STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) I november i fjor plantet Stavanger kommune 28 trær i Bokkaskogen, ved det populære turområdet Mosvatnet nær Stavanger sentrum - på bestilling fra politikerne i Stavanger.

Så, drøye to måneder senere, angret flertallspartiene Ap, SV, MDG, Sp, Rødt og FP seg: Trærne skulle fjernes.

Dette til tross for at kommunen nylig hadde brukt 552.381 kroner på å bryte opp asfalten og plante trærne. Beslutningen vekket kraftige reaksjoner fra flere hold.

Les bakgrunnen for saken her: MDG og Folkets Parti FNB sammen om å fjerne trær til 550.000 kroner. Opposisjonen sier de ikke aner hva de sa ja til.

Kraftige protester fra kommunedirektør

På et utvalgsmøte torsdag gjorde politikere fra Ap, Høyre, MDG, Sp, FP følgende vedtak:

De 28 nyplantede trærne skal fjernes for å bygge ny tennis- og basketbane. De nyplantede trærne skal i stedet ramme inn det nye aktivitetsområdet.

På forhånd kom Leidulf Skjørestad, direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, med flere tydelige advarsler:

  • Skogen er et særlig viktig område for flere arter flaggermus, blant annet en nyoppdaget art - Tusseflaggermus. Denne er rødlistet, som betyr at det er en risiko for at den dør ut eller forsvinner fra området.
  • Fjerning av trær for å legge asfalt på nytt vil føre til et svært dårlig klimaregnskap. Et slikt arbeid vil gå i motsatt retning av kommunens mål om å styrke naturmangfoldet.

Stavanger kommune anslår at regningen for å fjerne trærne vil komme på 400.000 kroner. Pengene som skal brukes til en ny aktivitetspark kommer i tillegg.

Venstre-leder i Stavanger Mette Vabø sliter med å forstå hvorfor flertallspolitikerne og Høyre vil bruke nær én million kroner på å fjerne asfalt og plante trær, for så å reversere prosessen.

– Jeg synes dette er veldig synd av hensyn til både naturmangfold og dyreliv i området. Dette vitner om en uenighet innad i flertallet, og jeg kan ikke se for meg at for eksempel MDG stemmer for dette med en god smak i munnen, sier Vabø.

MDG mener klimaregnskapet blir svært bra

Rune Askeland (MDG) er leder for Utvalg for miljø og utbygging, og stemte for å fjerne asfalten for å plante trærne tilbake i 2020 - som ble gjennomført i november 2021. Deretter var Askeland blant politikerne som i to omganger - i februar og april - stemte for å fjerne trærne igjen.

– Hvordan tror dere klimaregnskapet blir seende ut ved å fjerne trær dere har plantet, legge annet dekke over området, for så å plante dem et annet sted i nærheten?

– Det totale klimaregnskapet i prosjektet er svært bra. Opprinnelig var det en parkeringsplass i dette området, som nå blir en idrettsflate. I tillegg blir parken rammet inn av mange trær, som bidrar til både estetikk og karbonfangst. Det har vært litt frem og tilbake i prosjektet, men resultatet til slutt blir bra. Vi åpner opp for enda flere trær, som også bidrar positivt for klimaet, svarer Askeland.

- Cicero viser til at jordet som treet gror i er vel så viktig som selve treet, og kalles en «klimajoker» av Nibio. Kan det tenkes at å rive opp trærne og plante dem et annet sted vil frigi karbon som ellers ville vært lagret i jordbunnen?

– Vi snakker her om nyplantede trær som skal flyttes noen få meter. Jeg forventer at selve flyttingen skjer på en skånsom måte. Karbonfangsten i prosjektet vil uansett være større enn utgangspunktet for området, som besto av en parkeringsplass.

- Treplantingen har allerede kostet 552.381 kroner. Dere fikk kritikk for pengebruken forrige gang saken var oppe. Kan du forstå at det vekker reaksjoner å bruke så mye penger på å plante trær for så å flytte dem?

– Dette er et prosjekt som nå justeres noe for at området kan tas i bruk av enda flere folk. Da blir det litt dyrere, men resultatet blir veldig bra. Sammenlignet med de økte utgiftene kommunen har i andre prosjekt på grunn av høye materialpriser, så er dette relativt lite, sier MDG-politikeren.

Naturvernforbundet vil stanse vedtaket

Erik Thoring, leder for Naturvernforbundet i Rogaland, forteller at han i sitt stille sinn hadde håpet at flertallspoltikerne hadde kommet på bedre tanker de siste månedene. Innspillet til FP-leder Frode Myrhol kom tross alt overrumplende på flere, minner Thoring om. Men nå har politikerne bestemt at trærne skal flyttes.

– Det er smått surrealistisk i en situasjon der FN erklærer naturkrise og forventer handling av alle. Stavanger sitt svar er å fjerne potensielle fremtidige leveområder for blant annet flaggermus. Flertallet, der også utrolig nok MDG er med, har for lengst glemt at Ryfastutbyggingen ved Mosvatnet resulterte i fellingen av 400 trær, sier Thoring.

Naturvernforbundet kommer til å klage på vedtaket med henvisning til den pågående verneprosessen som Statsforvalteren har igangsatt ved Mosvatnet. Dermed kan det gå noe tid før trærne blir fjernet.

– Vi vil kreve at klagen får oppsettende virkning. Det vil at kommunen ikke kan avvise klagen og deretter fjerne trærne. Blir klagen avvist, må trærne stå inntil Statsforvalteren har felt endelig dom, sier Thoring.