Her finner du kalkulatoren: Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962

Om pensjonskalkulatoren

Denne kalkulatoren er laget for årskullene fra 1954 til 1962.

Kalkulatoren for årskullene etter 1962 finner du her.

Pensjonen for disse årskullene blir bestemt av en kombinasjon av gamle og nye regler. De som er født i 1954 får 10 prosent av pensjonen bestemt av nytt system, og 90 prosent bestemt av gammelt system. I årskullet 1962 er det motsatt (fra 1963 er det 100 prosent nytt).

Siden pensjonen beregnes etter to regelsett må du legge inn gjennomsnittsinntekten på to måter. Først de 20 beste årene med det «gamle» regelsettet. Deretter gjennomsnittsinntekten i hele yrkeslivet i det nye. I praksis vil de 20 beste årene være bedre enn gjennomsnitt i hele yrkeskarrieren.

Kalkulatoren regner ut hvilket pensjonsnivå inntekten du har lagt inn gir deg. I tillegg kan du se hvilket forholdstall som er gjeldende for ditt årskull og pensjoneringsalder. Siden du får en kombinert løsning er det også med en full beregning for ny pensjonsberegning. Delingstallet for årskullet og pensjoneringsåret avgjør størrelsen på pensjonen.

Den endelige pensjonen er en vektet mellom de to, du ser hvilke prosenter som er brukt på hver av modellene.

Kalkulatoren forutsetter at du har full trygdetid i Norge (40 års bo- eller arbeidstid). Den forutsetter også at du tar ut full pensjon (uttaksgrad 100 prosent).

Utregningene baserer seg på G (Grunnbeløpet) fra 1.5.2019 på 99.858 kroner.

Se også:

Guide til alderspensjon
Les mer om alderspensjon.

Kalkulatorer:

Pensjonspoengkalkulator
Kalkulatoren beregner pensjonspoeng på ulike inntekter.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Andre kalkulatorer:
Din Pensjon
Denne krever innlogging. Kalkulatoren gir deg en prognose for hva du kan forvente i pensjon. Den bygger på tallene som er registrert på deg, både i folketrygden, AFP, og pensjonsordninger i jobb.

Forenklet pensjonskalkulator
PÅ NAV kan du beregne hva pensjonen blir. Her kan du også bruke varierende uttaksgrad, trygdetid under 40 år, og se eventuelle AFP-beløp.