Av Sigmund Fostad

Det er merkelig at bompengestriden ikke er løst på prinsipielt grunnlag. Politikernes lyst til å krafse pengene ut av lommene våre er så stor at de ikke ser feilen som ble gjort.

Da man begynte å bruke bompengene til andre formål enn den veien de skulle betale, ble plutselig bompengene en ekstraskatt.

Her kan du lese flere leserbrev.

Også det kunne gått dersom alle brukerne hadde blitt belastet ut fra like prinsipper.

Men politikerne bestemte at bare noen skulle være med å betale andre fellesgoder, som gangveier og kollektivtrafikk, med sine bompenger. Mens andre slapp å være med på denne politiker-fråtsingen.

Dermed brøt politikerne et sentralt prinsipp som må gjelde all beskatning; nemlig likt skattleggings-prinsipp for alle i samme situasjon.

Derfor kan ikke bompengeinntekter brukes til andre fellesgoder enn den definerte bomveien, uten at inntekten sikres ut fra beskatnings-prinsippet som krever likhet for alle i lik situasjon.

Dessverre har politikerne gått seg helt bort i prinsippløsheten.