Color Group AS er morselskapet til Color Line AS, som er heleid av O,N. Sunde AS og dermed Olav Nils Sunde.

Og rederiet og virksomheten til Color Group går svært så bra. Konsernregnskapet for fjoråret viser at salgsinntektene økte fra snaue 5 milliarder kroner i 2017 til drøyt 5,15 milliarder i 2018.

Driftsresultatet bedret seg i perioden fra 630 millioner kroner til 686 millioner, resultatet før skatt fra 440 millioner kroner til 525 millioner. Driftsresultatet før avskrivninger og charterleie økte fra 1180 millioner kroner til 1217 millioner.

Systematisk arbeid

Styret skriver om tallene i årsberetningen at resultatutviklingen de seneste årene reflekterer mange år med systematisk arbeid og målrettede investeringer i teknologi og modernisering.

Det gode fjorårsresultatet skyldes ifølge styret blant annet økt inntjening per kunde, vekst i fraktmarkedene og effektiv drift. Den underliggende driften har vært god. Cruisedivisjonen og transportseksjonen i Color Line tjente henholdsvis 308 millioner kroner og 308 millioner i fjor.

Norges største

Color Line er Norges største selskap innenfor såkalt nærskipsfart. Rederiet er også et av Europas største for denne typen skipsfart. Konsernet sysselsetter nærmere 2400 årsverk i fire land og opererer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige.

Rederiet har til sammen syv skip, der ruten mellom Oslo og Kiel kanskje er den mest kjente, gjennom de to båtene Color Fantasy og Color Magic. Skipene har daglige avganger. Sandeford-Strømstad er også en rute som Color Line har betjent gjennom mange år.

I fjor fraktet fergene totalt 3,78 millioner passasjerer, en svak økning fra året i forveien.

KrF satte seg i fjor høst på bakbeina da Color Line ville flagge ut Kiel-fergene.

God for 10 milliarder

Sunde ble av bladet Kapital i fjor rangert som Norges 19. rikeste person, med en anslått nettoformue på 10 milliarder kroner. Den bokførte egenkapitalen i Color Group ved utgangen av fjoråret var imidlertid på 2,07 milliarder.

Konsernet hadde per 31. desember i fjor 938 millioner i banken. Sunde tok for øvrig ikke ut lønn for fjoråret. Det fremkommer ikke av regnskapet hva han bevilget seg av utbytte.

Olav Nils Sunde skal i 2011 ha bladd opp 160 millioner kroner for en luksusleilighet på Tjuvholmen.

I mai ble det kjent at sønnen Aleksander Sunde selger sin luksusleilighet på Tjuvholmen for 35 millioner kroner.