Det har vært mye spenning knyttet til hva slags prisnivå de bebudede fastpriskontraktene på strøm for bedrifter som er lovet fra nyttår skulle bli.

Nå melder Statkraft at tilbudene er i gang:

– Statkraft stiller fra i dag av priser på fastpriskontrakter på strøm for videresalg til næringslivet. Salget vil i første omgang skje via sluttbrukerselskapene Fjordkraft og Fortum. Etter hvert tar vi sikte på å inngå avtale med flere kraftleverandører. Med dette har næringslivet nå en ny mulighet til å sikre seg forutsigbare priser på avtalt volum fra og med 1. januar 2023 dersom de ønsker det, sier Einar Hoffart, direktør nordiske kraftavtaler i Statkraft i en melding.

Les også: Nå kommer strømsjokket tilbake: Dyreste strøm på flere måneder

Slik er prisene

Nettavisen har fått prisene som Fjordkraft nå tilbyr fra Statkraft. Tilbudene viser at det vil være mulig å komme under én krone (uten avgifter) for kunder i Sør-Norge, men det fordrer at man binder seg i sju år.

– 3-årsavtalen ligger rett under markedspris for Sør-Norge. 5-års avtalen ligger noe mer under markedspris for Sør-Norge, mens 7-årsavtalen ligger noe under markedspris for Sør-Norge, sier adm. direktør Espen Fjeld i Energi Salg Norge til Nettavisen.

Fjordkraft er det største strømsalgsselskapet i Norge.

3 år:
Oppstart 1.1.23:
NO1: 166,48 øre/kWh
NO2: 168,80 øre/kWh
NO3: 54,14 øre/kWh
NO4: 46,52 øre/kWh
NO5: 167,60 øre/kWh

5 år:
Oppstart 1.1.23 / oppstart 1.7.23:
NO1: 116.72 / 104,33 øre/kWh
NO2: 119,49 / 106,68 øre/kWh
NO3: 48,28 / 46,87 øre/kWh
NO4: 40,03 / 42,03 øre/kWh
NO5: 119,10 / 106,44 øre/kWh

7 år:
Oppstart 1.1.23 / oppstart 1.7.23:
NO1: 91,63 / 86,63 øre/kWh
NO2: 93,60 / 87,97 øre/kWh
NO3: 47,86 / 47,38 øre/kWh
NO4: 40,15 / 43,12 øre/kWh
NO5: 93,88 / 88,35 øre/kWh

Prisene fordrer at man binder seg innen torsdag ettermiddag. Prisene skal oppdateres hver mandag.

Det er viktig å understreke at disse prisene er uten merverdiavgift, som ikke er relevant for bedrifter.

Da ender man opp med en pris på Østlandet på 86,63 og 91,63 øre avhengig av oppstartstidspunkt.

– Som strømleverandør er vår rolle å videreformidle de langsiktige fastprisene som skal settes av Statkraft. Inkludert i prisene på disse avtalene er strømleverandørenes påslag på 2,5 øre/kWh.Vi har i dette øyeblikk nå fått prisene på avtalene vi skal videreformidle fra Statkraft. Ca 220 kunder har meldt sin interesse på forhånd og de kommer til å få tilsendt informasjon om dette i dag, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne K. Tjomsland i Fjordkraft til Nettavisen.

Sier ikke løp-og-kjøp

Verken Statkraft eller Fjordkraft har noen klar anbefaling om å velge en slik løsning:

– Kundene må vurdere hvorvidt en fastprisavtale passer for dem. Fordelen med en slik avtale er forutsigbarhet for hvilken strømpris en skal betale for et gitt volum gjennom avtaleperioden. Ulempen er at spotprisene kan falle til lavere nivåer enn kontraktsprisen utover i perioden. Valget kan sammenlignes med å velge fast eller flytende rente på et lån. Kundene må også nøye sette seg inn i alle avtalevilkår før de inngår denne typen kontrakter med flere års varighet, sier Einar Hoffart i Statkraft.

Fjordkraft anbefaler normalt ikke å prissikre alt av forventet forbruk med mindre det er helt spesielle forhold hos kunden som tilsier dette.

– Det finnes også gode alternativer til fastpris for næringslivet. Som hovedprinsipp anbefaler vi alltid strategier som tar ned risikoen for store svingninger og det oppnås best ved en risikonøytral posisjon som bygges opp med flere handler over tid. Dette reduserer sjansen for å bomme på innkjøpstidspunkt, sier Tjomsland i Fjordkraft.

Les også: Strømekspert om sannsynligheten for lave fastpriser: – Den er null

Høyere enn bedriftene ønsker

I forrige måned undersøkte NHO hvordan interessen for fastpriskontrakter var.

38 prosent oppga at det kan være interessant å tegne fastpriskontrakt på strøm. Av disse oppgir fire av fem (82 prosent) at de ønsker kort bindingstid.

Av de som ønsker å binde for tre år, oppga ifølge NHO kun fem prosent at det er aktuelt med fastpris til mer enn en krone per kWh.

Lang vei til mål

Da regjeringen i høst la fram en strømstøttepakke for bedrifter, var det med en svært kort horisont. Årsaken var endringer regjeringen har gjort i grunnrenteskatten som skulle gjøre det mer attraktivt for strømprodusenter å selge fastprisavtaler.

Detaljene rundt ordningen har uklare.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har over tid bygget opp forventninger om en pris mellom 50 øre og én krone.

– Nå viser prognosene at spotprisen skal godt under krona om ett til to, kanskje tre, år. Derfor mener jeg vi bør se et stort volum av fastprisavtaler nå et sted mellom 50 øre og én krone, og det bør være på kortere bindingstid enn ti år, sa Vestre på Politisk kvarter i slutten av oktober.

En måned senere sa han følgende i Stortinget:

– Hva prisen endelig skal være, må selvfølgelig kraftprodusentene selv vurdere. Men det er ingen tvil om at ut fra de samtalene og den tenkningen som ligger der, så er det klart opplagt muligheter å inngå fastpriskontrakter allerede fra desember, for neste år, som ligger under 1 krone og godt under det.

Frp: – Mageplask

Frps energipolitiske talsperson Marius Nilsen er ikke imponert over det som legges fram:

– Dette er et nytt mageplask fra regjeringen. Dette står ikke i stil med de forventningene næringslivet har hatt basert på næringsministerens mange utspill. Bedriftene kan nå binde seg helt fram til 2030 til en strømpris som er tre ganger høyere enn gjennomsnittet de siste ti år.

– Dette setter store deler av norsk næringsliv i fare, spesielt da næringslivet som møter global konkurranse. Regjeringen gir ikke med dette bedriftene en løsning, men et insentiv til å flagge ut produksjonen, mener han.