Tidligere har Nettavisen omtalt at Oslo kommune har brukt over 30 millioner kroner på klima-PR. Blant annet har kommunen brukt over én million kroner på å leie inn influensere for å spre klimaskryt.

Nå har Nettavisen Økonomi utarbeidet en oversikt over ansatte i Oslo kommune som jobber med PR- og kommunikasjon.

Fasiten viser at Oslo kommune har 133,6 årsverk som jobber med PR. I tillegg kommer internkommunikasjon, design, språk og nettsider, forklarer kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Oslo kommune.

96 mill.

Totalt bruker kommunen 95,8 millioner kroner på å lønne rådgiverne (inkl. arbeidsgiveravgift).

De siste fire årene har det vært spesielt høy vekst hos de øverste politikerne i byrådet. Alene har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fire kommunikasjonsrådgivere med en snittlønn på 720.000 kroner.

Les også: Influenser Herman Dahl (17) flyr verden rundt mens han håver inn på klimaskryt for Oslo kommune

Ved utgangen av 2014 var det 8,55 årsverk knyttet til byrådene. I 2015 var det 10,5. I 2018 er det 14 årsverk. Det tilsvarer en økning på omtrent 63 prosent.

For opposisjonen i bystyret, har antallet kommunikasjonsrådgivere ligget fast. Det var 4 i 2014, og er fortsatt 4 årsverk ved forrige årsskifte.

I en tidligere oversikt publisert i 2017 av nettstedet Medier24, skrev nettstedet at det var 152 årsverk innen PR- og kommunikasjon. Dette er ifølge kommunen misvisende, og er dermed ingen nedgang.

– Sist var det hver enkelt etat som sendte inn sine tall, og det ble rapportert inn på ulike måter. Har nå vi gjort en samlet gjennomgang. Den største feilrapporteringen sist var at Utviklings- og kompetanseenheten rapporterte inn alle som jobbet med å utvikle nettsiden til Oslo kommune, forklarer Gjørtz i en e-post til Nettavisen Økonomi.

Synes dere at det er et fornuftig nivå på antallet?

Ja, jeg mener vi har et fornuftig nivå, sier Gjørtz.

For lukket

Arne Jensen som er generalsekretær i Norsk redaktørforening, mener at antallet ikke har hjulpet Oslo kommune med å være åpne.

– Uansett så synes jeg det er en utfordring at Oslo kommune, til tross for dette, synes å ha store utfordringer når det gjelder å vise åpenhet og sørge for tilgang til informasjon, sier Jensen til Nettavisen Økonomi.

– Er det kanskje nødvendig for en så stor kommune å ha et stort apparat når nyhetsdøgnet blir hurtigere og lengre?

– Det er ingen tvil om at nyhetstrykket har økt. Jeg er likevel sikker på at kommunen kunne klart seg med færre årsverk, dersom de var noe mindre opptatt av PR- og omdømmebygging og i stedet sørget for å bygge på enklere prinsippet om åpenhet og meroffentlighet, sier han.

Totalt har antallet PR-rådgivere økt fra 102,3 årsverk i 2014 til 133,6 i 2018. Det gir omtrent en 30 prosent økning.

Av etatene er det Bymiljøetaten som har desidert flest. Det er 11,3 årsverk som bare jobber med PR- og kommunikasjon for denne ene etaten. Klimaetaten, som ble opprettet først i 2018, har seks PR-rådgivere. Kulturetaten har også 8,7 årsverk som kommunikasjonsrådgivere.

Mest lest om offentlig pengebruk: