I forrige uke omtalte Nettavisen hvordan Postnord-pakker som er kommet på avveie blir solgt på auksjon gjennom Auksjonshuset AS.

Fraktselskapet oppgir at rundt 6.000 pakker i året av ulike årsaker blir borte - angivelig blant annet fordi etiketter faller av. Umerket gods der man ikke finner eieren, havner på auksjon. Nettavisen avdekket at også pakker tydelig merket med navn og adresse kan havne på auksjon, noe Postnord vedgår kan skje i noen tilfeller.

Nå kan Nettavisen avsløre at varene som blir borte for Postnord ikke bare har blitt solgt på auksjon.

Auksjonshusets daglige leder har også solgt varene som har vært ment for auksjon gjennom et annet firma og som privatperson på Finn.no. Dette bekreftes av varelister, tallrike annonse-skjermdumper og bekreftet informasjon fra en rekke åpne kilder - derunder Postnord selv.

Les også: Her havner de forsvunne Postnord-varene: - De har null oversikt

– Har dessverre ikke kjøpskvittering

Svein Joakim Moen er daglig leder i to firmaer, Auksjonshuset AS og Movement AS. Mens førstnevnte arrangerer auksjoner, driver Movement AS i hovedsak med ordinært salg av brukt kontorutstyr, møbler og datautstyr.

Fram til Covid 19-utbruddet måtte du møte opp fysisk på auksjon for å kjøpe noe fra Auksjonshuset. Først våren 2020 begynte firmaet med å arrangere auksjoner på nett.

Men lenge før Auksjonshuset begynte med nett-auksjoner, solgte Moen mange varer på Finn.no. Dette fikk etter hvert alarmklokkene til å ringe hos revisjonsselskapet.

På en liste Nettavisen har fått tilgang til er det 20 navn på personer som skal motta varer de har kjøpt av Moen på Finn.no, med kontaktinformasjon på alle. Alle salgene er fra 2019, i god tid før auksjonene startet på nettet. Det dreier seg blant annet om fem Apple TV4-bokser.

Annonsene på Finn.no er for blant annet grilltermometer, batterier og pulsklokker. Felles for alle annonsene er en presisering av at produktet selges uten kvittering, som i denne annonsen for en «Apple TV, ny 4K-versjon»:

«Har dessverre ikke kjøpskvittering med tanke på fremtidig garanti, men esken er forseglet og splitter ny. Dette er hensyntatt i prisen som er satt.»

- Vi hadde ikke kontroll

Postnord har bekreftet overfor Nettavisen at de har godkjent denne private omsetningen av varer fra Postnords leveranser av «umerket gods».

Den opprinnelige avtalen ga rom for «salg i flere salgskanaler», forklarer Postnord, som viser til en muntlig avklaring om dette med tidligere prosesseier:

– Det forelå i tidligere avtale en godkjennelse som gjorde at Auksjonshuset kunne bruke flere salgskanaler, sier pressesjef Haakon Nikolai Olsen i en e-post til Nettavisen.

– Var Postnord også kjent med at Svein Moen solgte varer fra leveransene privat?

– Vi hadde ikke kontroll på varer som ble solgt i andre kanaler, medgir Olsen.

– Hva slags kontroll hadde Postnord med hvilke varer som ble plukket ut til salg gjennom andre kanaler og inntektene fra denne formen for omsetning?

– Dette ble håndtert av Auksjonshuset uten kontroll fra Postnord.

Postnord vedgår også at selskapet ikke har hatt oversikt over hvilke varer som ble solgt på hvilken måte, gjennom Finn.no, gjennom Moens andre firma Movement eller på auksjon.

Postnord har mottatt et «samlet oppgjør» fra avtaleparten, Auksjonshuset AS, opplyser Olsen.

– Kunne Postnord da dokumentere hva som var inntektene fra de ulike salgskanalene?

– Nei, ikke før omstrukturering av tjenesten. Etter omstrukturering av tjenesten selges alt gods i regi av Auksjonshuset og ikke via andre kanaler.

Les også: Kjetils verdifulle, amerikanske gitar forsvant sporløst underveis med PostNord: – Total mangel på kontroll

– Praksisen ble avsluttet

I flere epost-utvekslinger mellom Nettavisen og Auksjonshusets daglige leder, Svein Joakim Moen, legger han fram sin versjon av saken. Han har bedt om at han ikke direkte siteres fra e-postene.

I Moens offisielle tilsvar på en rekke spørsmål fra Nettavisen er han ordknapp.

Moen skriver at han tilbakeviser «påstander» som blir lagt fram i vår kommunikasjon med ham, men har samtidig valgt å la være å besvare de fleste av våre spørsmål.

Praksisen med å selge varer gjennom flere kanaler pågikk etter hva Nettavisen kjenner til i flere år. Auksjonshusets daglige leder vil ikke svare offisielt på hvorvidt eller hvordan Postnord har fått oppgjør for varene som er solgt gjennom Movement eller privat på Finn.no:

– Vår revisor gjorde i sin tid styret i selskapet oppmerksom på at det var en uheldig praksis å benytte privat og andre firmaer som salgskanaler til omsetning av auksjonsvarer. Praksisen ble avsluttet umiddelbart, og forholdet ble i samme anledning avklart med Postnord. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere saken ytterligere, skriver Moen i en e-post til Nettavisen.

Det er mange spørsmål som med dette forblir ubesvart. Dette er noe av hva Nettavisen har spurt Auksjonshusets daglige leder om og som ikke er besvart:

  • Hva som var grunnen til at varer ble solgt gjennom Movement og på Finn.no.
  • Hvor lenge denne formen for salg pågikk.
  • Om Postnord har fått oppgjør for varene som er solgt på denne måten.
  • Hvorfor en rekke varer ble solgt av ham på Finn.no uten kvittering og garanti.
  • En forklaring på listen med 20 navn som skal motta varer, der salgene er identifisert med Moens initialer.
  • Dokumentasjon på at private salg ble registrert i de offisielle regnskapene og oppgjørene fra Auksjonshuset, siden Postnord oppgir at dette har vært utenfor deres kontroll.

Revisoren visste ikke hva som foregikk

I 2019 fikk revisjonsfirmaet BDO flere varsler om at det i Auksjonshuset foregikk privat salg av varer fra hittegodslageret. Fram til da var det ukjent for firmaets revisor at dette pågikk.

I en epost til Nettavisen opplyser BDO at firmaet ikke var kjent med denne praksisen før det kom et varsel om aktivitet på Finn.no.

– BDO mottok i 2019 et varsel om høy aktivitet på Finn.no. Varselet ble håndtert av selskapets styre, skriver BDOs revisor i en e-post.

Med andre ord pågikk aktivt salg av auksjonsvarer gjennom flere salgskanaler, inkludert Finn.no, helt uten at dette var kjent for firmaets revisor.

Det var først da revisor rådet styret til å avvikle aktiviteten at det dette salget tok slutt. Parallelt med dette innledet Postnord undersøkelsene som ledet til en ny ordning der det ikke lenger var rom for å selge auksjonsvarer privat.

Les også: Dette synet møtte Tore da han åpnet pakken fra PostNord: – Helt uforsvarlig

– Opplagte interessekonflikter

Praksisen med å operere med flere salgskanaler ser ut til å ha innebåret opplagte interessekonflikter i denne sammenhengen, mener Tina Søreide, professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole.

– Uavhengig av avtaleteksten ble det nok ansett å være et brudd på premissene hvis en daglig leder kunne selge varene i det private markedet. Slik praksis gir en åpenbar mulighet for å optimere personlige inntekter på en måte som kanskje ikke var meningen med avtalen, påpeker Søreide.

Hun understreker at det er helt avgjørende at Postnord har et system for å håndtere pakker som folk kan ha tillit til.

Plutselig kjørte ingen Postnord-biler til Auksjonshuset

Postnord hadde helt siden 2014 hatt en avtale med Auksjonshuset AS om å levere «umerket gods» som kan selges på auksjon. Men i november 2019 ble det brått stans i leveransene. Da kom det ingen varer fra Postnord. Oppholdet i leveranser varte helt til oktober 2020.

Foranledningen var et varsel om aktivitet som ble oppfattet som uheldig:

– Vi gjorde undersøkelser i 2019, hvor alle leveranser til Auksjonshuset ble stanset. En av grunnene til dette var at vi fikk opplysninger om at varer fra Postnord ble solgt gjennom Movement AS, skriver Haakon Nikolai Olsen i Postnord i en e-post.

Les også: PostNord-kunder raser over kundeservicen: – Virker som de gjemmer bort hele servicen

I en senere epost er forklaringen betydelig utbrodert. Postnord skriver at veksten i pakketransport har vært så stor at også dette bidro til at det ble nødvendig å revidere avtalen med Auksjonshuset.

– Resultatet av undersøkelsene våre førte til en endring i våre rutiner knyttet til umerket gods som skal til Auksjonshuset, og en fornyet avtale med nye retningslinjer. Etter ny avtale er det ikke solgt varer i de andre kanalene, sier Olsen.

Så selv om Postnord oppgir at salg gjennom flere kanaler var godkjent i avtalen de hadde med Auksjonshuset før, opplyser de at denne typen salg samtidig var en årsak til at leveransene stanset i et helt år.


Da Nettavisen først spurte Postnord om selskapet hadde oversikt over pakker som havnet i hittegods-kategorien og senere ble sendt til auksjon, vedgikk fraktfirmaet at det hadde vært mangelfull kontroll med varene.

– Det var mer tungvint før. I dag har vi et forbedret system som gjør at vi bedre kan fange opp hva som går til auksjon og hva som blir destruert, sa Olsen.

Etter et helt år kom leveransene til Auksjonshuset i gang igjen i november 2020. Den nye avtalen gjør at det ikke lenger er mulig for Auksjonshusets daglige leder å selge auksjonsvarene på Finn.no. Men ellers fortsetter samarbeidet med Postnord som før.