Den nye nettleien kommer midt i tidenes strømpriskrise, etter at NVE (Noregs Vassdrags- og Energidirektorat) i flere år har utredet en ny modell for nettleie.

Det betyr at det for mange vil bli en ekstra tøff vinter, med både høyere strømpriser og dyrere nettleie.

- Det handler om å få folk til å jevne ut forbruket gjennom døgnet, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia til Nettavisen.

Elvia er det største av landets over 100 nettselskaper. Nå er de nye prisene, gjeldende fra 1.januar 2022, sendt ut til alle Elvias kunder (se oversikt under). Schau mener at den nye nettleiemodellen, som gjelder 950.000 kunder, vil gi en god mulighet til å påvirke nettleien.

Les også: Evianne (36) må trolig flytte fra strømregningen

- Umulig for forbrukerne

Målet med en ny type nettleie er å utjevne belastningen i strømnettet. Derfor gir nettleieselskapene «prissignaler» for at kundene skal flytte mer forbruk til perioder av døgnet hvor belastningen på strømnettet er lav.

Ikke alle er begeistret for den nye måten å prise nettleia på:

- Det blir umulig for forbrukerne å agere etter alle de forskjellige prissignalene, sier Linda Öberg i Huseiernes Landsforbund.

- For en vanlig familie med enebolig blir dette dyrere - mange vil få seg en overraskelse. Det er like ille som da Stoltenberg oppfordra folk til å kjøpe dieselbil. Alle med elbil vil hoppe opp et hakk. Folk blir straffet for å følge regjeringens politikk. De skulle heller regulert nettleia flatt, sier Frank Salvesen, som er administrator i Facebook-gruppa «Vi som vil ha billigere strøm».

Les også: Reagerer kraftig på enighet om strømpakker: - Ren handlingslammelse

Slik endres prisene i leia

Nettleia er betydelig lavere mellom kl. 22 og 06 enn på dagtid. Dette er det ene prissignalet i nettleiemodellen - det andre er at timen du bruker mest strøm i løpet av én måned skal bestemme hvor mye du må betale i fast sum - det såkalte fastleddet.

Elvia har i tillegg en annen pris om vinteren enn om sommeren. I vinter vil energileddet ligge på 41,7 øre pr. kilowattime på dagtid, og 29,2 øre om natten. Én time maksforbruk over 5 kW vil for eksempel vippe fastleddet fra 190 til 280 kroner i måneden.

Ti sammenligning ligger fastleddet for Elvia-kunder på 115 kroner før nyttår, mens energileddet ligger på 44,8 øre. Det betyr at en vanlig husholdning, som fort bruker mer enn 5 kW en gang i løpet av en måned, får minst 165 kroner mer i månedlig nettleie (i fastledd-delen av leia) - mens den delen av leia som er knyttet til hele forbruket (energileddet) er noe redusert.

- Sparer ikke på å flytte forbruket

Schau avviser at endringene vil få folk til å flytte mye strømforbruk til natten:

- Nei, det frykter vi ikke. Det du i hovedsak kan flytte til natta, som er trygt å gjøre, er elbil-lading. Å flytte kjøring av oppvask- eller vaskemaskiner til natta monner så lite at det ikke er vits engang, sier Schau.

Han sier at en vaskemaskin bruker kanskje én kilowatt, så da sparer du rundt 11 øre. Eliva advarer også mot å bruke flytte denne typen forbruk til natta på grunn av brannsikkerhet.

Men Schau sier at små grep gjennom hele dagen vil hjelpe.

- Du kan påvirke nettleien din om du er mer bevisst på forbruket ditt. Det kan du gjøre ved å ikke sette på oppvaskmaskina samtidig som du har på koketoppen, for eksempel. Bruk apparatene hver for seg, oppfordrer han.

Les også: SV krever kontantstøtte for å hjelpe folk med strømregningen

Dag- og nattepriser

Nettleien utgjør en betydelig del av den totale strømregningen, og består av to deler: fastledd og energiledd. Fastleddet er prisen du betaler for frakt av strøm inn til boligen.

- Fastleddet vil bli dyrere og skal utgjøre minst 50 prosent av nettleien. Den timen i måneden du bruker mest strøm samtidig, vil avgjøre hvilket trinn i fastleddet du havner på, sa Kjersti Vøllestad, prosjektleder for ny nettleiemodell hos Elvia AS, til Nettavisen tidligere i høst.

Hun bekreftet at om du bruker ekstra mye strøm én time i januar, fordi det er så kaldt, vil det avgjøre hvor mye du må betale for hele måneden. Vøllestad sa imidlertid at det ikke skal være så stor forskjell på trinnene.

Fra nyttår kan det variere fra måned til måned hva du betaler for fastleddet.

- De som har lite samtidig forbruk havner i den «laveste» pakken, men hvis du bruker mye mer enn dette, kan du havne i på et høyere trinn, sa Vøllestad.

Om du for eksempel lager middag, kjører oppvaskmaskin og lader elbilen samtidig, kan du havne på et høyere trinn.

Energileddet er den andre delen av nettleien - en avgift på forbruket. Energileddet deler Elvia i to tidssoner. Dag er fra klokken 6-22 og natt er fra klokken 22-6. Også de andre store nettleieselskapene skiller mellom forbruk på dagtid og natt/helg.

Les også: Ny strømkabel til England står for 40 prosent av strømeksporten - snart skal kapasiteten dobles

Prisforskjeller hos nettleieselskapene

Det er opptil nettselskapene å utforme hvordan en ny nettleie skal se ut for kundene.

Elvia samarbeider med fire andre av de største nettselskapene, Lyse Elnet, BKK Nett, Lede og Glitre Energinett, om en ny nettleiemodell. Energi Norge sa i høst at nettleiemodellen disse kommer fram til, vil brukes av flere, slik at om lag 80 prosent av landets strømkunder vil få denne nettleiemodellen.

Schau i Elvia påpeker at det er litt ulikheter mellom modellen deres og de andre store nettselskapene. Han trekker fram forskjellen på trinnene som et eksempel.

Nettavisen har derfor sett på forskjellen på de ulike modellene hos de største selskapene. Prisene er gjeldende fra 1. januar 2022:

Mens Elvia har delt opp forbruket av 0-5 kilowatt på to trinn, ser vi at for eksempel BKK Nett har 0-5 kilowatt på ett og samme trinn. Det vil si at det er noe dyrere for BKK Nett-kundene som har et veldig lavt forbruk.

- For oss er det viktig at trinn én på fastleddet er veldig lavt for å ivareta de som har lavest forbruk. De har liten mulighet til å flytte på forbruket sitt, sier Schau i Elvia.

Det er imidlertid prisforskjeller på energileddet også. Se tabellen over for å se oversikten over prisene hos tre av de største konkurrentene til Elvia. Glitre Energi, som er ett av de fem største nettleieselskapene, har ikke prisene klare ennå, ifølge nettsidene deres.

Les også: Økonomer: Vinteren blir trolig rådyr – du bør stramme inn nå

- Du blir straffet

Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseiernes Landsforbund sier det er mye de er skeptiske til med den nye nettleiemodellen som trer i kraft fra 1. januar neste år.

- Denne modellen har ikke vært ute på høring, og den er heller ikke testet ut gjennom piloter, sier hun til Nettavisen, og påpeker:

- Alle landets strømkunder er prisgitt det nettselskapene tror skal fungere, men det finnes altså ingen dokumentasjon på at disse endringene i nettleien vil gi en bedre utnyttelse av nettet eller at forbruker forstår den.

Öberg trekker fram at ny nettleiemodell ikke tar hensyn til når den høyeste effekttoppen er.

- Du kan altså bli straffet for høyt samtidig effektuttak, selv om du for eksempel utnytter ledig kapasitet i nettet.

Öberg har sett på prismodellen til Elvia, som altså gjelder for nesten én million nordmenn. Hun er kritisk til hvordan det er lagt opp.

- Den nye nettleiemodellen har en bratt trapp med stigende pris på hvert trinn. Det som bestemmer nettleien din, er den ene timen forrige måned hvor du brukte mest, sier hun, og kommer med et eksempel:

- Du kan altså gjøre alt helt riktig hele måneden, men om du får storbesøk eller vasker klær samtidig som du plugger bilen i elbilladeren, så er skaden allerede skjedd. Forbruker har dermed ingen insentiver for å holde forbruket nede resten av måneden, sier hun.

- Da havner du i «enebolig-pakken»

En vanlig husholdningskunde bruker om lag 20.000 kilowattimer i året.

- Det høyeste uttaket i en time er vanligvis rundt 5 kilowattimer. Bruker du litt mer enn dette, havner du i «enebolig-pakken», hvor det da også er veldig mye elektrisk oppvarming, anslo Kjersti Vøllestad i Elvia tidligere i høst.

Elvia har laget en oversikt som viser eksempler på hvor høy nettleien kan bli til neste år, med et årlig forbruk på rundt 30.000 kWh:

Nettselskapene har ganske ulike priser i dag - her kan du sjekke nøyaktig hva nettleia koster i alle landets nettselskaper.