– Det eneste som kan redusere Russlands skadevirkninger på europeisk økonomi er å øke produksjonen av norsk olje og gass.

Den kjente investoren er sivilingeniør fra NTH, og har satt seg inn i Europas behov for energi og hva den norske eksporten av elektrisitet betyr.

– Norsk vannkraft betyr ingenting

– Europa importerer hvert år en energimengde på ca 4.000 terawattimer (TWh) i form av naturgass. Av dette kommer i et normalår 2.000 TWh fra Russland. Norge leverer naturgass tilsvarende en energimengde på 1.000 Twh til Europa hvert år. Til sammenligning er eksporten av norsk vannkraftenergi gjennom kablene til Tyskland og England kun estimert til 15 TWh pr år. Altså 1,5 prosent av den energimengden Norge eksporterer i form av naturgass.

600.000 er medlemmer: Statsministeren med beskjed til strømgruppen

– Eksporten av norsk vannkraft betyr dermed ingenting for kraftbalansen i Europa. Vannkrafteksporten er rundt 1,5 prosent av energimengden Norge selger fra gasseksporten. Regnestykket viser at det beste Norge kan gjøre for å redusere energikrisen i Europa er å øke produksjonen og eksporten av naturgass og olje, mener Spetalen.

– Norge hjelper spekulanter

Spetalen er oppgitt over partilederdebatten i Arendal, der han mener at ledende politikere enten bevisst feilinformerer eller ikke besitter kunnskap om energisituasjonen i Europa til å kunne føre en saklig diskusjon.

– Det er på tide at Europa ber Norge kutte gassprisene

– Kunnskapen hos mediene om energi og energiproduksjon er dessverre så lav at de heller ikke kan medvirke til en faktabasert debatt, mener han.

– Prisen vi nå ser på strøm på det frie markedet skyldes ikke mangel på energi i Norge, men at utenlandske spekulanter må dekke inn sine shortposisjoner på strøm (altså at de har solgt strøm de ikke har). Nordmenn betaler skyhøye strømpriser for å hjelpe europeiske spekulanter og det er norske forbrukere som får regningen. De 15 TWh norsk vannkrafteksport hjelper ingen ting med å dekke inn de 1.000.1500 TWh Europa mangler pga mangel på russisk gass, sier han.

Dyster klimaspådom for nordmenns Sør-Europa-ferie: – Det kommer til å bli verre

– Den store tabben er ikke at vi bygget de siste kraftkablene, men at Norge har tilsluttet seg EUs energibyrå Acer. Å ha kabler kan være smart – da kan vi importere strøm når det blåser i Europa og spare på vannkraften – og eksportere kraft når prisene er gunstige.

Skyver Putin for seg

Spetalen mener at løsningen er å regulere eksporten og importen og frikoble seg fra dagens markedspriser på de europeiske strømbørsene. Når norske politikere skylder på Putin, så er det kun for å dekke over sine egne feil, er hans oppfatning.

Høy inflasjon kan være en gavepakke: - Folk har glemt dette

– Politikerne snakker om Putin for å få søkelyset bort fra det som er viktig, nemlig at vi har underlagt oss EUs regler for elektrisitetsflyt. Det var en kjempetabbe, mener han.

– Jeg har god erfaring olje, gass, sol og hydrogen. Det blir for dumt når politikere mener at 10 TWh med ekstra vind eller bygging av solparker de neste 10 årene skal hjelpe på energibalansen for Norge og Europa. Norges beste bidrag dersom formålet er å bli mer uavhengig Russland, er å øke eksporten av naturgass.

Enorm profitt for offentlige kraftprodusenter

I dag koster strømmen i Sør-Norge nærmere 500 øre per kilowattime, mens produksjonsprisen er et sted mellom fem og ti øre. Selv om staten betaler tilbake rundt 40 milliarder kroner, så er det småtteri i forhold til fortjenesten stat og kommuner har på de ekstreme strømprisene.

15 terawattimer er det samme som 15 milliarder kilowattimer. Med en eksportpris på fem kroner, betyr det 75 milliarder kroner i året på eksporten.

Men de store pengene tjenes på at også norske bedrifter og husholdninger må betale ekstrempris for strøm fra de offentlige kraftprodusentene. I runde tall produserer stat og kommuner i Sør-Norge rundt 110 milliarder kilowattimer i året. Med dagens kraftpriser gir det en fortjeneste på godt over 200 milliarder kroner i året på strømsalget innenlands.

I tillegg kommer merverdiavgiften på 25 prosent, så det er enkel matematikk at stat og kommuner tjener grovt på de høye strømprisene, selv om noe betales tilbake.

Husholdningen i Sør-Norge brukte i fjor rundt 32 terawattimer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Blir oppgitt over strømforklaringen

Spetalen blir helt oppgitt over bortforklaringene om at Norge må eksportere elektrisitet for å bidra til den europeiske mangel på strøm etter Vladimir Putins og Russlands invasjon av Ukraina.

– Norsk strøm betyr minimalt i forhold til energien vi eksportere via gass. Klarer vi bare å øke gasseksporten med 1,5 prosent, så betyr det like mye som all elektrisiteten vi eksporterer.

– Det er en bløff for å dekke over at politikerne gjorde en gigantisk tabbe ved å innordne seg Acer, sier Øystein Stray Spetalen til Nettavisen.