I 2013 erklærte de fire borgerlige partilederne det første borgerlige valgløftet: Fornebubanen skulle stå ferdig snarest. Siden har prosjektet galoppert i pris og første spadetak er milevis unna.

Det store problemet for Fornebubanen er hvor pengene skal hentes fra. For prosjektet har vært en kronglete sti av overskridelser, feilberegninger og lovnader som ikke har båret frem.

Den store drømmen var å skape IT-Fornebu med kompetansemiljø for høyteknologi som skulle lede an det nye norske næringslivet. Drømmen sprakk, men de statlige bevilgningene pøste inn.

Allerede i 1997 foreslo en komité å bygge en kombibane fra Oslo sentrum til Fornebu. Siden har politikere av alle farger lovet å få den ferdigstilt. Senest ved Høyre-leder Erna Solberg. «Den skal bygges. Ferdig snakka.»

Glemte stasjoner

I 2013 skulle Oslo bystyre behandle den første Fornebubanen-pakken. Da skulle prosjektet koste 4,5 milliarder. Men det var én ting økonomene hadde glemt.

De hadde ikke tatt med stasjoner og vogner i beregningen. Når kostnadsblemmene ble sprukket, galopperte prosjektet i pris opp til ti milliarder kroner.

Ettersom staten hadde garantert å ta 50 prosent av prisen, hadde valgløftet til Erna Solberg økt fra 2,5 milliarder til 5 milliarder kroner. Bare fordi de glemte å ta med vogner og stasjoner i beregningen.

– I det opprinnelige kostnadsanslaget var heller ikke utgifter til stasjoner og vognbase på Fornebu tatt med, forklarte Ruters utviklingsdirektør Hanne Bertnes Norli til NRK.

Med andre ord hadde de lagt frem en sak med bygging av en Fornebubane hvor det hverken var stasjoner eller vogner for å kunne transportere folk.

I 2012 gjennomfører Holte consulting en ekstern rapport for byrådet om Fornebubanen. Der sier de rett ut at det er gjort en altfor slett jobb med prosjektet.

Mangelfullt

– Analysene er imidlertid mangelfullt dokumentert, og vurderingene er dermed ikke etterprøvbare. I tillegg ønsker EKS å understreke at dagens anbefalte metroalternativ ikke var en del av analysen, men kostnadsanslaget for metroalternativet baserer seg på en bearbeiding av nøkkeltall fra denne, skriver konsulentselskapet i rapporten.

Konsulentene forklarer:

– Anslåtte investeringskostnader er i liten grad sporbare og etterprøvebare, og omfanget er ikke entydig avgrenset, slik at kostnadene er beheftet med stor usikkerhet og betydelig risiko for kostnadsøkning.

Mye tydeligere blir det ikke på konsulentspråket: Det var ikke planlagt godt nok, det var store mangler, og det kunne bli gigantiske kostnadssprekker.

Konsulentene fikk rett. Prosjektet økte til 10 milliarder kroner i 2014. Og siden har det bare est ut.

Nok en gigantsprekk

Torsdag la Oslo-byrådet frem den ferskeste planen for Fornebubanen, og forlanger at staten skal bidra med femti prosent. Men denne gangen har regningen skutt i været nok en gang.

Nå er prislappen på Fornebubanen 16,2 milliarder kroner.

Det er elleve ganger så mye som Oslo kommune krever inn i eiendomsskatt i året, en skatt som har skapt steile fronter og tøffe diskusjoner.

Og det Fornebubanen skal gjøre, er i praksis å øke transportkapasiteten fra Oslo til Fornebu fra 3.000 personer i timen, til 6.400 personer i timen, og flytte transporten fra buss til t-bane.

Erna Solbergs valgløfte har dermed økt fra det som var 2,5 milliarder kroner til nå hele 7,9 milliarder kroner.

For å finansiere Fornebubanen, skal det kreves inn fem milliarder kroner i bompenger. Ifølge kollektivselskapet Ruter er det omtrent 20.000 arbeidsplasser på Fornebu.

Det betyr at det må kreves inn 250.000 kroner i bompenger per arbeidsplass på Fornebu.

Og for hver enkelt arbeidstager på Fornebu, vil t-banetunnelen koste 895.000 kroner.

I dette regnestykket er det ikke med en eneste krone i driftskostnader. Kun selve byggingen av t-banen.

Mest lest om offentlig pengebruk

Byrådet går til angrep på regjeringen

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) mener Frp og regjeringen skaper en dramatisk usikkerhet omkring Fornebubanen, og forlanger at statsministeren garanterer det statlige bidraget på nytt, etter kostnadssprekken.

– Dette er et viktig prosjekt for oss i Oslo og Akershus, men også et prestisjeprosjekt for regjeringen. Men nå ser vi at to av fire krav fra Frps landsstyre treffer Fornebubanen direkte og skaper en ny og dramatisk usikkerhet, sa Johansen til VG.

Solberg rykket raskt ut for å garantere at staten står ved avtalen, og det blir bygging av Fornebubanen.

– Vi har en Oslo-pakke som er vedtatt, og en bymiljøavtale hvor Fornebubanen inngår, og vi står ved den avtalen, fortalte Solberg til VG.

Solberg viste imidlertid til at det bør gjøres en kostnadsgjennomgang av prosjektet. Men det vil ikke byråd for miljø- og samferdsel i Oslo ha noe av.

– Nå trenger vi en tydelig avklaring fra Erna og regjeringen på at de står bak avtalen og vil dekke 50 prosent av kostnadene, slik at vi kan sette i gang bygging av banen neste år, sa Arild Hermstad (MDG) til NTB.