STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Etter at ONS i slutten av april måtte avlyse oljemessen som annethvert år samler rundt 70.000 mennesker fra over 100 nasjoner, har det gått fra vondt til verre for arrangørene.

Oljemessen får ikke en eneste krone av støtteordningen til myndighetene, ettersom ordningen tar utgangspunkt i inntektene for 2019 – et regnskapsår stiftelsen ikke hadde inntekter.

– Vi arrangerer ONS annenhvert år, og hadde av naturlige årsaker ingen inntekter eller utgifter i fjor, siden forrige ONS var i 2018. Dersom støtteordningene kunne tillatt 2018 som referanseår, kunne dette løst utfordringen, sier ONS' kommunikasjonsdirektør Maiken Ree til Nettavisen Økonomi.

Nå er ONS for alvor i pengeknipe, ettersom mer enn 100 av de 400 utstillerne vil ha pengene sine, rundt 85 millioner kroner, tilbake. ONS' forslag om halv pris på 2022-messen har ikke falt i god jord hos utstillerne, og den nesten 50 år gamle messen står nå i fare for å gå konkurs.

Les mer: - Nå får han med seg 150 millioner pensjonskroner ut døra

Ber Tina Bru redde ONS

I forrige uke uttalte olje- og energiminister Tina Bru (H) til Aftenbladet at det ikke var myndighetenes oppgave å løse en kontraktsmessig konflikt mellom utstillerne og ONS.

– Det er ikke en statlig oppgave å sikre den ene eller den andre messen, sa Bru til avisen.

Nå ber et samlet politikermiljø i oljehovedstaden Stavanger, som har vært vertskap for ONS siden 1974, oljeministeren om å ta grep. I et brev adressert regjeringen og oljeminister Bru, argumenterer politikerne for at ONS har satt den norske energibransjen på kartet og at en mengde norske leverandører har blitt hjulpet ut i verden etter møter på oljemessen.

«I 2014 beregnet et konsulentselskap ringvirkningene av ONS for næringslivet i Norge til å være rundt 1 milliard kroner», skriver politikerne i brevet, som har blitt undertegnet av samtlige partier utenom Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Regjeringen må være kreative og løsningsorienterte, og rett og slett finne en måte for at ONS konkret, og denne typen arrangementer og stiftelser generelt, ikke skal måtte slås konkurs på grunn av små detaljer. Det hadde vært tragisk og uheldig for omdømmet til regionen og Norge som energinasjon, sier Høyres gruppeleder i Stavanger, John Peter Hernes.

Les mer: Fremskrittspartiet og de rødgrønne er firerbanden som styrer norsk politikk

– Vi opplever at det er manglende forståelse nasjonalt for rollen ONS har som springbrett for høyteknologi og verdiskapning innen både petroleum og, i økende grad, fornybar energi. Dette er stedet hvor kontrakter inngås og bedriftene treffer internasjonale kunder, sier Dag Mossige, gruppeleder for Arbeiderpartiet.

– Jeg kan ikke komme på en eneste messe som betyr mer for Norge og norsk økonomi enn ONS. Det hadde vært en katastrofe for både Stavangers og Norges inntekter dersom dette samlingspunktet ikke ble reddet, sier Fremskrittspartiets gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen.

MDG valgte å ikke støtte brevet, og ønsker ikke at regjeringen skal prioritere å redde ONS på bekostning av andre bransjekonferanser. Alle må få lik behandling, mener gruppeleder Daria Maria Johnsen.

– MDG mener det blir feil å særbehandle denne konferansen. Det er positivt at ONS hadde planlagt et større fokus på grønn energi, men andre konferanser - som for eksempel Zerokonferansen - har et bedre og mer fremtidsrettet hovedfokus, sier Johnsen.

Les også: Permitterte hotellansatte jobbet videre, gratis «på dugnad»

ONS: – Under kraftig press

I et brev til myndighetene og politikere nasjonalt og lokalt, foreslår ONS, som er ledet av tidligere Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland, at de statlige støtteordningene tillater å bruke 2018 som referansepunkt for virksomheter som ONS - som ikke arrangerer messe hvert år.

«En eventuell utbetaling under støtteordningen vil kunne gagne utstillerne ved å tilby dem en bedre refusjonsordning og på den måten opprettholde vår globale posisjon», skriver ONS, som ikke legger skjul på at driften er truet:

«Vår unike driftsform og non profit-baserte forretningsmodell har skapt en av verdens ledende energimøteplasser i nær 50 år. Dette er nå under kraftig press i en tid hvor industrien, økonomien og fremdriften i energitransformasjonen har større behov for møtesteder som dette enn noensinne».

Oljeministeren: - Skal ikke stå og se på at dette ender dårlig

I en kommentar til Nettavisen Økonomi sier olje- og energiminister Tina Bru (H) at hun har vært i kontakt med ONS tidligere, og at hun nå har bedt om et nytt møte med Sevland på fredag for å diskutere situasjonen nærmere.

- Jeg er veldig opptatt av at ONS skal bestå. Det er en kjempeviktig messe, ikke bare for Stavanger, men for hele olje- og gassnæringen. At de skulle ende opp med knekt rygg på grunn av denne situasjonen, er for meg helt utenkelig.

Bru understreker at ONS ikke står i umiddelbar fare for konkurs, ettersom stiftelsen og utstillerne fortsatt forhandler seg i mellom.

- Dersom situasjonen endrer seg, vil vi snu hver stein enten for å få dem inn i en eksisterende kompensasjonsordning, eller om det er nye grep vi kan ta. Jeg skal ikke stå og se på at dette ender dårlig, sier olje- og energiministeren.

- Det virker jo som at de eksisterende kompensasjonsordningene treffer stiftelser som ONS dårlig, og at de faller mellom to stoler?

- Hvis det er tilfelle, så vil vi se nærmere på saken. Det er litt prematurt å lage nye ordninger på dette tidspunktet, men vi skal gjøre det som trengs for å redde arbeidsplasser. Og så kan det bli behov for nye pakker i fremtiden.

Les mer: Nordea: - Dette rentekuttet tilsvarer en lønnsøkning på 50.000 kroner

Les også: XXL-ansatte kalles tilbake på jobb