Opp som en løve, ned som en skinnfell. Det er den nærmeste karakteristikken etter at partiet Rødt bestemte seg for å gi byråd Lan Marie Berg fortsatt tillit, til tross for 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i hennes etater.

- Vi tror ikke det vil løse noe som helst å kaste en byråd, skriver Oslo Rødts leder Siavash Mobasheri og Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud, i en kronikk i Dagsavisen.

- Det er ingen tvil om at oppfølgingen av brudd på arbeidsmiljøloven ikke har vært god nok i Oslo kommune over flere år og under skiftende byråd. Det er heller ingen sensasjon at byrådet ikke forteller hele sannheten med en gang, skriver de videre.

Så der ligger listen. Det er akseptabelt å holde tilbake opplysninger for bystyret og det kan godtas at arbeidsmiljøloven brytes kontinuerlig.

Det er en grei holdning, og den tolkes nok med interesse hos mange private og offentlige arbeidsgivere. Men det er likefullt påfallende hvor lite slack som ble vist overfor Veireno-sjef Jonny Enger, da hans selskap vant tilbudet om å tømme søppel i Oslo og havnet i et inferno av søppelkaos og økonomisk sammenbrudd.

Den gang var det ingen bønn. Enger ble anmeldt til politiet og endte opp med en dom i Høyesterett med 120 dagers ubetinget fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. I dommen la Høyesterett til at det kan være vanskelig å følge loven til punkt og prikke.

Det siste er et vesentlig poeng. Arbeidsmiljøloven er firkantet og detaljert, men det kan ikke være slik at man aksepterer lovbrudd i egne rekker - og slår hardt ned på andre.

Veireno-sjefen er ikke alene. I fjor mistet den populære nærmiljørestauranten Olsen på Bryn skjenkebevillingen fordi eieren ikke hadde ført personallister og angivelig hadde mangelfull kontroll med ansattes arbeidstid.

I Oslo bystyret er opposisjonen meget kritiske, selv om Rødt sikret fortsatt tillit for byråd Lan Marie Berg.

- Byrådens holdning har vært å skjule dette for bystyret under dekke av å kvalitetssikre tallene. Da de kom på bordet, var de fortsatt feil, sa Bjørn Revil (FNB), ifølge referatet fra Avisa Oslo.

- Byråden er ansvarlig for vedvarende brudd i Energigjenvinningsetaten og manglende styring på anskaffelsesområdet, sa Frps Camilla Wilhelmsen.

- Mistillit er vårt sterkeste virkemiddel, og i dette tilfellet har ikke byråden Høyres tillit, sa Øystein Sundelin (Høyre).

– La en ting være klart overfor byrådet, ordfører. Når byrådet fikk informasjon om alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, velger man å ikke informere bystyret. Man velger å la det gå måneder. Og man velger det eldste trikset i boka – å bestille en rapport for å unngå å informere bystyret, sa Sundelin, ifølge Avisa Oslo.

Etter snart seks år med rødgrønt flertall i bystyret og rødgrønt byråd er det lite overbevisende å skylde på systemfeil man overtok i 2015. Vel tar det tid å snu, men nå må de rødgrønne flertallet ta ansvar for politikken og virksomheten selv.

Og det hører med til historien at det var byråd Lan Marie Berg som gjorde avtalen med Veireno om søppeltømming, og dermed inngikk en kontrakt på vilkår som viste seg umulig å gjennomføre på lovlig vis.

Da kommunen senere overtok, økte kostnadene med mange hundre millioner kroner. Men dette er ingen forsvarstale for Veireno-sjefen. Et privat selskap som leverer et anbud må selv være ansvarlig for å regne på lønnsomheten.

Lovbrudd er ikke bra, selv om man aksepterer at Veireno-sjefen var i en desperat situasjon. Derimot er det vanskeligere å forstå hvilken desperat situasjon som er årsaken til 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Sannsynligvis handler det mer om at man ikke har tatt loven bokstavelig og manglet styring.

Mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg fikk stemmene fra Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Frp og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). De rødgrønne sluttet ring om henne, inklusivt Rødt og Senterpartiet.

Og så kan julefreden senke seg med tid til ettertanke. Fasit er at både Lan Marie Berg og Jonny Enger hadde ansvar for tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven. Politikeren sitter igjen med ubetinget tillit, mens forretningsmannen fikk ubetinget fengsel.

Var det noen som snakket om likhet for loven?

PS! Hva mener du? Fortjener MDG-byråd Lan Marie Berg fortsatt tillit etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i hennes etater? Og er slike brudd alvorlig eller bagatellmessige lovbrudd? Skriv din mening i et leserbrev!