Petroleumstilsynet krever bedre varsling

Petroleumstilsynet har sendt et likelydende brev til alle operatørselskap på norsk sokkel og bedt dem vurdere sine rutine- og styringssystemer.

Bakgrunnen for brevet er at enkelte operatører ikke har varslet eller meldt om farlige situasjoner som de etter forskriftene er pliktig til. I mange tilfeller blir Petroleumstilsynet varslet altfor sent om fare- og ulykkessituasjoner.

– Det kan ta timer og opp mot døgn fra situasjonen inntreffer til vi mottar varsel, heter det i brevet som torsdag ble offentliggjort på Petroleumstilsynets hjemmesider.

– Petroleumstilsynet ser alvorlig på den mangelfulle varslingen fordi dette kan hindre oss i å få en effektiv håndtering av fare- og ulykkessituasjoner. I enkelte tilfeller har manglende varsling eller melding medført at myndighetene ikke har fått utført sine plikter i form av tilsyn eller gransking av hendelsene, heter det i brevet.

Mangelfull varsling er også med på å vanskeliggjøre likebehandling av operatørselskapene. Videre er det uheldig at enkeltsaker kommer ut til offentligheten før myndighetene kjenner saken, skriver Petroleumstilsynet.

I lys av dette ber tilsynet hvert enkelt selskap om å vurdere rutiner og styringssystemer i forhold til varsling av fare- og ulykkessituasjoner.

Petroleumstilsynet ber om å få en rask tilbakemelding med oversikt over hvilke tiltak operatørselskapene akter å gjennomføre.

(NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.