Inkasso har nærmest vært en lisens til å tjene grovt på andres økonomiske ulykke.

Nøkkelen til de enorme fortjenesten er de såkalte inkassosalærene - altså påslaget pengeinnkrevnere tar når de begynner å sende brev og gå på dårlige betalere.

Et bransjesøk på Proff.no viser at dette er en bransje med milliardinntekter og gode fortjenester. Både omsetningen og overskuddene peker oppover for de store selskapene som Kredinor og Lindorf.

Pengeinnkreving er en bransje som omsetter for flere milliarder kroner i året og som har mange hundre millioner kroner i overskudd. Det beste er at de slipper å konkurrere på pris. Staten setter nemlige romslige salærsatser som får regningene til å svulme etter kort tid.

Som det heter på Kredinors hjemmeside: «Inkassosalærene 2019 er de beløp som kan legges til krav som er forfalt til betaling fra 01.01.2010 eller senere. Inkassosatsen pr. 01.01.2019 er kr 700,-.».

Dette er forklaringen på hvordan en bompengepassering eller annen småregning kan bli på mange tusen kroner. Og det rammer spesielt dem som både har dårlig økonomisk kontroll over sin personlige økonomi, og som putter regningene i skuffen.

Nå er det lyspunkt i sikte for denne gruppen. - Inkassobransjen kan stå foran inntektskutt i milliardklassen. Et utvalg vil i januar foreslå kraftig reduksjon i inkassosalærene, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen gjengir tall fra Finanstilsynet som viser at de 97 selskapene som rapporterte dit hadde inntekter på 4,7 milliarder kroner, og satt igjen med et driftsoverskudd på nærmere 800 millioner kroner med en gjennomsnittelig driftsmargin på 16,1 prosent.

Detaljene om hva utvalget vil foreslå er ikke kjent, men det snakkes om 30-50 prosents kutt i salærene. Når dette kommer på bordet til justisminister Jøran Kallmyr bør han vurdere en ting til, og det er et lavere øvre tak på hvor mye en opprinnelig regning kan øke etter inkasso-magi.

Når et krav på 25 kroner ender opp som en regning på flere tusen kroner, så er det helt urimelig. Lov om inkassovirksomhet sier da også at «det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe».

Inkassobransjen har hatt mange år på å moderere seg, men overskuddene har bare fortsatt å gå i været. Samfunnet trenger noen til å kreve inn utestående og sørge for at folk gjør opp for seg, men alt må ha en grense. Den grensen er forlengs nådd.

Justisminister Jøran Kallmyr får saken på sitt bord i januar, og bør ikke la det gå lang tid før det kommer en betydelig barbering av inkassosalærene.

PS! Hva mener du? Er det greit at regningene bare fortsetter å vokse når folk ikke gjør opp for seg, eller har det nådd urimelige nivåer? Skriv et leserinnlegg!