- Mange av de som bor i leid bolig er permittert og opplever økonomiske utfordringer. Jeg hadde derfor forventet en nedkjøling av leiemarkedet og en del oppsigelser nå, men det stemmer ikke. Leiemarkedet holder seg overraskende stabilt, sier daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no.

Husleie.no hjelper utleiere blant annet annet med leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker. Cirka 15 prosent av det norske boligutleiemarkedet betjenes av Husleie.no, opplyser de.

Statistisk sentralbyrå skriver at 562.618 husholdninger bor i leid bolig, dette utgjør 23,2 prosent.

Les også: I disse delene av Norges største byer gjør du tryggest investering av bolig (+)

Prishopp

Til tross for koronakrisen har leieprisene i hele landet gått opp i løpet av de siste månedene. Tallene for bofellesskap og hybler er for øvrig unntatt fra statistikken.

- Vi så en nedgang rett etter at Erna Solberg 12. mars varslet at Norge skulle stenge ned. Aller størst var utslaget for Oslo sin del, sier Olsen.

Snittprisen for leie i hele landet var 9.780 kroner i februar, hvor de kun sank med 25 kroner i mars, før vi så et prishopp i april og mai. I mai lå snittprisen på 9.979 kroner - nesten 200 kroner mer enn i februar.

Les også: Investere i bolig? Ekspertene er ikke i tvil om hvilke Oslo-områder du bør gå for (+)

I Oslo har derimot snittleieprisen gått ned i perioden, og lagt seg på et lavere prisnivå.

- Snittleieprisen per måned sank fra 12.342 kroner i februar til 11.440 kroner i mars. Så gjorde Osloprisene et byks opp til 13.063 kroner i april, og i mai stabiliserte snittleien i hovedstaden seg på 12.068 kroner, forteller han.

- Hva tror du årsaken er til at leieprisene har gått ned i Oslo og gått opp i resten av landet?

- Vår og forsommer er ofte en ganske rolig periode i leiemarkedet i Oslo, så mye av årsaken ligger nok her. I tillegg er nok Oslo i større grad preget av korona-krisen med masse-permitteringer innenfor butikk, restaurant og hotell. Jeg tror leieprisene i Oslo kommer til å gjøre et byks oppover fra i midten av juli når tusenvis av studenter inntar hovedstaden for å skaffe seg bolig til studiestart, sier Olsen.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Tror flere kommer til å leie

De siste 12 månedene, per mai 2020, har vi sett en leieprisvekst på 0,5 prosent for hele landet og leieprisnedgang på 2,8 prosent for Oslo.

- Man kan også se for seg at etterspørselen i leiemarkedet kommer til å øke fordi flere ser seg nødt til å leie fordi de ikke klarer å betjene gjeld, sier Olsen.

Han trekker fram Statistisk sentralbyrås prognose for befolkningsvekst, som tilsier at vi kommer til å passere seks millioner innbyggere i Norge i 2040.

- Jeg tror veksten vil føre til at mange kommer til å leie bolig kanskje hele livet, slik vi ser det er vanlig nedover i Europa, forklarer han.

Les også: Strandperle i Vestfold gikk for 11 millioner over prisantydning

- Koronakrisen tror jeg på kort sikt vil gjøre at flere må leie. Er man arbeidsledig eller permittert vil man rett og slett ikke få lån i banken til å kjøpe bolig, sier Olsen videre.

Flere tegner forsikring

Han tror også at befolkningsveksten på lang sikt vil føre til økte boligpriser, noe som igjen fører til press på leiemarkedet.

- Akkurat som i andre storbyer vil mange kanskje aldri kunne ha økonomi til å eie sin egen bolig. For Oslos del tar det lang tid med reguleringene, og det er ikke politisk stemning for å røre hverken markagrensen eller bygge i høyden, sier han.

Koronakrisen fører også til en annen endring i det norske utleiemarkedet, ser Husleie.no.

- Svært mange private utleiere som velger å forvalte leieforhold på plattformen vår, har tegnet abonnement med utleieforsikring. Det sier noe om bekymringen for fremtiden. På dette feltet har vi opplevd vi en økning på 121 prosent fra april 2019 til april 2020, sier Olsen.

- Utleieforsikring er en risikoreduksjon i usikre tider. Mange utleiere har store forpliktelser - ofte i form av lån. Får de ikke inn leien, får de problemer med å gjøre opp for seg, forklarer han.