Det er helt umulig å kjenne igjen samfunnet vårt, slik vi husker det fra før nedstengningen 13. mars. Hele næringer er stengt ned, skoler og barnehager har vært lukket og hjemmekontor er gjeldende for de aller fleste. Det gir en dramatisk brems i verdiskapingen på 14 prosent gjennom mars måned alene, ifølge SSB.

Med en lediggang i folket på 408.400 personer, inkudert de permitterte, har ledigheten aldri vært så høy som 15 prosent! Av disse var 258.400, eller 9,2 prosent, helt arbeidsledige. Nå er frisører igang, skjenkingen i Oslo åpnet og ledigheten synker noe - heldigvis.

Gunnar Stavrum: SVs skatteøkninger på 20 milliarder tar livet av næringslivet etter koronakrisen

Samtidig spår Norges Bank at norsk økonomi faller tilbake med 5,2 prosent i 2020. Det er et langt større fall enn under Finanskrisen i 2008-2009.

Derfor satte Norges Bank ned styringsrenten til null i forrige uke. Det er maksimal stimulans av økonomien i en tid der pessimisme råder.

De skriver blant annet: «Lave renter kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men bidrar til å dempe tilbakeslaget. Etter hvert som situasjonen normaliseres, vil lave renter bidra til at aktiviteten tar seg raskere opp. Det kan redusere risikoen for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå.»

Les også: Mannen som oppdaget ebola ble korona-syk - det han opplever skremmer han

Vi er nødt til å spørre politikerne våre:

Vil det bli en tapt generasjon unge mennesker som ikke får jobb?

Vil Norge oppleve en lang nedtur fordi oljepris-fallet kommer på toppen av korona og nedstengte bransjer?

Vil tusenvis av kreative, dyktige oppstartsbedrifter gå konkurs på grunn av kaos og svake markeder?

Ekstraordinære pakker før revidert budsjett

I en tid med frustrasjon er det viktig å dra frem ulike verktøy som vil bidra positivt. I tillegg til nullrente, så er det brukt ekstraordinært mye mer penger på krisepakker fra myndighetene. Det er mulig oppsummeringen i etterkant vil vise 300 til 400 milliarder kroner i ekstra oljepengebruk.

Krisepakker til nærmest hver eneste næring eller bransje er oppe til diskusjon for å redde arbeidsplassene i Norge. Og mer generelle ordninger som kontantstøtten til å dekke opptil 90 prosent av faste uunngåelige kostnader. Videre forbedringer i permitteringsordninger slik at ansatte har en mulig jobb når det verste er over.

Nettavisen Pluss: I disse delene av Norges største byer gjør du tryggest investering av bolig

Siden det er lansert så mange krisetiltak allerede, så vil RNB bli noe av det mer normale vi legger frem denne våren, signaliserte finansminister Jan Tore Sanner for et par uker siden. Da ble det nemlig varslet en egen ny krisepakke (proposisjon til Stortinget) i månedskiftet mai/juni.

Da er det fase 3 i krisearbeidet som kjører i gang med klassisk motkonjunktur-politikk à la Keynes. Det vil være en kombinasjon av satsing på samferdsel og infrastruktur, oppussing av skoler, samt kompetanse og høyere utdanning. Vil skattekutt komme lavtlønte til gode i årene som kommer?

Hvor mange flere unge og godt voksne vil trenge en studieplass i kjølvannet av koronakrisens første fase?

Det er mulig vi snakker om 50.000 til 100.000 nye studenter i kø på ulike læresteder hvis arbeidsmarkedet ligger nede i 1-2 år.

En styrking av Erna

Basert på erfaringer fra Finanskrisen og Stoltenbergs valgseier i 2009, og flere meningsmålinger nylig, har statsminister Erna Solberg styrket sin stilling i koronakrisen. Samtidig taper Frp, og Venstre og KrF er under sperregrensen.

Det betyr likevel at stortingsvalget i 2021 er blitt mer åpent enn mange spådde før krisen traff både lokalsamfunn, bransjer og hele den norske økonomien.

Eventuelle store regionale satsinger fremover, for eksempel til fylker, kommuner eller samferdsel, kan brukes strategisk i perioden mot valget neste år.

Les også: - Jeg har et svært hus, en hytte, to biler og en datter på 25 år. Det krever mye penger

Ingen vet hvor lenge dette vil vare, men revidert budsjett tirsdag vil avsløre flere nye milliarder. Og viktige prognoser for arbeidsmarkedet. Vi lever nemlig av hverandres arbeid og disse ringvirkningene.

En kanskje uventet effekt av krisen er at Erna får økt mulighet til å sitte 12 år som statsminister.

**

Se siste SSB-prognose her.

Dagens låt: «Riders on the Storm» - The Doors.