Gå til sidens hovedinnhold

Pensjonsekspert med kraftig advarsel: - Du risikerer å havne i luksusfellen før du går i graven

Å blande pensjon og jobb kan gi en tøff økonomisk smell.

Pensjonsreformen i 2011 gjorde det mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år, og fritt kombinere uttaket med arbeid.

Det betyr at du kan få pensjon på toppen av full lønn fra arbeidsgiver og dermed få en skikkelig saftig lønnsøkning. Ikke overraskende er det mange som benytter seg av dette fristende tilbudet, som også er økonomisk gunstig for mange.

Men ordningen er ikke uten farer, påpeker pensjonsøkonom Øyvind Røst i KLP, en av landets største pensjonsforvaltere. Han advarer om at god økonomi i sekstiårene kan gi en kraftig smell senere i livet

– Bruker du mye penger i perioden med både lønn og pensjon, risikerer du å havne i luksusfellen før du går i graven, sier han til Nettavisen.

Dette viser også en en fersk rapport fra SSB (se faktaboks). Der kommer det fram at de som tar ut pensjon og fortsetter å jobbe, har omtrent samme utvikling i formue fram til 69 år som de som ventet med å ta ut pensjon.

Med andre ord: Høyere samlet inntekt, i form av både lønn og pensjon, har merkelig nok ikke ført til høyere formue.

- Dette er overraskende ettersom denne gruppen har fått både lønn og pensjon i en lengre periode, sier Røst.

Les også: Stor pensjonsendring: - Vi er spente på hvordan kundene tar den nye ordningen

- Kan få ubehagelig lav inntekt

Det kan tyde på at de som som blander pensjon og jobb, har et veldig høyt forbruk, mener Røst:

- Det tyder på at de som tar ut pensjon tidlig, bruker opp eller gir bort mye penger til arvinger eller veldedige formål. Å ta ut pensjon tidlig, nær 62 år, kan være fornuftig for noen, men det er trolig også en god del personer som bruker for mye penger i perioden med både lønn og pensjon. Og det betyr at inntekten deres kan bli ubehagelig lav når de blir eldre.

Les også: Så ulike er pensjonsavtalene: Millioner skiller folk med samme lønn

- Mange vet ikke dette

Røst antar at mange ikke er klar over denne risikoen ved å ta ut tidligpensjon. Mange som er i denne aldersgruppen som tar ut pensjon og fortsetter å jobbe, trenger råd om å spare mer, mener han.

– Velger du å ta ut pensjon tidlig og fortsette å jobbe samtidig, bør du spare en god del penger. Spar til den delen av alderdommen der du ikke har lønn, men masse fritid. Husk at det å ta ut pensjon tidlig gir lavere årlig pensjonsinntekt livet ut, noe som kan bli økonomisk krevende hvis du lever lenge.

Les også: Følger du disse tipsene kan du spare tusenvis av kroner i skatt i 2021 - selv om du er ute i siste liten

Sent eller tidlig?

Om det vil lønne seg å ta ut pensjon tidlig eller å vente, avhenger av helsen, rett og slett:

- Du vet ikke hvor lenge du lever når du er 62 år, men du har informasjon om din egen helse.

Har du god helse og står i jobb når du er 62, er det beste trolig å vente. Har du noen alvorlige diagnoser eller grunn til å tro at du vil leve kortere enn årskullet ditt, kan det være lurt å ta ut pensjonen fra 62 år, mener pensjonsøkonom Røst.

– Forenklet sett er det slik at pensjonsreglene favoriserer sent uttak av pensjon mens skattereglene favoriserer tidlig uttak for alle med lav til ordinær inntekt, sier han.

Ettersom utsatt uttak gir høyere årlig pensjon livet ut innebærer det å utsette uttaket i realiteten at du forsikrer deg mot å få dårlig økonomi sent i livet, hevder pensonsøkonomen. Han peker da på at pensjonen også vokser mer mens du er i jobb:

– Pensjonen blir regulert med lønnsveksten frem til du starter uttaket. Etter uttak reguleres pensjonen med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. Et år spiller ikke så stor rolle, men utsetter du uttaket i for eksempel fem år, får dette betydelig effekt på den årlige pensjonen din.

Les også: Ny arvelov: Slik kan barna arve pensjonen din

- Da går man i fellen

For samtlige som starter tidliguttak fra NAV er konsekvensen at årlig livsvarig alderspensjon blir lavere, fordi man ved å starte tidliguttak velger å fordele alderspensjonen over flere år, poengterer Alexandra Plahte, jurist og leder av Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning AS.

- Det er imidlertid ikke dermed sagt at totalpensjonen nødvendigvis blir lavere, sier Plahte.

Denne påvirkes av en rekke individuelle forhold, blant annet faktisk levealder sett opp mot antatt levealder, og regulering i forhold til tilført avkastning, understreker Plahte.

Men at tidlig forbruk av pensjonen gir dårligere økonomi i de senere pensjonsårene, er opplagt, mener hun.

- Bruker man opp pensjonen fra tidliguttaket fortløpende uten at man egentlig har råd til det, sier det seg selv at man har gått på det Røst kaller «luksusfellen», sier Plathe, som ikke har inntrykk av at dette gjelder et flertall av dem som kombinerer tidlig uttak med jobb.

- De fleste vi møter som velger å starter tidliguttak, har gjort et bevisst valg etter en helhetsvurdering av en rekke ulike momenter. Det som er riktig for den ene, trenger slett ikke være riktig for den andre. Det viktigste er at alle som vurderer tidliguttak foretar en individuell avveining av fordelene og ulempene ved tidliguttak og da selvsagt både på kort og langt sikt.

Les også: Så viktig er prosenten som ingen bryr seg om: – Det kan bli tre-fire ganger billigere


- Legg en plan

Valg om tidliguttak bør ikke ene og alene være et resultat av at man ønsker mest mulig ut tidligst mulig, understreker Plahte. Her er noen typiske momenter pensjonseksperten mener man bør vurdere:

  • Fleksibilitet
  • Likviditet
  • Antatt levealder
  • Egenandel sykehjem
  • De etterlatte
  • Regulering
  • Avkastning
  • Skatt /inkl. skatterisiko
  • Privat økonomi for øvrig

Røst har et klart råd til dem som planlegger for pensjon:

– Lag deg en oversikt over inntekten din for hvert år fremover og legg en plan for når og hvordan du kan bruke eller eventuelt tåle å gi bort penger i alderdommen.
Kommentarer til denne saken