Som ventet har koronakrisen satt dype økonomiske spor i årets andre kvartal. Listen over land som melder om bratt økonomisk nedtur, vokser stadig.

I USA er BNP gått ned med 9,5 prosent det siste kvartalet. Det tilsvarer en årlig rate på 32,9 prosent, dersom utviklingen skulle bli like ille i de påfølgende kvartalene. 9,5 prosent er i seg selv en voldsom nedgang, men likevel noe mindre enn det som rapporteres fra en rekke europeiske land.

Les også: Høie hardt ut mot «koronaskam»: - Kan gjøre det vanskeligere å stoppe smitten

Europeisk nedgang

Samme dag som USA la fram sin dystre statistikk, offentliggjorde Tyskland tall som viste en nedgang på 10,1 prosent fra første til andre kvartal. For perioden april-juni i år lå BNP 11,7 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Fredag høynet Italia med et BNP-fall på 12,4 prosent. I andre kvartal var den italienske økonomien 17,3 prosent mindre enn for et år siden. Samtidig viste en prognose tidligere i måneden at BNP vil falle med 9,5 prosent i løpet av året, noe som betyr at det må begynne å gå oppover igjen før året er omme. Det er ekstra stor usikkerhet knyttet til slike prognoser for tiden, og de fleste er laget med forbehold om at det ikke kommer en ny stor smittebølge.

Les også: Tegnell: Derfor er det feil å sammenligne oss med Norge

Også Frankrike kom med offisielle tall fredag, og der er nedgangen på 14 prosent. Eksporten falt med en drøy firedel – 25,5 prosent – mens de franske husholdningene reduserte forbruket med 11 prosent.

Portugal opplevde en tilsvarende nedtur i andre kvartal. De foregående tre månedene falt BNP med mer beskjedne 3,8 prosent.

Spansk kollaps

Aller verst har utviklingen vært i Spania de siste tre månedene. I løpet av ett kvartal har økonomien krympet med hele 18,5 prosent.

I likhet med de øvrige landene opplevde også Spania en nedgang i første kvartal, som inkluderer mars, da pandemien for alvor slo til i Europa. Dermed er landene nå formelt inne i en resesjon, definert som to påfølgende kvartaler med negativ økonomisk vekst.

Ser man samlet på EU, er nedgangen de siste tre måneden på 11,9 prosent for de 27 medlemslandene i unionen. For dem i eurosonen er situasjonen marginalt verre. De 19 landene som bruker EUs fellesvaluta, hadde en samlet økonomisk tilbakegang på 12,1 prosent.

(©NTB)

Les også: Helsedirektøren hevder at vi bør vurdere å slutte helt med dette