Politiet med 143 vitner

Foto: Jan Tore Glenjen (Stavanger Aftenblad)

Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien kommer til å føre 143 vitner mot Fred A. Ingebrigtsen og de andre tiltale i saken.

16.08.11 21:32

Rogalands Avis har tidligere i sommer skrevet om at tingrettsdommer Richard Saue sendte innsidesaken tilbake til Rogaland statsadvokatembeter.

Begrunnelsen for dette var ifølge Saue at forutsetningene for å sende saken til berammelse ikke var til stede da Grønlien oversendte den i midten av juni, skriver Rogalands Avis.

«På det tidspunkt statsadvokaten finner at han har en bevisoppgave som innfrir lovens krav, ligger det til ham å oversende saken til retten igjen med ny begjæring om berammelse av hovedforhandling», heter det blant annet i brevet fra Saue som også viser til at saken føres ut av domstolens saksbehandlingssystem.

Inn igjen
Nå er saken på nytt sendt over til Stavanger tingrett.

- Vi sendte bevisoppgave og tiltale over til Stavanger tingrett i dag, sier Grønlien til Rogalands Avis.

Det er politiadvokat Erik W. Rand som har ført i pennen den 63 sider lange tettskrevne bevisoppgaven. Han har hatt hjelp av flere polititjenestemenn for så gjøre dette i løpet av sommeren.

Ifølge Grønlien er det noen mindre endringer i den nye tiltalen.

- Men jeg ser ikke for meg at dette skal få noen praktisk betydning. Når det gjelder bevisoppgaven kan en forstå at dette har tatt tid. Fra politiets side er det stevnet 143 vitner, sier Grønlien.

Vitnene er en sammensatt gruppe med folk fra meglerbransjen, banker, politietterforskere- og politirevisorer og andre.

- Når det gjelder de fleste vitnene, er det en kommentar på vitnelisten, på hvordan den enkelte kommer inn i bildet, sier førstestatsadvokaten.

6.500 meglersamtaler
I forbindelse med etterforskningen har politiet også hørt igjennom omkring 6500 meglersamtaler som er tatt opp på lydbånd.

- Av disse er det omkring 980 som vi mener kan brukes som bevis i saken, sier Grønlien.

Saken kommer trolig opp i januar 2012.

Påtalemyndigheten kommer til å be om at retten settes med fagkyndige meddommere, altså meddommere som har regnskapsforståelse.

Da Rogalands Avis snakket med Bjørn Stordrange, Fred A. Ingebrigtsens forsvarer, var han ikke kjent med at bevisoppgaven nå er klar.

- Min kommentar er at hvis aktoratet har tenkt å fremme en tiltale i saken, så må de gjøre dette på en riktig måte.

Les flere nyheter hos: Rogalands Avis

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.