Januar-tallene for boligmarkedet viste en overraskende sterk prisvekst. Skal vi tro tallene fra DNB Eiendom, blir det en god vekst også i februar. Det gjelder spesielt Oslo. DNB Eiendoms egne tall for forrige måned viser at boligprisene steg med:

  • 2,78 prosent i Oslo
  • 2,19 prosent i Stavanger
  • 1,26 prosent i Bergen
  • 0,45 prosent i Trondheim

Ifølge DNB Eiendom er antall interessenter, visningsdeltagere og budgivere nå høyere enn i både 2019 og 2020

Mange på visning

– Vi er nå tilbake på et normalnivå med god aktivitet, boligsalg som går raskt og et prisnivå der selger kan forvente at boligen lander rundt prisantydning. Det er mange interessenter på visning og kjøpere som legger inn bud, sier leder av DNB Eiendom, Renate Sørestrand-Hansen.

Hun forteller at i Oslo og pressområdene har mange boliger gått over prisantydning den siste måneden. Som vanlig i Oslo gjelder det spesielt små leiligheter, men DNB melder også om at flere større leiligheter har blitt solgt til gode priser.

– Våre egne tall viser at boligene i Oslo i snitt har blitt solgt noe over prisantydning, og det har også vært en sterk måned i de andre storbyene, sier Sørestrand-Hansen.

Totalt venter DNB Eiendom en nominell - faktisk - prisvekst i februar på ca. 1 prosent, anslaget tilsier en vekst på mellom 0,8 prosent og 1,5 prosent.

DNB Eiendom mener Obos-prisene som kom i dag, bekrefter denne utviklingen.

Men hva så med prisutviklingen fremover, når flere renteøkninger truer? DNB Eiendom tror fortsatt på en flat prisvekst. Boligmegleren ser tegn til at nedgangen i andre halvdel av 2022 har stoppet opp. Det kan likevel bli et svakt fall i prisene i enkeltmåneder frem mot sommeren.

Solid boligmarked

– Til tross for alle rentehoppene og kraftig prisstigning har det norske boligmarkedet vist seg å være veldig solid. Omsetningstiden er fortsatt lav, og utsiktene fremover ser gode ut. Renten er x-faktoren, sier Sørestrand-Hansen.

Og en god aktivitet i boligmarkedet kombinert med en rekordlav boligbygging kan i bidra til å presse boligprisene opp på sikt, spesielt i storbyene.

– Et ekstra rentehopp vil nok legge en liten demper på prisutviklingen, men det er ingenting som tyder på at det vil få noen markant effekt. Boligmarkedet er velfungerende, og vi tror det vil holde seg på samme nivå fremover, sier Sørestrand-Hansen.

Sterkere enn normalt

Handelsbanken spådde tidligere denne uken en sesongjustert prisoppgang for februar på 0,3 prosent når tallene offentliggjøres fredag. Dette innebærer en nominell vekst rundt 1,2 prosent. Med andre ord pleier boligprisene normalt i februar å stige med rundt 1 prosent, prisveksten kan bli litt sterkere enn normalt.

Men til tross for den varslede oppgangen, er Handelsbanken ikke sikker på at fallet i boligmarkedet er over.. Det skyldes særlig kraftig oppjusterte renteforventninger, både banken og markedet spår at Norges Bank hever styringsrenten med 1 prosentpoeng i år til 3,75 prosent.

Hvis rentene faktisk stiger så mye, er det ifølge Handelsbanken vanskelig å tro på noe annet enn at boligmarkedet vil få en ny nedtur igjen.