Det har vært nesten unntakstilstander den siste tiden. I flere dager har prisene vært nær det vi tidligere har opplevd som normalpriser, og tidvis har strømprodusentene betalt for å bli kvitt strømmen.

Ekstreme mengder vind og forholdsvis høye temperaturer har skapt mye produksjon og lite forbruk. Det har også hjulpet på at gassprisene har gått jevnt og trutt nedover. Gassprisen er nå på sitt laveste siden i sommer.

På toppen av det hele har store mengder nedbør i Sør-Norge skapt med tilsig i magasiner, og mer uregulerbar elvekraft.

Tilbake til den nye normalen

Men pustepausen ser nå ut til å være over. Langt lavere vindkraftproduksjon gjør at andre typer strømproduksjon må trå til spesielt nedover i Europa, og dermed stiger prisene markant.

Prisen på strøm overført på strømkabelen mellom Norge og England har nesten femdoblet seg siden bunnen på torsdag. I Tyskland øker med over én krone fra i dag til i morgen.

Og strømbørsen NordPool melder nå at strømprisen i Sør-Norge i gjennomsnitt vil bli 2,16 kroner per kWh, opp fra 1,69 kroner mandag.

Dette er riktignok vesentlig lavere enn både England, Tyskland og Nederland som vi har strømkabler til, og henger sammen med at viden i Norden fortsatt er svært god på tirsdag. Det er også mye elvekraft-produksjon.

Annonse: Her finner du billig strømavtale der du bor

Strømprisen i dag og i morgen:

Det er verdt å nevne at blant annet Tyskland og Danmark får priser som tilsvarer 6,35 kroner inkludert moms på tidlig kveld. Disse prisene smitter ikke over i morgen.

Eksport, eksport, eksport

Strømkabelen til England har den siste tiden hatt begrenset kapasitet, men tirsdag åpner den igjen for nær full kapasitet på eksport. Den kapasiteten blir benyttet gjennom store deler døgnet til eksport.

Samtidig ser det igjen ut at kraften nå flyter «mot prisen» fra Østlandet, og til Sverige (SE3) som har svært lave priser i morgen. Dette henger sammen med det som på fagspråket kalles «sumrestriksjon», der strøm sendes til Danmark via Sverige.

Les også: Noe veldig rart har skjedd med strømmen på Østlandet – forklaringen er enda merkeligere

  • England: 26,6 GWh eksport
  • Tyskland: 29,7 GWh eksport
  • Danmark: 13,1 GWh eksport
  • Sverige (SE3): 2,8 GWh netto eksport