Gå til sidens hovedinnhold

Pøser millioner inn i partiene: KrF har fått null kroner

Stein Erik Hagen, Christian Ringnes og Herman Friele har gjort det. Nå blar også Trond Mohn opp for å sikre at hans parti stikker av med seier i kommunevalget.

Nylig uttalte milliardær Odd Reitan at det burde være ulovlig å gi store gaver til politiske partier.

- Både fra private og fra fagforeninger (…) Jeg synes det er demokratiet som skal avgjøre. Og politikken må de kunne klare å fram likevel. Så lenge det er likhet om å slippe til i media, så bør de få til det. I stedet for at penger skal avgjøre. Det blir helt feil i hodet mitt, sa han til Nettavisen.

Men ikke alle deler dette synet. Selv om valgkampen ikke offisielt har startet ennå, viser valgkampregisteret at pengene har tikket inn (se faktaboks).

Les også

Denne enkle slipsknuten er den eneste du trenger å kunne

Hagen gir Venstre 1 mill.

Milliardær Stein Erik Hagen har kastet seg inn i valgkampen. Så langt har han gitt én million kroner til Viken Venstre.

- Jeg heier på alle som engasjerer seg i politikken og bruker fritiden på å være lokalpolitikere for at barna våre skal ha en god oppvekst og våre eldre få en verdig eldreomsorg. Det er viktig at vi som enkeltmennesker engasjerer oss og bidrar til det viktige arbeidet de politiske partiene gjør i vårt samfunn, sier investoren.

Hagen legger til at han skulle ønske det ikke var nødvendig å gi så mye som han har gjort. Men at det er viktig med en likevekt mellom de ulike sidene i norsk politikk.

- LO har bevilget mange millioner kroner til valgkampen for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, fortsetter Hagen.

Milliardæren avviser at han forventer noe i retur.

- Dette er noe jeg gjør for å bidra i en dugnad for å skape en balanse mellom de ulike partiene. Derfor vil jeg også gi støtte i denne valgkampen. Jeg håper også andre vil delta i denne dugnaden, avslutter Hagen.

Les også

Ekspertutvalg: Vil gi elbileierne momssjokk

Støtter både Høyre og Venstre

Også eiendomsinvestor Christian Ringnes har gitt penger til Venstre. Han er også den privatpersonene som så langt har gitt mest til Høyre.

Mens Oslo Høyre har fått nærmere én million kroner til å drive valgkamp med, så må Oslo Venstre «nøye» seg med 200.000 kroner.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra milliardæren.

Les også

Lekkasje: - Nå går Trump til krig mot Huawei

Spandable kjendiser

Tidligere ordfører i Bergen Herman Friele har også kastet seg inn i valgkampen. Han har gitt 250.000 kroner til Vestland Høyre.

- For å gjøre en lang historie kort: Høyre trenger penger som alle andre politiske partier gjør og jeg ønsker at Høyre skal komme i en lederposisjon i Bergen. Jeg bidrar da økonomisk og arbeidsmessig for å nå det målet. Jeg tror det gavner byen best, sier Friele.

Det er ikke første gang kaffearvingen gir penger i en valgkamp. Han bidrar økonomisk både ved nasjonale og lokale politiske oppgjør. Av andre kjente bidragsytere til Høyre, finner vi den Monaco-baserte Arne Fredly, som har gitt 100.000 kroner.

Det er Stavanger Høyres Bystyregruppe som så langt har gitt mest, med sine to millioner kroner til Stavanger Høyre. Totalt har det tikket inn nærmere seks millioner kroner i valgkampkassen til Høyre.

Les også

Nå ligger Märthas kongebolig på Finn

- Gir mer ved stortingsvalg

Samtidig som Friele kjemper for blått styre i Bergen, kjemper milliardæren Trond Mohn for at Arbeiderpartiet skal bli sittende med makten i byen som er omgitt av syv fjell. Mohn forteller at han har gitt mellom 600.000 til 700.000 kroner i valgkampbidrag så langt.

- Jeg tror vi må være politisk opptatt av det som skjer, og kunne si hva vi mener og være støttene og passe på de gode politikerne som man har, sier han.

- Når man gir valgkampbidrag, forventer man å få noe igjen da?

- Vi får igjen det samfunnet som vi lever i, svarer han.

LO er med

Høyre har mange rike onkler, men det er Arbeiderpartiet som tradisjonelt sett har hatt den desidert rikeste. Bare til valgkampen i 2017 ga LO 17 millioner kroner til partiet.

Så langt har Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere «bare» gitt 550.000 kroner.

- Vi har gitt til et fagligpolitisk prosjekt i Viken i 2019. LO har ikke planer om ytterligere valgkampstøtte på det nåværende tidspunkt, det er heller ikke vanlig at LO gir valgkampbevilgninger ved kommunevalg, forteller leder samfunnskontakt og strategi Wegard Harsvik hos LO.

Han sier at bevilgningene til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet foran stortingsvalget i 2017 ble vedtatt på LO-kongressen.

- LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle. Derfor bevilget vi penger til de politiske partiene som står oss nærmest, avslutter Harsvik.

Arbeiderpartiet har så langt mottatt ca 1,1 millioner kroner i valgkampbidrag.

- Fagforbundet gir Ap fem mill.

Det er Fagforbundet som har bladd opp mest til Sosialistisk Venstreparti. Totalt har det kommet inn 1,3 millioner kroner i valgkampbidrag, hvorpå Fagforbundet har gitt 400.000 kroner til den sentrale partiorganisasjonen.

Fagforbundet sier at tallet for SV-støtten ikke er særlig representativt for det forbundet kommer til å gi totalt i valgkampbidrag. Det ligger nemlig på samme nivå som i 2017. Da fikk Arbeiderpartiet fem millioner kroner, og både Sv og Sp fikk 1,25 millioner kroner hver.

I tillegg gir Fagforbundet en årlig aktivitetsstøtte til de tre partiene på én million kroner.

- Vi gir støtte til de rødgrønne partiene fordi høyresiden får millioner i støtte fra rike folk, som selv tjener store penger på deres politikk. Og fordi de rødgrønne partiene står på vår side. De fører en politikk som tjener Fagforbundets medlemmer, sier Mette Nord, som er leder i Fagforbundet.

Hun mener de rødgrønne partiene lytter mer til fagbevegelsen enn de har gjort før.

- Vi er svært fornøyd med den politikken Ap, Sp og SV vedtok på sine landsmøter. Dette gjelder i arbeidslivspolitikken, i vedtakene mot kommersialisering i velferden og i de tydelige vedtakene om hele og faste stillinger, fortsetter Nord.

- Ingen rike støttespillere

Kommunikasjonssjef Nils Mørk for Miljøpartiet De Grønne forteller at partiet så langt har mottatt 700.000 kroner i valgkampbidrag fra deres støttespillere.

- Det kommer i hovedsak fra små og mellomstore private donasjoner til partiet, sier han.

Det er byråd Lan Marie Nguyen Berg og partikollega Hans Petter Sveen som har gitt mest, med donasjoner på over 100.000 kroner hver. Berg er i barselperm, men Sveen kommenterer gjerne saken.

- Jeg synes det er urettferdig at noen partier får millionbeløp fra interesseorganisasjoner, næringsliv m.m., mens andre partier som MDG må greie seg med litt statsstøtte og medlemskontingent. Jeg håper at mitt bidrag kan utjevne litt, sier han.

I 2017 samlet MDG inn tre millioner kroner i valgkampbidrag. Ved dette kommunevalget håper de å få inn en halv million kroner mer.

- Vi håper på å nå vårt fundraisingsmål på 3,5 millioner kroner til valgkampen. Dette er selvfølgelig veldig viktig for oss. Vi har jo ingen rike onkler, LO eller Stein Erik Hagen i ryggen, så vår evne til å drive valgkamp er helt avhengig av mange små donasjoner fra våre medlemmer og andre sympatisører, forteller Mørk.

Gir mest til seg selv

Partiet Rødt har så langt mottatt i overkant av 200.000 kroner i støtte. Det er også dette partiet hvor egen medlemmer har bidratt mest i valgkampbidrag.

- De 40.242 kroner jeg har betalt inn er møtegodtgjørelse jeg har mottatt som folkevalgt for Rødt, sier Rødt-medlem Trude Koksvik Nilsen, som har gitt mest.

Valgkampbidraget går til den sentrale partiorganisasjonen.

- Beste politikk for sjøfolk

Mens Senterpartiet med Trygve Slagsvold Vedum i spissen, så langt har mottatt 125.000 kroner. Det er Norsk Sjømannsforbund (NSF) som har gitt mest med sine 75.000 kroner til den sentrale partiorganisasjon.

- NSF sitt Landstyre vedtok å gi støtte til de politiske partiene som i sine partiprogram har formuleringer som gir støtte til å beholde norske sjøfolk. Vi forventer at disse programformuleringene blir fulgt opp i praktisk politikk, sier forbundsleder Johnny Hansen hos Norsk Sjømannsforbund.

KrF har fått null

Valgkampbidraget til Frp er så langt 125.000 kroner. Aller mest har aksjeforvalter Trond Tviberg gitt med sine 100.000 kroner til den sentrale partiorganisasjonen. Det har har ikke lykkes Nettavisen å oppnå kontakt med ham for å få en kommentar. Mens KrF foreløpig ikke har mottatt én eneste krone.

- Så vidt jeg vet har vi ikke mottatt valgkampbidrag så langt i år. Vi har fått signaler om at enkeltpersoner ønsker å støtte oss og håper flere vil bidra til at KrF kan gjøre en god valgkamp i 2019, sier KrF-toppen Kjell Ingolf Ropstad.

Han legger til:

- Vi har ambisjoner om å løfte partiet fremover og har stor tro på prosjektet. Det hadde vært flott om flere hadde hatt lyst til å støtte oss i arbeidet. Venstresiden får mange millioner av fagforeningene, så de har et klart forsprang på oss her, avslutter Ropstad.

Valgkampbidragene er innhentet tirsdag 14. mai fra fra nettsiden Partifinansiering.no. Bidrag som ikke er registrert her er heller ikke med i oversikten. Unntaket er Trond Mohn. Hans bidrag var ikke registrert da artikkelen ble laget.

Kommentarer til denne saken