I en liten blindvei 50 meter fra Slottsparken har det rent inn parkeringsbøter det siste året. I enden av Grønnegata er det oppmerket 3-4 parkeringsplasser på hver side.

Plassene er plassert bak skilter som viser beboerparkering, men det har vært mange misforståelser av skiltingen. Det er nemlig ikke bak beboerparkeringsskiltene det er slik parkering, men foran, uten at pilen under skiltet som angir dette har kommet opp før ganske nylig.

Gaten er i en «parkeringssone» (08-20 / (09-20) ), som betyr at det ikke er lov å parkere der - unntatt der skilting viser noe annet. Lenger inn i gaten er det flere skilt som angir lovlig parkering, og det er gitt så mange parkeringsbøter på disse plassene at naboene hatt gått til helt egne tiltak for å redde intetanende bilister fra flere bøter.

Leif Evensen, som bor rett ved de omstridte plassene, har satt opp et eget skilt og påført en håndskrevet bønn til alle som tror de kan parkere bilen på disse plassene:

- Kommunens parkeringsvakter kommer hit til alle døgnets tider, og det er bare for å tjene penger. Dette er ren svindel, sier han til Nettavisen.

- Det må vente til våren

Michelle Roberts, som er jusstudent og bor i nærheten, klaget sine to bøter inn for Oslo tingrett, som har gitt henne medhold. To bøter ble annullert på grunn av forvirrende skilting, selv om de objektive kravene til skiltingen var oppfylt.

Tingretten var enig i at skiltingen var forvirrende på det tidspunktet Roberts fikk sin bot, som var i oktober 2020.

Les også: Tusen ledige plasser i villagatene, ingen til blokk-beboerne: - Vi vurderer å flytte

Bymiljøetaten har vedgått at skiltingen kan misforstås. I et brev til beboer Leif Eriksen i november skrev etaten:

«Vi har sett på stedet og er enige i at gammel oppmerking kan være misledende.»

Bymiljøetaten legger til at oppmerkingen må endres senere. I sitt tilsvar til tingretten skriver kommunen, ved Bymiljøetaten: «Vi fjerner ikke skilter på denne tiden av året, det må vente til våren.»

Langt ut i april er oppmerkingen fortsatt som før.

- Dette er ren svindel

Roberts mener at det er særlig denne oppmerkingen av plasser som gjør at folk tror de kan parkere bilen der. I en periode på åtte uker i fjor høst registrerte hun 86 ileggelser for ulovlig parkering - i et veistrekk på til sammen 13 meter.

Til sammenligning var det 119 ileggelser i hele nærliggende Oscarsgate (som er over 1 km lang) i samme periode.

- Kommunen er fullstendig klar over at folk ikke skjønner hvordan de har valgt å skilte. Dette har blitt en ren inntektskilde for kommunen, noe vi mener er ren svindel. Sånn skal det ikke være, sier Michelle Roberts.

Alle bøter gitt på denne strekningen bør refunderes, mener Roberts.

- Bymiljøetaten har i et brev selv innrømmet at skiltingen er misvisende, men de har valgt ikke å gjøre noe med det, sier Roberts.

Les også: Kjell Sigmund (81) fikk bot selv om han betalte for parkeringen. Nå anmelder han p-selskapet: - Rent tyveri

Kommunen har anket

Oslo kommune har siden anket kjennelsen fra Oslo tingrett, «under henvisning til feil i rettsanvendelsen, både vedr. forståelsen av reglene om skilting og den tilknyttede aktsomhetsnormen».

I et brev til Oslo tingrett skriver kommuneadvokat Einar Gitlestad:

«Dersom det skal anses som ikke uaktsomt av Roberts å ikke forstå de parkeringsregulerende skiltene i Grønnegata, så kan det med andre ord ikke være tilstrekkelig å skilte i henhold til regelverket. En slik forståelse av uaktsomhetsvurderingen står i grell kontrast til bilførerens plikt til å forvisse seg om at kjøretøyet er lovlig plassert, jf. vegtrafikklovens § 5 første ledd».

Kommunen krever gebyrene opprettholdt og saksomkostningene dekket.

Les også: Nytt oppsiktsvekkende MDG-forslag: Vil åpne for forbud mot gratis parkering

- Ikke riktig at vi forvirrer

- Oslo kommune er bundet av skiltforskriften og normalene som gis av Veidirektoratet. Skiltingen i Grønnegata er i henhold til disse reglene, sier Bymiljøetatens pressekontakt Arve Rosland i en epost til Nettavisen.

Etaten avviser bestemt at kommunen utnytter forvirring for å få inn ekstra mange bøter:

- Det er ikke riktig at Bymiljøetaten skilter på en forvirrende måte for å kunne ilegge flest mulig parkeringsgebyr. Skilting gjøres på bakgrunn av trafikale vurderinger.

- Hvorfor kan ikke skilter ryddes opp i om høsten/vinteren?

- Dette er nok en misforståelse. Vi rydder i skilt hele året, men vinterstid er det vanskeligere å merke opp eller fjerne oppmerking i asfalten pga. snø/is. Det var også det som var tema i Grønnegata.

Rosland legger til at tidligere oppmerkede parkeringsplasser nå er fjernet.