Psykiater ordnet trygd til ansatte i egne selskaper

På den ene siden skrev psykiater Sharok Ezazi ut legeerklæringer som ga grunnlag for sykepenger og uføretrygd, på den andre siden var de samme personene ansatt i selskaper som han eide og styrte.

Det var bildet aktor Siw Marrow tegnet av den såkalte trygdebedrageri- delen i rettssaken mot psykiateren og fire medtiltalte som begynte i Oslo tingrett mandag.

Samtidig som de fire medtiltalte hevet trygde– og sykepenger, hadde de ulike stillinger i restaurantselskaper som Ezazi kontrollerte i Oslo, Fredrikstad, Sarpsborg og Sandvika utenfor Oslo.

En landsmann av Ezazi fra Iran mottok for eksempel i løpet av perioden 2000 til 2003 nesten 790.000 kroner i syke– og rehabiliteringspenger på grunnlag ev legeerklæringer fra Ezazi. I samme periode viser bankkontoutskrifter at den 33 år gamle mannen fikk innskudd på 1,3 millioner kroner uten at trygdestøtten er medregnet. Dette er penger som påtalemyndigheten i hovedsak mener stammer fra arbeid i ulike selskaper der Ezazi satt som eier og som han hadde kontrollen over.

Barnevern
Verken hovedtiltalte, Ezazi, eller de andre medtiltalte, med unntak, erkjente straffskyld da rettens administrator leste opp tiltalebeslutningen. Unntaket var ei norsk kvinne (36) som innrømmet straffskyld etter tiltalen, men som tok forbehold om de beløpsstørrelsene som er anført som trygdebedrageri.

I tillegg til restaurantselskapene var den geskjeftige psykiateren ansvarlig for selskaper der forretningskonseptet var å utføre barneverntjenester for vanskeligstilte innvandrerbarn og ungdom på oppdrag fra blant andre Oslo kommune. Sentralt i denne selskapskonstellasjonen var stiftelsen Lucia, der Ezazi, ifølge aktor Siw Marrow, var initiativtaker og faglig leder med vide fullmakter. Lucia kjøpte tjenester i selskapene Sentrum Helse AS og i Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) AS. Disse selskapene hyret igjen inn selvstendige oppdragsstakere som skulle utføre omsorgs- og rehabiliteringsoppdrag.

Fiktive fakturaer
Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at fakturaene som gikk mellom disse selskapene var fiktive, og at Ezazi, alene, eller sammen med andre, foretok kontantuttak fra Sentrum Helse og PRO for til sammen nesten 11,7 millioner kroner i årene 2000 til 2003.

Ifølge Morrow sto Ezazi også bak selskaper som solgte tjenester til de tre selskapene som er nevnt ovenfor. I årene 2002 og 2003 utbetalte for eksempel PRO 5,1 millioner kroner til et enkeltmannsforetak. Til et annet selskap betalte PRO 1,8 millioner kroner på grunnlag av fiktive fakturaer og uten at reelle tjenester ble utført, hevdet Morrow i retten. I selskapenes styrer satt slekt og familie av Ezazi. Hans mor ble for eksempel oppført som styreformann og undertegner av protokollen på en ekstraordinær generalforsamling i PRO i 2002, til tross for at hun ikke var til stede, går det fram av tiltalen.

Et annet eksempel på kontanttapping mener påtalemyndigheten skjedde da Sentrum Helse investerte 2,5 millioner kroner i et helseforetak i Bulgaria, som ble avskrevet som tapt. Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at pengene ikke ble investert i Bulgaria men i stedet havnet i Ezazis lommer.

Det er satt av ni uker til rettssaken, og over 100 personer skal føres som vitner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag