YOUNGSTORGET (Nettavisen.Økonomi): Arbeiderpartiets kommunalfraksjon på Stortinget hadde fredag morgen i samarbeid med partikontoret og tankesmien Agenda invitert til boligpolitisk frokostmøte.

En av debattantene på frokostmøtet var den frittalende professoren Erling Røed Larsen ved Handelshøyskolen BI. Han er også blitt faglig leder for nasjonalt senter for boligforskning i regi av storbyuniversitetet OsloMet.

Det nye boligsenteret har testet ut en modell for å beregne prisendringer i boligmarkedet. Røed Hansen var helt klar på at rentenivået er den viktigste faktoren for boligprisene.


Atomknapp

- Renten er uten tvil det viktigste. Vi har beregnet at 1 prosentpoeng opp i boligrentene, tilsvarer - hold dere fast - et fall i boligprisene på 14 prosent. Renten er atomknappen i boligmarkedet. Hver gang renten bytter bane, bytter boligprisene bane. Er renten lav, blir boligprisene høy, sa Røed Larsen til et usedvanlig tynt besøkt frokostmøte.

Norges Bank har signalisert tre renteøkninger, hver på 0,25 prosentpoeng, de kommende tre årene. Røed Larsen tror boligmarkedet kan stå overfor en stor knekk.

- Vi ser for oss at det kommer en kraftig korreksjon de kommende ti årene, og den korreksjonen kommer til å ramme skjevt, advarte professoren.

Han er fornøyd med hvordan modellen de har utarbeidet fungerer. Og den viser at boligprisene nå er høyere enn de burde være.


10 prosent overprising

- Vi har kontroll på mye av det som skjer. En liten stund nå på slutten har boligprisene vært overvurdert, og modellen viser 10 prosent overprising, sa Røed Larsen. Han tror likevel at prisene på sentralt beliggende boliger vil stige.

- Folk vil bo i byer. Kunnskapsindustrien arbeider i byer, og det får enorme konsekvenser for hvordan vi setter sammen byene våre. Folk ønsker å betale for å bo i nærheten av der de skal jobbe. Det er enorme prisforskjeller knyttet til hvor boligene ligger, det er sånn markedet regulerer knapphet på, sa Røed Larsen.