*Nettavisen* Økonomi.

Overskudd for Opticom

Foto: Morten Holm / SCANPIX

Hans Gude Gudesens pengesluk Opticom har faktisk levert et overskudd for tredje kvartal. Men fremtiden er fortsatt høyst usikker.

Opticom fikk et overskudd før skatt på 26,6 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus 34,8 millioner samme kvartal i fjor. I årets kvartal fikk selskapet driftsinntekter på 54,6 millioner, mot 3,8 samme kvartal i fjor.

Forklaringen er at Opticom har inntektsført hele lisensavgiften som selskapet har fått fra chip-giganten Intel, i henhold til en samarbeidsavtale mellom selskapene. Dette skjer etter at Intel ved utgangen av tredje kvartal betalte det fjerde og siste avdraget på lisensavgiften for det utvidete bruksområdet av teknologien til Opticom-datteren Thin Film Electronics (TFE).

- Dette betyr at Intel har tiltrådt lisensen, noe som kan innebære royaltyinntekt i framtiden, skriver Opticom i sin kvartalsmelding.

Dette rokker likevel ikke på det faktum at Opticom har kuttet kraftig ned på aktiviteten i datterselskapet, som i årevis har arbeidet med utvikling av nye teknologi for dataminne, basert på ideene til gründeren Hans Gude Gudesen, og med hjelp av finansmennene Robert Keith og Thomas Fussell.

- TFEs gjenværende stab på 26 har fortsatt arbeidet med å undersøke de tekniske og forretningsmessige utsiktene for TFEs minneteknologi. Fremtidig struktur og kapasitet i TFE-konsernet blir bestemt senere, og vil avhenge av resultater og konklusjoner fra den pågående gjennomgangen. Det er ikke oppnådd avgjørende resultatet eller inngått vesentlige avtaler, men TFE har etablert og bearbeidet flere interessante kontakter og potensielle partnere og forberedt praktisk samarbeid, heter det i meldingen.

I tillegg til sitt eget utviklingsarbeid, er Opticom storeier i søkeselskapet Fast, og her gjentar Opticom at man ser på seg selv som langsiktig eier:

- Opticom anser fortsatt aksjene i Fast som en langsiktig investering og forventer en betydelig verdiøkning. Det er ingen utsikter til at Opticom selger aksjer i Fast i overskuelig framtid, heter det.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.