Gå til sidens hovedinnhold

Påstand om fengselsstraff i OVDS-saken

Økokrim la tirsdag ned påstand om ubetingede fengselsstraffer fra tre til fem år i OVDS-saken.

Den strengeste påstanden ble lagt ned for Narvik-rederiets mangeårige økonomidirektør Børre Simonsen. Tidligere administrerende direktør Bjørne Øverås ble møtt med en påstand om "bare" tre års fengsel, fordi det var han som avslørte rederiets bedrageri med ferjetilskudd.

Prinsipielt
Aktor, førstestatsadvokat Erling Grimstad i Økokrim, sa i sin prosedyre at straffeutmålingen i OVDS-saken vil ha prinsipiell betydning, fordi det ikke finnes sammenlignbare saker i Norge.

- Saken er unik. Det er et subsidiebedrageri vi ikke har sett maken til verken når det gjelder omfang, system eller finurlighet, sa Grimstad.

Økokrim mener å ha bevist at selskapet svindlet det offentlige for 113 millioner kroner i ferjesubsidier.

Ikke personlig vinning
I sin gjennomgang av rettsavgjørelser med betydning for OVDS-saken viste Grimstad til at i vanlige bedragerisaker med beløp over 100 millioner kroner er sju års fengsel vanlig.

OVDS-saken skiller seg likevel fra de fleste andre saker fordi de tiltalte ikke har hatt direkte personlig vinning. Det var rederiet OVDS som kunne tjene på de manipulerte regnskapene.

Stor bot
Derfor ble påstandene fra tre til fem års fengsel. For avdelingsdirektør Gunn Fosse, som hadde et særlig ansvar for ferjeregnskapene, mente aktor fire år var riktig straff. Tidligere økonomidirektør Stig Nerdal og tidligere økonomisjef Jan Thygesen fikk begge påstand om tre års fengsel.

Aktor la også som forventet ned påstand om 140 millioner kroner i erstatning fra OVDS, samtidig som han økte boten selskapet er ilagt fra 2 til 6 millioner kroner.

OVDS og de fem tiltalte toppsjefene blir krevd for saksomkostninger. Summen er ikke klar, men Økokrims utgifter alene er stipulert til 3 millioner kroner.

Forbrytersyndikat
Før aktor la ned straffepåstandene, hadde han brukt en stor del av tirsdagen til å beskrive hva slags organisasjonskultur som gjorde OVDS-bedrageriet mulig. Han la ikke fingrene imellom.

- Selskapet har fremstått som en lovlig virksomhet, men i realiteten har det pågått en systematisk og organisert svindel av fellesskapets midler i en årrekke. Mine tanker har i denne saken ofte gått til organiserte forbrytersyndikat langt sør i Europa, sa Grimstad.

Flere tiltaler?
Grimstad gikk også langt i å antyde at toppledere som ikke sitter på tiltalebenken likevel visste hva som foregikk, og at det kan komme nye tiltaler.

Han sa at retten må utmåle straffen for de fem mildere dersom den finner at bedrageriet var beordret av daværende styreformann Tor J. Strand og daværende administrerende direktør Jan Skaar, som ikke er tiltalt i saken.

- Etter at dommen foreligger, vil vi i Økokrim gjøre oss opp en endelig oppfatning om flere aktører skal straffeforfølges. Vi vil ha inntrykkene noe på avstand før vi tar en slik vurdering, sa Grimstad.

(NTB)

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året