Å brenne noe i forakt er en sterk ytringsform, som har vært brukt av ulike grupper i generasjoner.

Også motivasjonen kan være sterk: Okkuperte har brent flagg i protest mot okkupasjonsmakten, og kvinner har brent bh-er i protest mot kropsspress og mannssamfunn.

Mens andre har gjort det på gøy, eller bare for å provosere - som komikeren Otto Jespersen, da han satte fyr på deler av Bibelen i Ålesund som ledd i TV 2-programmet Rikets Røst i 2006

Ja, du har rett i at mange blir sinte - og det er forståelig. Så når politidirektøren fryktet uro eller motaksjoner da folkene fra Sian skulle brenne Koranen i Kristiansand forrige helg, kunne hun ha gode grunner for det.

Men da måtte hun sette inn styrkene sine mot de som truer med hevnaksjoner. Ikke mot de som utfører en lovlig ytring.

Ytringsfrihetsadvokat Jon Wessel-Aas sier det presist når han overfor Nettavisen torsdag påpeker at politiet ikke har hjemmel for å operere med forhåndssensur av ytringer fordi man frykter at noen vil reagere voldelig.

– Da dikterer jo de kriminelle rammene for ytringsfrihet i Norge, sier han.

Og han legger til:

– Å stille slike betingelser til en demonstrasjon er det samme som å si at man har demonstrasjonsfrihet i Norge så lenge det ikke provoserer noen og ingen blir sinte.

Jeg synes vi skal lese den siste setningen en gang til, for det oppsummerer hva dette handler om.

For dette handler ikke om «ytringsfrihetsfundamentalisme», som enkelte ynder å kalle det. Dette handler om Grunnlovens paragraf 100, som har vært en garantist for et åpent og demokratisk samfunn i Norge i over 200 år, der det heter at «Ytringsfrihet bør finne sted».

For å presisere: Jeg synes det er tåpelig å brenne Koranen, av mange grunner. Men det er ikke poenget.

Poenget er at vi snakker om en lovlig ytring. Da kan ikke en gruppe «ekstra sinte» - i dette tilfelle ytterliggående islamister - få en slags særbehandling av politiet.

Da er det faktisk politiets oppgave, ifølge Grunnloven, å beskytte den ytringen. For det er nettopp ytringer vi ikke liker, som trenger beskyttelse.

Så kan det godt hende, som Bjørnland sier, at koranbrenningen kanskje ville bli fulgt av hatefulle ytringer, som jo er ulovlig. Men da må de hatefulle ytringene først ha funnet sted.

For heller ikke forhåndssensur er lovlig, ifølge den samme Grunnloven. Først må noen eventuelt si noe hatefullt, så må de siktes og tiltales og stilles for en domstol. Det er ikke opp til politiet å definere hva som er hatefullt, langt mindre på forhånd.

Wessel-Aas peker på at blasfemi-paragrafen ble avskaffet i Norge så sent som i 2015, og at politiet ikke kan gjeninnføre den under dekke av å hindre hatytringer. Og uansett: Ifølge lovens definisjon er det ikke mulig med hatefulle ytringer mot en religion eller en ideologisk retning. Det går bare an å krenke mennesker.

Det var Filter Nyheter som først avslørte at politidirektoratet i forrige uke sendte ut en hemmelig ordre til politiet i hele Norge om å gripe inn mot «skjending av koranen».

Det var god journalistikk. Mange tenkte at det måtte være feil, at det kanskje var en mistorståelse. Vi lever ikke i en politistat. Men nei, politidirektør Benedicte Bjørnland har bekreftet at hun har foretatt en nytolkning av gjeldende lovforståelse i riket.

Til Nettavisen i går sier hun for eksempel at politiet «strekker seg langt for å verne om ytringsfriheten». Men at de samtidig har «ansvar for ro, orden og sikkerhet, og det må gjøres løpende vurderinger i hver enkelt situasjon og ut fra vilkårene som er satt på forhånd».

Nei. Man strekker seg ikke langt for å verne ytringsfriheten. Man verner ytringsfriheten. Punktum.

Vi kan ta et annet eksempel: Tenk deg at det kom trusler om hevnaksjoner mot Oslo Pride. Det er ikke vanskelig å tenke seg. Vi kan til og med tenke oss at noen av de samme miljøene sto bak.

Skulle da politiet «strekke seg langt» for å verne retten til å demonstrere for skeiv kjærlighet? Men så, om truslene ble for sterke, så måtte de dessverre forby Pride i år? Og deretter skyfle alle homofile og lesbiske og andre som så «provoserende ut» hjem igjen?

Selvsagt ikke. Det er heldigvis utenkelig. Da måtte politiet sette inn de ressursene som var nødvendig for å beskytte en fargerik lovlig demonstrasjon.

Og det er ikke slik at vi kan tillate de demonstrasjonen vi liker, og forby demonstrasjoner vi ikke liker. I dette tilfellet er jeg helt på linje med Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, som sier at her gjelder den en type regler for islam, og en helt annen type regler for alle andre.

Det er ikke til å leve med i et demokrati.

Om ikke politidirektør Benedicte Bjørnland forstår dette, bør justisminister Jøran Kallmyr snarest forklare henne det.