Gå til sidens hovedinnhold

Panikk i rentemarkedet - nå er det gunstig å binde renten

Det norske rentemarkedet har mer eller mindre kollapset de seneste dagene. Nå er fastrentelån nesten like billig som de flytende boliglånsrentene.

Det er særlig de norske obligasjonsrentene som har falt kraftig, mens også de korte pengemarkedsrentene er kommet noe ned.

- Det er nesten litt panikk i rentemarkedet, og det gjelder både de korte og de lange rentene. Dette skyldes en kombinasjon av at investorene reinvesterer etter et forfall i obligasjonsmarkedet, så det er en veldig stor etterspørsel etter obligasjoner, sier sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB til Nettavisen Økonomi.

Les også: Oslos mest utskjelte bygg - slik kan det bli etter riving

- I tillegg har rentene i utlandet falt kraftig. Den tyske tiårige statsobligasjonsrenten er nå på sitt laveste nivå noensinne, og de amerikanske statsobligasjonsrentene har kollapset, fortsetter hun.

Les også

Hun spurte Oslo kommune om bompenger. Svaret hun fikk, ga henne bakoversveis: – Arrogant


Liten forskjell

Det betyr noe for fastrentene. Storebrand kan nå tilby et fastrentelån med løpetid 3 år til en nominell rente på 2,59 prosent (se tabellen nedenfor). Forutsetningen er at lånet overstiger 200.000 kroner, og at samlet belåning for kunden ikke overstiger 8 millioner kroner. Renten er også uavhengig av belåningsgraden.

For et boliglån med flytende rente er tilbudet 2,44 prosent innenfor 70 prosent av boligens verdi og på beløp over 2 millioner kroner. Det gir en effektiv rente på 2,51 prosent. Forskjellen er altså svært lav.

- Fremdeles er våre beste flytende renter noe billigere enn fastrente hos oss. Men vi har så lave fastrenter for tiden, at vi ser jo at de faktisk er lavere enn mange flytende renter som tilbys i markedet, sier konserndirektør for personmarkedet i Storebrand, Wenche Martinussen, til Nettavisen Økonomi.

Naturlig justering

- Årsaken til at vi kan tilby så lave fastrenter, er at de lange markedsrentene har ligget lavt i lang tid. Da er det også naturlig å justere prisene våre til et svært konkurransedyktig nivå, fortsetter hun.

Martinussen mener at å binde renten kan være en smart forsikring for de som ønsker mer forutsigbarhet, selv om boliglån med flytende rente har vært gunstig de seneste årene.

- Mange unge i dag har ikke opplevd noe annet enn svært lave renter, og mange av dem har relativt store lån. Du trenger jo heller ikke å binde hele lånet ditt, et alternativ kan være å binde for eksempel halvparten, påpeker hun.

Les også

Oslo kommune stenger den superpopulære badestranden midt i sommersesongen, for å rydde plast: – Helt håpløst


For fem års rentebinding, tilbyr Storebrand 2,79 prosent i nominell rente. For enda lengre løpetider snakker vi om renter et stykke opp på 3-tallet, så da begynner avstanden til den flytende renten å nærme seg 1 prosentpoeng.

Mindre forskjeller

Rune Pedersen i Smarte Penger har utarbeidet en oversikt over fastrentetilbudene til de ulike bankene. I tabellen under er det gjengitt nominelle fastrenter fra utvalgte større banker.

Bank 3-års rentebinding 5-års rentebinding 10-års rentebinding
KLP Banken 2,49 % 2,80 % 3,20 %
Akademikerne - Danske Bank 2,50 % 2,80 % 3,20 %
Storebrand Bank
2,59 % 2,79 % 3,19 %
Danske Bank 2,60 % 2,90 % 3,30 %
SpareBank 1 SR-Bank
2,65 % 2,90 % 3,30 %
Nordea 2,70 % 2,95 % 3,30 %
DNB
2,75 % 2,90 % 3,30 %
SpareBank 1 Nord-Norge
2,75 % 2,80 % 3,10 %
Sparebank 1 Midt-Norge 2,75 % 2,80 % 3,25 %

Kilde: Smarte Penger

Pedersen sier til Nettavisen Økonomi at oversikten viser at forskjellen mellom rentebinding er blitt lavere blant bankene.

- Det er ikke noe spesielt med Storebrands fastrenteforskjeller, de er litt under eller likt med snittet. Banken med de laveste forskjellene på fastrentelånene, er SpareBank 1 Nord-Norge, fulgt av Fana Sparebank, SpareBank 1 SMN og Sparebanken Sør, sier Pedersen.

- I mange banker lønner det seg ikke å velge flytende rente, den flytende renten er høyere enn lån med 3-årig rentebinding. Ut fra den forventede renteutviklingen er det ingen grunn til velge en flytende rente som er høyere, sier eksperten. Her kan du sjekke de billigste fastrentelånene.

Kun én økning!

Som nevnt over, har de norske obligasjonsrentene falt kraftig. Når mange vil kjøpe rentebærende papirer, presser det rentene ned, kursene opp.

Men det er fortsatt en tro i Norge på at Norges Bank øker styringsrenten i juni med 0,25 prosentpoeng. Men, og dette er godt nytt for låntakere med flytende boliglånsrenter:

- Forventningene til renteøkninger fremover er kommet ned. Markedet priser ikke lenger inn to norske renteøkninger i år, men én, sier Blomgren Dalstø, som illustrerer hvor mye det svinger for tiden:

Les også

Slottet beklager feil i prinsesse Märtha Louises Hankø-erklæring


Panikk

- For to dager siden var det forventning om «halvannen» renteøkning i år, nå venter markedet bare én. Det er en panikk i markedet, og det går litt for raskt, sier hun.

Sjefstrategen mener det er ingenting som har endret seg i norsk økonomi.

- Nei, ting ser bra ut, men generelt er det en stor uro i finansmarkedene om de globale konjunkturutsiktene og ikke minst uro om en opptrapping av handelskrigen. Oljeprisen er ned, men vi ser mer tegn på en genuin uro og bekymring enn at vi ser svake makroøkonomiske data, sier Blomgren Dalstø. Internasjonal uro smitter over på de norske rentene.

Luften ut

- Det går mye bedre i norsk økonomi enn i internasjonal økonomi. Men de siste to dagene har luften gått ut av det norske rentemarkedet, så derfor korrigerer de norske ned. Det har gått veldig raskt, og jeg mener at markedet overreagerer, sier SEB-strategen.

I takt med at Norges Bank har økt sin innskuddsrente til bankene – styringsrenten – har de korte pengemarkedsrentene siden nyttår steget nokså kraftig. Dette er rentene store, profesjonelle aktører gir hverandre på korte, usikrede lån og er referanserenter for de flytende boliglånsrentene.

Les også

Varsler Syden-varme flere steder i Norge


Snudd om

Den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten – NIBOR – har siden årsskiftet steget fra 1,27 prosent til rundt 1,50 prosent. Den tiårige norske statsobligasjonsrenten har derimot fra begynnelsen av året falt fra 1,80 prosent til 1,39 prosent tirsdag ettermiddag. I grafen under har vi vist det kraftige rentefallet.


Det normale i rentemarkedet er at de lange rentene er høyere enn de korte rentene. Dette må sees fra investors side: Renteinvestorer vil ha bedre betalt for å låne ut penger med lang løpetid, fordi det er større usikkerhet knyttet til tilbakebetaling av lånene, og for å kompensere for inflasjon.

Men nå er den såkalte rentekurven negativ: Renten på den tiårige norske statsobligasjonsrenten er høyere enn de korte pengemarkedsrentene. Det samme er tilfelle i USA, og her har ikke denne forskjellen vært så stor siden finanskrisen for drøyt ti år siden.

I USA tas en slik negativ renteutvikling ofte som tegn på nedgangstider, og generelt som et tegn på at sentralbankene setter ned styringsrentene. DNB Markets ser for seg to rentekutt fra den amerikanske sentralbanken i løpet av høsten.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken