Gå til sidens hovedinnhold

Politisk vingling skader pensjonssparingen

Ap går inn for å skrote IPS-ordningen. Resultatet vil bli at færre vil spare til pensjon, noe alle vil tape på. Kjære politikere, ikke tukle med skattereglene for IPS en gang til!

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Siden gjeninnføringen av den nye skattefavoriserte IPS-ordningen høsten 2017 har 127.000 nordmenn begynt å spare i ordningen for individuell pensjonssparing (IPS).

Nesten halvparten av de som sparer er kvinner. Nå spøker det nok en gang for fremtiden for denne spareordningen.

Med IPS kan du spare inntil 40.000 kroner i året og få en skattefordel på 22 prosent.

Pengene er fritatt for formuesskatt. For å få disse skattefordelene må du binde pengene frem til du er 62 år. Skattefordelen må betales tilbake ved utbetaling, men du får avkastning på pengene i spareperioden.

Nettavisen Pluss: Slik sparer du til pensjonsalderen på den smarteste måten

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett foreslår partiet å skrote IPS-ordningen.

I en artikkel i Dagbladet (betalingsmur) nylig uttaler Arbeiderpartiets skattepolitiske talsperson, Ingrid Heggø, at partiet er opptatt av at det skal være små forskjeller mellom folk, og at man derfor ønsker å prioritere ordninger som kommer alle til gode, fremfor bare de få som har mulighet til å spare.

Uverdig vingling

Denne politiske vinglingen er uverdig. Det siste norske pensjons-sparere trenger er mer usikkerhet omkring skattereglene for IPS.

Jeg vil bli svært skuffet over norske politikere dersom de tukler med IPS-ordningen igjen. Det skjedde også i 2006, og to år seinere ble ordningen gjeninnført med dårligere skatteregler. Nå kan det altså skje igjen.

Aps nye standpunkt bryter både med pensjonsforliket som de selv var en del av, og løftet man har gitt til de i befolkningen som allerede er i gang med langsiktig sparing i IPS.

Les også: Sparing til pensjon anbefales alle, men hva i all verden bør du spare i?

Da pensjonsreformen ble vedtatt for 15 år siden var det bred enighet på Stortinget om at pensjonssystemet bygger på tre pilarer: Folketrygden, tjenestepensjonsordninger og privat pensjonssparing.

Det er leit for spareglade nordmenn at den siste pilaren ikke har bedre levegrunnlag.

Hjernen vår er ikke programmert til å spare til pensjon

Hjernen vår er ikke skapt for å tenke langsiktig. Den er skapt for helt andre ting enn pensjonssparing.

Mange av oss vil heller ha én sjokolade i dag, framfor å få to sjokolader i morgen. Om politikerne virkelig ønsker at vi skal utsette forbruk og spare mer til alderdommen, må pillen sukres - og sukkeret er i denne sammenheng skattefordeler.

I tiårene fremover vil andelen eldre i befolkningen øke kraftig. Dette vil øke statens utgifter til helse- og omsorgstjenester og pensjoner.

Les også: Derfor er IPS den mest lønnsomme måten å spare til pensjon

I en slik situasjon trenger vi gode og forutsigbare ordninger for privat pensjonssparing, slik at flest mulig kan leve et selvstendig økonomisk liv i alderdommen.

Ikke bare for de rike

Argumentet til Ap for å fjerne IPS-ordningen er at den er til for de rike, som uansett ville spart til pensjon på andre måter. Det medfører ikke riktighet.

Tall fra Finans Norge viser at kvinner sparer nesten like mye i IPS som menn. Totalt 57.000 kvinner har spart i IPS ved årsskiftet, mot 70.000 menn - en kvinneandel på 44 prosent.

Her kan du lese flere innlegg av Bjørn Erik Sættem.

Som andel av samlede innskudd har kvinner 42 prosent, dette er høyere enn annen langsiktig sparing.

Vi vet at behovet for pensjonssparing er størst blant kvinner. De har ofte lavere lønn og dermed lavere pensjonsopptjening enn menn, samt at kvinner lever lenger enn menn.

I Norge er det 1,4 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjonsordninger. Rundt 40 prosent av disse igjen har bare minsteordningen med en sparesats på bare to prosent av lønnen.

Dette gjelder typisk lavtlønnsbransjer som hotell, restaurant, frisør og varehandel. Denne gruppen trenger virkelig å spare til pensjon.

Les også: Kun én av tre kvinner har «fuck you-money»

På den andre enden av skalaen finner vi arbeidstakere i stat og kommune (som er Aps kjernevelgere). Disse har gode pensjonsordninger, og har dermed mindre behov for å spare til pensjon på privaten.

PS: Dersom IPS-ordningen skrotes eller nedskaleres neste år eller senere, vil personer som har spart i IPS neppe bli skadelidende. Dersom skattefordelene i verste fall forsvinner må også bindingstiden opphøre.

Kommentarer til denne saken