Posten flytter all brevsortering og såkalt ruteklargjøring i Sør-Norge til Østlandsterminalen. Posten Norge bekrefter i den sammenheng til Nettavisen at 300 ansatte mister jobben.

- Det er mange ansatte som blir berørt. Samtidig har vi i Posten hatt løpende nedbemanninger, men heldigvis er de ansatte forbedredt, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten Norge til Nettavisen.

Nedbemanningen skjer ettersom all manuell ruteklargjøring av post gjennomføres på Lørenskog utenfor Oslo. Sorteringssentralenene i Bergen, Stavanger og Stokke blir dermed nedlagt. De tilsammen 300 personene som jobber ved disse sentralene mister jobben.

Les også: Sjefen for Posten spår nye, radikale kutt i postombæring

Maskiner og mennesker

Posten har tidligere sagt at så mange som 300 kan miste jobben i sammenheng med flyttingen av ruteklargjøring, men nå blir det altså bekreftet.

- Dette er noe vi gjør nå. Nedbemanningene blir gjennomført i løpet av dette kvartalet, sier Gjølme.

Sortering og ruteklargjøring innbærer sortering av posten etter rute og postnummer. Posten blir dermed lagt inn i den rekkefølgen postbudet skal dele den ut. Mesteparten av dette arbeidet gjøres av maskiner, men litt blir fortsatt gjort manuelt. Nå blir alt dette altså samlet på Østlandsterminalen.

- Det er mindre post og da er det mindre jobb. Det er mindre brev totalt sett, selv om vi skal rundt til alle med post. Det er en effektivisering gjennom å samle hele Sør-Norge, sier Gjølme.

Les også: Posten taper flere hundre millioner på posten

Frivillig

Hun insisterer på at at endringene ikke vil innvirke på tiden det tar å sende brev.

- Posten gjennomfører endringer og driftstilpasninger hele tiden og har gode systemer og rutiner for å håndtere dette, inkludert omstilling og virkemidler for medarbeidere som blir berørt, sier hun.

Hun sier at alle ansatte har fått løsninger med frivillige ordninger.

- Det går på pensjonsordninger, som gavepensjon, samt sluttpakker og annet arbeid i eller utenfor konsernet. Det er vi glade for, sier hun.

Også Postkom, fagforeningen til de ansatte i Posten, mener prosessen har vært god.

- Resultatet ble bedre enn fryktet. Vi er veldig glad vi har klart å ivareta de eldste arbeidstakerene som nærmer seg AFP. Mange har også tatt sluttpakke og gavepensjon og veldig mange som har fått mulighet til å fortsette å jobben i posten i redusert stilling, sier distrikstilligsvalgt Helge Mathiesen i Postkom til Nettavisen.

Siste i en lang rekke

Den siste nedbemanningene er den hittil siste i en lang rekke nedbemanninger i Posten.

Til neste år vil mellom 1000 og 1500 ansatte miste jobben i sammenheng med overgangen til postombæring hver andre dag.

Les også: Posten går på nok en smell. Nå varsler sjefen 1.500 nye jobbkutt

Store kutt

Dette kvartalet bruker Posten 340 millioner kroner knyttet til denne store nedbemanningsrunden som er kunngjort i selskapet.

- Vi setter av penger for kostnader som kommer neste år. Dette vil påvirke mange årsverk og vi følger omstillingsavtalen med fagforeningene. Pengene går til å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen og andre kostnader knyttet til å gjennomføre omleggingen av dagens brevdistribusjon, uttalte konsernsjef Tone Wille til Nettavisen i forrige uke.

Les også: Vil du la postmannen få låse seg inn hjemme hos deg?

- Vi har snakket om nedbemanningene knyttet til færre dagers postombæring lenge, så de som blir berørt er klar over at denne endringen kommer, sa Wille.

Hun viser til at nedbemanningene vil gå på ansiennitet, så mange av de ansatte som blir berørt, skjønner trolig selv at de er i faresonen.

- Men den formelle beskjeden får de ansatte først i høst, sier Wille.