Av Stine Hjerpbakk, utreder i Manifest Tankesmie

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Foreldre, og samfunn forøvrig, må kunne være trygge på at barnehager drives etter hva som er det beste for barna på lang sikt, ikke hva som er lønnsomt for eierne på kort sikt.

Privat profitt på felles velferd

«Det er nødvendig med en god og mangfoldig barnehagesektor» får vi ofte høre fra høyresiden. Sist ute var Mathilde Tybring-Gjedde (H) i Dagbladet (20.08.20). Men det er tydelig at det som er viktigst for Høyre å forsvare, er privat profitt på felles velferd.

Dette er stikk i strid med hva et stort flertall i befolkningen ønsker.

Les også: Oslo må betale opp mot 100 millioner til private barnehager: - En skandale

Kommersielle eiere, i likhet med Høyre, bedyrer alltid at de er ikke ute etter privat profitt, kun barnets beste og «mangfold». Interesseorganisasjonen deres, Private barnehagers landsforbund (PBL), sier at det bare er beklagelige og useriøse unntak som setter profitt foran barnets beste.

Men når PBLs egen styreleder - altså den øverste representanten for de kommersielle barnehagene - selv blir tatt for systematisk underbemanning med privat fortjeneste som formål, har dette en troverdighet som taler for seg selv.

Bukken og havresekken

Et tilsyn viste nemlig at Økernly barnehage, eid blant annet av styreleder i PBL, Eirik Husby, brukte tre millioner kroner for lite på bemanning kun i 2014. Økernly klaget inn tilsynet, men Oslo kommune har fått medhold fra Fylkesmannen i Oslo og Viken og av Utdanningsdirektoratet. Avviket er så stort at de konkluderer med brudd på barnehageloven. På samme tid var barnehagen en gullgruve for eierne og leverte overskudd i millionklassen.

Les også: Kommunisme i barnehagene gjør dem dyrere for alle og dårligere for barna

Langt fra enestående

Økernly-saken er langt fra enestående. Stadige avsløringer i media har vist hvordan profittmotivet går på bekostning av kvaliteten på barnehagetilbudet til barna. Det er åpenbart: Kvaliteten på barnehagetilbudet reduseres når det er mange barn per voksen. Den viktigste forklaringen på det høye overskuddet er at barnehagene i de store kjedene har gjennomgående lavere bemanning, viser en rapport fra Telemarksforskning.

Profitt blir normalt sett på som betaling for den risikoen eierne har tatt ved å investere. Men de kommersielle aktørene løper ingen risiko med sin drift. De er fullfinansierte av offentlige midler og foreldrebetaling, og etterspørselen etter tjenestene er stabile.

Bedre enn børs

Barnehager har vist seg å være sikrere enn å investere på børsen. Mens den gjennomsnittlige, årlige egenkapitalavkastningen i barnehageselskapene var på 28,3 prosent i 2007-2017, var gjennomsnittet for selskapene på Oslo børs på «skarve» 8,4 prosent.

Les også: - Jeg er en såkalt velferdsprofitør

De store barnehagekjedene tar ikke «risikoen for å tape alt», som Tybring-Gjedde påstår. Pengene deres har aldri vært sikrere plassert.

Få og store aktører

En håndfull store aktører får stadig mer kontroll over de private barnehagene. Dette skjer ved at de store aktørene kjøper opp enkeltstående AS-barnehager og ideelle kjeder. I perioden 2005-2017 kom det nesten 1000 nye kommersielle barnehager, mens antallet ideelle ble halvert.

Veksten i kjeder har i all hovedsak foregått blant de største kjedene. 68,5 prosent av kjedebarnehagene eies av kun de fire største konsernene - Læringsverkstedet, FUS-barnehagene, Espira og Norlandia/Kidsa.

Skal et reelt mangfold i barnehagesektoren sikres er det nødvendig med en utfasing av kommersielt motivert eierskap. Mangfoldet sikres bedre av de private, ideelle barnehagene som ofte er frittstående og skapt nedenfra, enn av stadig mer mektige kommersielle kjeder konserner som eies og styres ovenfra, og vokser fram gjennom oppkjøp av enkeltstående barnehager.

Les også: Private barnehager scorer bedre enn de kommunale for 11. år på rad

De store spiser de små

Nå spises de små ideelle gradvis opp av de store og kommersielle kjedene. Høyres politikk er å fremme denne utviklingen, med økt maktkonsentrasjon og kjedestyrt pedagogisk tilbud som resultat.

Tybring-Gjeddes varme ord om mangfold kan ikke skjule at Høyres hjerte først og fremst banker for privat profitt.