Likhet for loven er et viktig prinsipp - omtrent like viktig som at det følger ansvar med makt og innflytelse.

Foreløpig er dette status:

  • Høyesterett har dømt Veireno-sjef Jonny Enger til 120 dagers ubetinget fengsel for 1.050 brudd på arbeidsmiljøloven.
  • Til sammenligning har Oslo kommune brutt arbeidsmiljøloven over 250.000 ganger uten at noen er stilt til ansvar.

For de fleste virker dette urimelig. Politikerne har riktignok politisk ansvar for sine sektorer, men de risikerer stort sett ikke noe annet enn å miste tillit og bli kastet. Det strafferettslige ansvaret ligger hos direktørene for de ulike kommunale etatene.

NRK har innhentet opplysninger fra alle bydelene, og den viser at bydelene i Oslo har totalt 135.596 brudd på arbeidsmiljøloven fra 2016 til september 2019 - altså i en periode hvor byrådsleder Raymond Johansen har styrt på et rødgrønt flertall og en politisk plattform som sa at kommunen skulle «sikre at kommunen har gode nok systemer for oppfølging av arbeidstid».

La oss begynne på toppen, og se hvem som har det politiske ansvaret for lovbruddene og hvor de er nå:

Daværende finansbyråd Robert Steen (Ap) var ansvarlig for kommunens personalforvaltning da lovbruddene skjedde. Han ble byttet ut som finansbyråd etter valget, og er nå byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Det er også avdekket over 15.000 lovbrudd i etatene under byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG). Hun har foreldrepermisjon frem til sommeren, og i denne perioden er Arild Hermstad (MDG) byråd.

Daværende helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) hadde også tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven i sine etater, og informerte bystyret om 1.926 brudd på arbeidsmiljøloven på sykehjemmene i perioden januar til april 2019. Tellevik Dahl ble byttet ut etter valget i fjor høst.

Den øverste ansvarlige - byrådsleder Raymond Johansen (Ap) - sitter fortsatt med det politiske ansvaret, og til nå har altså ikke 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven fått noen strafferettslige konsekvenser.

NRK har tidligere fortalt at Arbeidstilsynet har åpnet tilsyn med Energigjenvinningsetaten og hele kommunen: - I praksis betyr det at vi vil hente inn informasjon om mulige brudd også andre steder i Oslo kommune, sa inspektør Bjørn Hogstad ved Arbeidstilsynet i Oslo til NRK.

Det var Arbeidstilsynet som til slutt anmeldte Veireno for brudd på arbeidstidsbestemmelsene under søppelkrisen i Oslo. Dengang var byråd Lan Marie Berg tydelig: - Jeg er forbannet, sa hun til Aftenposten.

Inntil videre har Oslo kommune styringen, og der har Kommunerevisjonen nylig lagt frem rapporten To byråders oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Rapporten viser at byråd Lan Marie Berg gjorde noe i forhold til Energigjenvinningsetaten, men for «de øvrige virksomhetene under byrådene var det i all hovedsak ikke en slik oppfølging...».

Om byråd Tone Tellevik Dahl skriver kommunerevisjonen at hun «kunne ikke vise til kommunikasjon relatert særskilt til omfanget av arbeidstidsbrudd og tiltak for å redusere antallet brudd».

I klartekst: De lukket øynene og skjøv ansvaret for å følge opp nedover og ut i etatene. Byråd Lan Marie Berg har også fått politisk kritikk for å ha lagt lokk på lovbruddene og for at hun ikke informerte Bystyret ærlig om det hun visste.

NRKs undersøkende reporter Vegard Venli har gjort en stor jobb med å kartlegge omfanget av arbeidsmiljølovbruddene i Oslo kommune, og avsløringene har foreløpig resultert i flere rapporter fra eksterne og interne revisorer - men uten at noen er stilt strafferettslig til ansvar.

Det er interessant å sammenligne med Veireno-sjef Jonny Enger som tapte titalls millioner kroner på å ha gitt et for lavt anbud på å overta søppelhåndteringen i Oslo, og som kom i en nødssituasjon da systemet brøt sammen, søppelet fløt og folk var desperate etter å få ryddet opp og unngå sykdommer og smitte.

Han er altså endelig dømt i Høyesterett og fikk 120 dagers ubetinget fengsel.

- Det er Oslo kommune som burde blitt tiltalt, ikke jeg, sa han i retten.

Hans advokat, John Christian Elden, sa det ganske treffende etter det som er den første ubetingte fengselsstraffen for slike brudd - at dommen bør leses med interesse av de som har ansvaret i Oslo kommune.

Allminnelig rettsfølgelse tilsier at Elden har et poeng. I det private selskapet endte ansvaret på toppen, og Jonny Enger må i fengsel.

I Oslo kommune - som altså har 250 ganger flere lovbrudd - skyves ansvaret nedover og ingen er stilt til ansvar.

PS! Hva mener du? Er dette en alvorlig sak for byrådene i Oslo, eller er det store overdrivelser av bagatellmessige lovbrudd? Skriv et leserbrev!