- Han levde med denne saken i nesten fem år frem til frifinnelsen i februar. Han håpet at den var over for hans del. Men han har ikke annet valg enn å forholde seg til at pensjonskassen ønsker en ny runde i retten, sier Henning Harborg, Petter Dragesunds advokat til Dagens Næringsliv.

I februar ble den tidligere Pareto-toppen frikjent, etter å ha vært siktet og tiltalt i mer enn tre år i en av Norges største økokrim-saker.

Dermed ble han renvasket for tiltalen om medvirkning til grovt bedrageri og grov markedsmanipulasjon, mens to andre tiltalte fikk fengselsstraff.

Men til tross for at Dragesund fikk vite at saken ikke ville bli anket, og at han var en fri mann, må han nå en ny runde med rettssak i Borgarting lagmannsrett.

Les mer: Pareto-topp frifunnet for bedrageri – megler og konsulent dømt til fengsel

289 millioner

Det er de samme norske investorene, som hevder å ha tapt flere hundre millioner kroner via meglerbordet hos finanshuset Pareto.

Storinvestoren Akershus fylkeskommune pensjonkasse krever at Borgarting lagmannsrett skal vurdere Dragesund som erstatningsansvarlig, til tross for frikjennelse for både tiltale og erstatningssøksmålet av Oslo tingrett.

Pensjonskassen krever 289 millioner og er rettet mot Dragesund og Kjetil Sjursen, en tidligere megler i Pareto. Det er i tillegg solidarisk, som betyr at pensjonskassen kan kreve 289 millioner fra begge to.

Ifølge advokat Harborg mener Dragesund at kravet er grunnløst.

- Som også tingretten fant bevist, visste ikke Dragesund hvem som sto bak aksjekjøpene som skal ha utløst krav under prisbeskyttelsesavtalen, sier Harborg.

Anket på stedet

Det er den tidligere Pareto-megleren Kjetil Sjursen (43) og Jan Vestrum (58), som omtales som konsulent, som er domfelt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon i forbindelse med aksjehandler i Crew Gold Corporation i 2010. Kundene ble bedratt for minst 188 millioner kroner etter salg av aksjene, ifølge Økokrim.

- Det er svært samfunnsskadelig å foreta slike handlinger som bidrar til å svekke tilliten til børshandel og verdipapirmarkedet som er avhengig av tillit for å kunne fungere, het det i dommen.

Både Jan Vestrum og Kjetil Sjursen har også villet anke dommen, opplyste forsvarerne deres til Dagens Næringsliv.

– Min klient mener at dommen er gjort på et uriktig grunnlag og at det er foretatt uriktige vurderinger. Dette må belyses i en ankesak, sa Vestrums forsvarer, advokat Ellen Holager Andenæs, til E24.

Aktor i saken, statsadvokat Håvard Kampen, kommenterte ikke om Økokrim vil anke frifinnelsen av Dragesund, men sa retten har foretatt en grundig vurdering av bevisene i saken.

– Vi registrerer at retten har foretatt en grundig vurdering av dommen, og en samvittighetsfull vurdering av bevisene, og at de har falt ned på andre siden av gjerdet enn oss på den vurderingen, sa Kampen til E24.

Dømt for korrupsjon

Jan Vestrum ble i fjor vår dømt til fire års fengsel for grov korrupsjon, hvitvasking og flere brudd på verdipapirhandelloven knyttet til gruveselskapet Intex, hvor Vestrum var styreleder. Det var under opprullingen av Intex-saken at mange av opplysningene Crew Gold-tiltalen bygger på, dukket opp, ifølge førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

Dommen på halvannet års fengsel er en tilleggsdom til Intex-dommen mot Vestrum. I utgangspunktet mener retten at riktig straff for Vestrums del i Crew-saken isolert er tre års fengsel.

Blant investorene som ifølge tiltalen ble bedratt, er det Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasse det har gått hardest utover. Pensjonskassen har gått glipp av en fortjeneste på 105 millioner kroner hvis Økokrims påstander medfører riktighet.