- Bankene forteller deg at det avgjørende for en god pensjonøkonomi er å spare noen hundrelapper i måneden gjennom pensjonsspareordninger. Det er feil. Det er helt andre ting som er avgjørende, sier Birger Myhr, daglig leder i Pensjonseksperten, til Nettavisen.

Mange pensjonsrådgivere foreslår å sette av en viss sum i måneden, for eksempel en tusenlapp, til pensjon.

Pensjonseksperter Nettavisen nylig snakket med foreslo nettopp det. Samtidig oppfordret DNBs finansdirektør Kjerstin Braathen folk nettopp til å spare mer til pensjon, nå som de fleste har gått over fra ytelses- til innskuddspensjon.

- Med disse endringene i pensjon er det nå enda mye viktigere å spare til pensjon, sier Braathen til Nettavisen.

- Helt feil

Myhr er ikke sikker på om det er like smart.

- Slik sparing er det banken som vil at du gjør, siden de tjener på det selv, men er du 30 år gammel, så skal du ikke spare til pensjon. Det blir helt feil, sier Myhr.

Han understreker at det aldri er galt å ha litt ekstra penger på kistebunnen når du går av med pensjon. Men det er ikke det som er viktigst.

Han mener det er mye viktigere at folk sørger for at de ikke må betjene gjeld.

- Går du tilbake en generasjon hadde ingen gjeld etter fylte seksti, nå er nesten ingen det. Men dette er veldig viktig for pensjon, sier Myhr.

Han mener at folk bør sikte seg inn på å bli gjeldsfrie omtrent samtidig som du går av med pensjon.

- Klarer du det, vil du sitte igjen med mer disponibel inntekt etter skatt og betjening av forpliktelser som er høyere enn da du var lønnsmottaker. Det gir det en fantastisk fleksiblitet i alderdommen, sier Myhr.

For mye gjeld

Her får Myhr støtte fra Storebrands pensjonsøkonom Knut Dyre Haug.

- Vi ser en tendens til at folk i stadig økende grad tar opp gjeld når de passerer femti år, enten til bolig, hytte eller bil. Det er veldig ugunstig når du skal pensjonere deg, sier Haug til Nettavisen.

Han kritiserer bankene for å være for løse med pengesekken overfor eldre låntakere.

- Bankene har et større ansvar med tanke på problematikken. Jeg er ikke sikker på om de tar hensyn til pensjon i stor nok grad når de låner til eldre, sier han.

Anbefaler AFP

Myhr mener imidlertid dette har en naturlig forklaring.

- Bankene tjener penger på at du setter inn penger hos dem, de tjener ikke penger på at du betaler ned lånet du har. Banken er tjent med at du aldri klarer å nedbetale lånet ditt, sier Myhr som viser til at eldre kunder ofte får de dårligste rentebetingelsene.

- Jeg klandrer ikke banken, men folk må huske at bankens rådgiver ikke har som oppgave å sørge for at du får en god pensjon. Oppgaven deres er å tjene penger for bankens aksjonærer, sier han.

Myhr mener også en annen metode er viktigere enn sparing for pensjon, nemlig AFP. Dette er en ordning som gjelder folk mellom 53 og 62 og som er støttet av staten. Alle som jobber i en AFP-bedrift i denne perioden, nyter godt av dette.

- Du kan gjennom AFP tjene 200.000 kroner i året mellom fylte 55 og 62 år. Det er slike ting som er forskjellen på en god og en dårlig pensjon, ikke de 1.000 kronene du sparer i måneden, sier Myhr.

Spektisk til IPS

Han viser til at bankens ofte anbefaler spareprodukter som individuell pensjonssparing (IPS), men mener at disse ikke er så bra som bankene skal ha det.

- Problemet er at dette er en form for sparing som utløser skatt på utbetalingstidspunktet. Hvis du tar med skattebiten, så fremstår disse produktene som bedre enn de egentlig er, sier Myhr.

IPS er en statlig støttet ordning for pensjonssparing hvor du får et "rentefritt" lån fra staten i form av utsatt skatt. Skatten skal imidlertid betales tilbake når du går av med pensjon.

Du kan lese mer om IPS her.

I stedet oppfordrer Myhr folk til å utnytte AFP-ordning og ikke minst nedbetale gjeld.

- Det som er mye viktigere å utnytte de årene med pensjonsopptjening mellom 53 og 62 år og dessuten sørge for å planlegge overgangen til pensjon best mulig, sier Myhr.

Braathen uenig

Nettavisen spurte nylig Braathen i DNB om hun anbefaler sparing til pensjon i bank bare fordi banken selv tjener på det. Det avviste hun.

- Vi har en egeninteresse av at det går bra med norsk økonomi og med nordmenn. Det er klart med vår sterke posisjon i det norske markedet. Derfor jobber vi langsiktig med dette, sier Braathen til Nettavisen.