Gå til sidens hovedinnhold

Prishopp på klær og sko i september

Prisene på klær og sko steg med 7 prosent i september.

Det viser tall offentliggjort fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag morgen.

Fra august til september 2019 økte prisene med 0,5 prosent. SSB skriver at klær og skotøy var den største bidragsyteren til oppgangen, med en prisøkning på 7 prosent.

Møbler og boligtekstiler steg også i september etter mye salg i august måned. I tillegg økte prisene på flyreiser i samme periode.

I motsatt retning trakk prisene på strøm og biler. Ifølge SSB falt prisene på strøm, inkludert nettleie, med 3,2 prosent fra august til september, mens bilprisene falt med 1,6 prosent. Det var også prisnedgang for både matvarer og restauranttjenester.

Les også: Færre handler i Oslo sentrum

Mye dyrere å fly

Fra september 2018 til september 2019 var de totale prisene steget med 1,5 prosent. Prisene trekkes først og fremst opp av økte flypriser og beregnet husleie for bolig. Flyprisene har steget med hele 25,5 prosent de seneste tolv månedene.

Det positive for husholdningene er at strømprisene, inkludert nettleie, har falt med 12 prosent i samme periode. Det har bidratt til å dempe tolvmånedersveksten.

Den løpende tolvmånedersveksten i konsumprisene falt fra 1,6 prosent i august til 1,5 prosent i september. Nedgangen er ifølge SSB hovedsakelig drevet av prisutviklingen på strøm.

Les også: Ekspertene har en dårlig nyhet om strømprisene i høst

Litt høyere enn ventet

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er prisstigningen korrigert for avgiftsendringer og energipriser, steg med 0,6 prosent i foregående måned. Fra september 2018 til september 2019 er kjerneinflasjonen opp 2,2 prosent.

DNB Markets skrev i sin morgenrapport at forventningene tilsa en uendret kjerneinflasjon på 2,1 prosent sammenliknet med august.

I august falt prisene med 0,7 prosent, etter et kraftig fall i flyprisene, mens i september i fjor var det en prisoppgang på 0,6 prosent.

KPI-JAE er styrende for pengepolitikken til Norges Bank. Rentepolitikken har som mål at over tid skal kjerneinflasjonen stige med ca 2 prosent i året. Vi er altså litt over dette målet.

Les også: Slik får du billig tur til Syden

Kan påvirke renten

Høyere prisstigning enn dette øker isolert sett faren for renteøkninger, mens en lavere inflasjon kan føre til rentenedgang.

Men DNB skriver i morgenrapporten at usikkerhet knyttet til handelskrig, Brexit og den generelle svakheten i global økonomi er sentralbankenes hovedbekymring om dagen. Derfor vil ikke nødvendigvis inflasjonstallene som slippes i dag i henholdsvis Norge, Sverige og USA få betydelige markedsutslag.

Og Handelsbanken Capital Markets peker på at det kun var en avrunding som trakk opp KPI-JAE i september. Avviket var ifølge banken uansett for lite til å kunne påvirke renteutsiktene.

Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon, mens KPI-JAE er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene.

Kommentarer til denne saken