Det ble denne uken kjent at langrennslegenden Bjørn Dæhlie blir intern skatteflyktning i Norge ved å melde flytting til Bø i Vesterålen. Den 53-årige forretningsmannen har betalt 1,2 millioner kroner for en enkel liten bolig for å slippe unna med under halv skattesats.

Flyttingen har allerede skapt sterke reaksjoner. «Bjørn abdiserer», skriver Dagsavisen på lederplass, og mener skikongen har abdisert når han nå vil flytte til det avisen omtaler som «Norges Monaco»

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV beklager også flyttingen sterkt og mener den tidligere skikongen sender svært uheldige signaler.

- Jeg synes synd på Bø fordi de har valgt grepet om et skatteparadis internt i Norge, og det er en veldig negativ utvikling. Verst av alt er det at innbyggerne i Bø får lavere inntekter til velferd og lokale prosjekter.

Les også: Stein Erik Hagens familie unngår formuesskatt på 1,2 milliarder kroner i utbytte

Forbilde

- Det er også synd at Bjørn Dæhlie som mange har som forbilde, uttrykker så tydelig at flyttingen skyldes en lavere skatteregning. Han snakker ned den norske modellen, som er basert på at alle bidrar etter evne, sier Kaski til Nettavisen Økonomi.

- Ja, han er et nasjonalikon, forsvinner glansen av ham?

- Jeg mener det. Som forbilde er han ikke sin rolle bevisst. En nylig rapport viser at rike betaler en mindre andel av inntekten i skatt enn det en sykepleier og en lærer gjør, sier Kaski, og refererer til en rapport fra SSB som har fått mye motbør.

- Sykepleiere og lærere kan ikke shoppe kommune på samme måte. Dette synliggjør forskjellen mellom Jørgen Hattemaker og Kong Salomo og gir veldig uheldige signaler, sier SVs finanspolitiske talsperson

Dæhlie sier han oppfatter det norske skattesystemet som godt og rettferdig, men at formuesskatten utgjør et klart unntak.

Synd på de rike

- Det står ham fritt til å mene det, og han kan jobbe politisk for å endre systemet, men vi mer opptatt av folk flest får en lavere skatteregning. Det Dæhlie signaliserer, er at det er synd på rike.

- Det kan jo hende at han skaper noen lokale arbeidsplasser ved å flytte?

- I så fall vil det være veldig positivt, men vi får se hvor lenge han blir der. Dette er jo et prøveprosjekt.

- Frykter du at norske rikinger blir skatteflyktninger hvis vi skrur til formuesskatten for hardt?

- Erfaringer viser at det ikke gjelder veldig mange, kun en liten håndfull. De fleste blir, og vi mener formuesskatten i sum bidrar til økt produktivitet og effektivitet.

Les også: raser mott ny skatt for bussjåførene - spiser opp lønnstillegget

Viktig skatt

- Det er bedre å sette formuen i arbeid og i verdiskapning enn å sylte den ned. Formuesskatten er en viktig skatt som er positiv for norsk økonomi, sier Kaski.

Formuesskatten består av en statlig skatt på 0,15 prosent og en kommunal skatt på 0,70 prosent. Bø har kuttet den lokale formuesskatten til 0,20 prosent, slik at den totale skatten blir 0,35 prosent.

Dærhlies ligningsformue er ifølge Finansavisen på 415 millioner kroner. Med en ordinær formuesskatt på 0,85 prosent blir det 3,5 millioner i formuesskatt.

En skattebelastning på 0,35 prosent gir 1,45 millioner i skattbelastning, slik at Dæhlie sparer drøyt 2 millioner kroner. Dæhlie, som bor i Nannestad kommune, har kalt flyttingen for et prøveprosjekt.

Nettavisen har via Bjørn Dæhlies kone Vilde Falck Ytter prøvd å få en kommentar til kritikken, uten å lykkes.

Særnorsk

Motstandere av formuesskatten peker gjerne på at skatten er særnorsk for hjemlige kapitaleiere og dermed diskriminerende i forhold til utenlandske eiere. Kaski godtar ikke den innvendingen.

- Hvis vi ser på skatteregningen totalt opp mot andre land når det gjelder formue, er det ikke særlig høy beskatning her hjemme. Tvert imot, Norge ligger i den nedre enden, i realiteten skattlegges formue i andre land hardere, hevder Kaski, og peker blant annet på eiendomsskattene.

Og det er nyanser blant motstanderne. KrF har vært opptatt av å skille på formuesskatten ved å fjerne den for såkalt arbeidende kapital. Det defineres som kapital brukt i aktiv næringsvirksomhet som driftsmidler utstyr, varer, men også kontantbeholdning, ifølge hjemmesidene til KrF.

Formue, eiendom og arv

- Har du sans for et slikt skille?

- I realiteten ikke, svarer Kaski.

- SV har tidligere presentert et forslag der vi ønsker å ta bort aksjerabatten og øke formuesskatten mer progressivt. Hovedgrepet i vårt forslag er et skatteskifte med økt skatt på formue, eiendom og arv og å redusere inntektsskatten for de med lavere og midlere inntekter.

Kaski mener reduserte inntektsskatter er bra for norsk økonomi og vil stimulere økonomien og handelsnæringen i større grad enn skattekuttene regjeringen kommer med.

Formuesskatten slår ekstra hardt for banksparingen når rentenivået er rekordlavt, innskuddsrenten er for mange lavere enn formuesskatten. Trekker man fra prisstigningen, er det årlig tap av kjøpekraft på 2-3 prosent.

- Jeg tror ikke vi skal justere skattene ut i fra rentenivået, kommenterer Kaski. Hun vil ikke si for mye om de konkrete skatteforslagene partiet kommer med for neste år.

- Vi presenterer vårt alternative budsjettforslag om noen uker, er alt hun vil ut med.

Les også: SVs skatteøkninger på 20 milliarder tar livet av næringslivet etter koronakrisen

Smålig

Nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt har heller ikke sans for flyttingen.

- Når du har råd til å kjøpe et ekstra hus og ukependle med fly for å slippe unna skatten, er det et sikkert tegn på at du er for rik. Formuesskatt er med på å finansiere skole, sykehus og eldreomsorg for alle, også Dæhlie når han trenger det. Da er det smålig at de som har mye skal sno seg unna fellesskapet på denne måten.


Nestlederen sier at forskjellene i Norge øker, og folk sliter med å få endene til å møtes. Da kommer ikke en skikonge med en halv milliard i formue særlig høyt på sympati-pallen uansett hvor surt han syns det er å betale skatten sin.

- Her har hele Norge heia han fram i skisporet, en av våre største folkehelter, men nå får Dæhlie-jakka jeg bruker hver vinter en dårlig eim av unnasluntring. Det skal være typisk norsk å være god, ikke typisk norsk å stikke fra spleiselaget, sier en opprørt Sneve Martinussen.

Medlem av Stortingets finanskomité, Fredric Holen Bjørdal (Ap), sier i en kommentar til Nettavisen at formuesskatten er den mest omfordelende skatten vi har i dette landet.

Nullskatteytere

- Den betales nesten i sin helhet av de 10 prosent rikeste i landet, og uten den ville vi hatt over 30.000 flere nullskatteytere i Norge. Kutt i formuesskatten øker forskjellene i Norge, og er derfor ikke Arbeiderpartiets politikk.

Han ønsker Dæhlie lykke til i ny kommune og med rundt 1450 kilometer i pendlervei.

- Det er synd for ham da selvfølgelig at regjeringen har kuttet i pendlerfradraget, blant annet for å kunne finansiere sine usosiale kutt i formuesskatten.

- Vesterålens grep har startet et nasjonalt kappløp mot bunnen, men dette er ikke en konkurranse Dæhlie kan vinne, sier Holen Bjørdal.