Etter mer enn hundre års historie gikk det kommunale selskapet Oslo vei dundrende konkurs i 2012. Nærmere 300 personer mistet jobben, og kritikken mot Oslo kommune haglet, skrev Aftenposten den gang.

I kjølvann av konkursen har det også oppstått en rettslig tvist mellom konkursboet Oslo vei og Overføringsavtalens Sikringsordning. Denne ordningen skal sikre ansattes pensjonsrettigheter ved blant annet konkurser.

Nå havner saken hos Høyesterett.

«Tilleggspremie»

Etter at Oslo Vei gikk over ende, finansierte Sikringsordningen såkalte ikke-forsikringsbare-ytelser til de ansatte. Selv om hoveddelen av pensjonsrettighetene til kommunalt ansatte er sikret ved oppbygging av fond, hvor arbeidsgiver innbetaler årlig en premie til en pensjonskasse.

Så er det også visse ytelser i kommunal pensjon som etter gjeldende rett ikke er forsikringsbare. Et eksempel på dette kan være økning i fremtidige pensjoner som skyldes fremtidige reguleringer av folketrygdenes grunnbeløp. En slags tilleggspremie.

Totalt utgjorde denne tilleggspremien etter konkursen i Oslo vei litt over 80 millioner kroner. Dette beløpet ble meldt inn som regresskrav hos konkursboet.

Samtidig ville Sikringsordningen at en del av dette beløpet, ca. 2,3 millioner kroner, måtte prioriteres når boet skulle fordele hvilke kreditor som skulle få dekket sine krav. Bakgrunnen for at «bare» 2,3 millioner kroner skulle sikres, er fordi fortrinnsretten er begrenset til seks måneders lønn.

– Det er et uavklart spørsmål som Høyesterett har funnet grunn til å behandle og da får man en avklaring gjennom det. Sagt i veldig enkle ordelag, så går denne saken ut på om visse pensjonspremier er fortrinnsberettiget i konkurs på samme måte som for eksempel vederlag på lønn vil være, sier advokat Andreas Nordby.

Han representerer Overføringsavtalens Sikringsordning.

- De ansatte vil ikke merke en konkurs fordi Overføringsavtalens Sikringsordning betaler disse ytelsene hvis et kommunalt foretak går konkurs. Men spørsmålet er aktuelt for alle kommunale virksomheter som går konkurs, fortsetter Nordby.

Vant saken i to rettsrunder

Advokat Arne Seemann Berg, som representerer Oslo Vei konkursboet, sier pensjonspremier i utgangspunktet ikke skal prioriteres ved konkurs.

– Boets oppfatning er at denne reguleringspremien ikke skiller seg fra andre pensjonspremier, og at den derfor ikke skal ha prioritet, sier bostyrer Arne Seemann Berg.

I konkurser vil ofte pengekassen være skral, og boet må derfor prioritere hvilke kreditorer som skal få penger først. Lønnsutbetalinger til ansatte og offentlige krav fra typisk skattemyndighetene har første prioritet. Mens private kreditorer som for eksempel Lindorff må tåle å havne lenger ned på listen.

Advokaten er ikke overrasket over at Høyesterett vil ta inn saken.

– Det har med hvordan Høyesterett behandler denne type saker å gjøre. Jeg tror ikke motparten har rett, sier han.

Konkursboet stakk av med seieren i både tingretten og lagmannsretten.