Det har vært et kappløp for å oppnå vaksine mot koronaviruset. For kort tid siden kom det gode nyheter om at legemiddelgiganten Pfizer har utviklet en vaksine med 90 prosent suksessrate. Hvis vaksinen blir godkjent, er neste steg produksjon og fordeling.

Norge og en rekke andre land har sikret seg tilgang på ulike vaksiner gjennom avtaler. I den situasjonen er det de rikeste landene som vil få best tilgang på vaksiner umiddelbart.

Les også:Vaksine-sjef kommer med tidspunkt for når livet kan gå tilbake til normalen

– Ekstra prioritet til fattige land

Det er ikke godt nok, mener professor Ole Frithjof Norheim. Han jobber ved institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Han er medforfatter av en artikkel i det renommerte internasjonale fagbladet Science som tar til orde for at fattige land som bør en større andel av koronavaksinene på bekostning av rike land som Norge.

Dette synspunktet går mot WHOs anbefalinger, som foreslår å fordele vaksine etter hvor mange helsearbeidere det finnes i hvert land og hvor mange som er i høyrisikogruppen.

Artikkelen er allerede sitert i en lang rekke internasjonale medier. I et intervju med den store tyske ukesavisen Die Zeit om studien trekker Norheim frem Norge som et eksempel på et land som burde kunne avstå fra vaksine fordi det norske helsevesenet er bedre enn i mange fattige land.

På spørsmål om hvorfor nordmenn skulle avslå fra vaksine på bekostning av andre land, svarer han at «fordelingen er et etisk spørsmål, og mennesker i krisesituasjoner tenker ikke alltid etisk. Derfor er det spesielt viktig å sette etiske kriterier som stater og samfunn kan vurderer».

Les også: Høy smitte blant innvandrere: – Integreringen er mislykket

– Jeg mener vaksiner bør fordeles globalt slik at for tidlig død og økonomiske tap reduseres mest mulig, med noe ekstra prioritet til de fattigste landene, sier Norheim til Nettavisen.

– Så Norge skal komme sist i køen?

– Ikke sist i køen, men vi kan ikke kreve en større andel enn land som trenger vaksinen mer enn oss, sier Norheim.

Les mer: Halvparten må vaksineres før normalt liv

Han mener det blir feil at Norge skal få store mengder vaksiner tidlig, mens andre land ikke kan betale like mye. Spesielt peker han på at Norge ikke har et like stort behov for vaksine, ettersom vi har et meget velfungerende helsesystem.

Med andre ord ønsker han at vaksiner skal fordeles globalt, og ikke nasjonalt, og det er de fattigste landene som har mest behov for det.

WHOs plan

Verdens helseorganisasjon (WHO) har laget en plan for å distribuere vaksinen så fort den er godkjent. Den mener Norheim ikke gir nok fordel til fattige land.

Kort fortalt går planen ut på at alle land skal få en lik fordeling av vaksine. ut fra befolkning frem til det dekker omtrent 20 prosent av befolkningen.

Hvis det i den neste fasen fortsatt ikke produseres nok vaksiner, ønsker WHO at denne fordelingsnøkkelen skal fortsette.

Over 170 land har støttet opp om rammeverket for fordeling av vaksiner. Det eneste landet som tydelig har markert avstand til en slik mekanisme, er USA.

Les mer: Koronasjokk for Tesla-Musk: Tok fire tester på én dag

President Donald Trumps administrasjon har sagt tydelig at USA vil prioritere eget land først.

Statsminister Erna Solberg var skuffet over beskjeden fra stormakten.

– Ja, jeg skulle ønske at USA hadde deltatt i det internasjonale arbeidet knyttet til vaksineutvikling og til finansiering til fattige land, sa Solberg.