— Tine har de siste 18 månedene jobbet aktivt for å få staten til å forverre rammevilkårene kraftig for Q-Meieriene og de andre uavhengige meieriene. Landbruksdirektoratet har nå fattet et vedtak om umiddelbart kutt av hele frakttilskuddet på 50 millioner kroner, som Q-Meieriene mottar for mellomtransport.

Slik starter en oppsiktsvekkende melding fra Q-Meieriene og administrerende direktør Bent Myrdahl fredag. Tittelen på meldingen er: Maktdemonstrasjon fra Tine for å skvise Q ut av butikkhyllene. Melkemonopolet er på vei tilbake.

Se tilsvar fra Tine og Landbruksdirektoratet lenger ned i saken.

— Et kaldt gufs

Q-Meieriene raser over det de mener er drastisk svekket konkurranse i meierisektoren. Myrdahl sier til Nettavisen at forbrukerne vil ende opp som den store taperen fordi det vil bli dårligere tilbud i butikkene og mindre konkurranse om pris.

Begrunnelsen for vedtaket skal være at Tine nå har dyrere frakt enn Q-Meieriene. Dermed har frakttilskuddet blitt kuttet.

— 50 millioner kroner er en tredjedel av vårt årlige overskudd. Det er ganske betydelig for en liten bedrift som oss, forklarer Myrdahl til Nettavisen.

Q-Meieriene merker seg at Tines frakttilskudd på 500 millioner kroner ikke er tatt med i direktoratets arbeid.

— Beregningene fra Landbruksdirektoratet må være feil. Siden vi ikke får innsyn, kan vi dessverre ikke ettergå dem, sier Myrdahl.

Mens Q-Meieriene har to meierier på Jæren og i Gausdal, har Tine elleve meierier - hvor de fleste er lokalisert nær byene.

- Vi er jo der bonden er, så det ingen tvil om at dette vedtaket er en stor fordel for en masseprodusent som Tine, sier Myrdahl.

Han sier at Q-Meieriene føler seg rettsløse i en svært komplisert verdikjede. Myrdahl sier at han oppfatter vedtaket som en klar bestilling fra Tine. Vedtaket trer i kraft fra 1. november, og Q-Meieriene reagerer på måten vedtaket har blitt fattet på.

— Dette er et kaldt gufs fra 2005, da Tine ble beskyldt for å kjøpe ut brysomme konkurrenter fra butikkhyllene. Den gangen slo forbrukerne ring rundt Q-Meieriene. Det håper og tror vi Q-fansen også vil gjøre denne gang, for de vil ikke ha tilbake monopolet, sier Myrdahl.

Les også: Lerum tar opp kampen med Orkla: - Nå blir det både rød og brun julebrussaft i butikkene

Styreleder: — Neppe tilfeldig

Styreleder Kristine Aasheim i Q-Meieriene sier i meldingen at timingen neppe er tilfeldig.

— Dette skjer når vi står foran innkjøringen av det nye meieriet på Jæren og en rekke nye forbrukerdrevne innovasjoner er på vei ut i markedet. Det er skuffende å oppleve at Landbrukssamvirket vil skvise en liten utfordrer på denne måten, sier styreleder i Q-Meieriene, Kristine Aasheim.

Hun sier at investeringen på nær én milliard kronen ble gjort basert på politiske lovnader om stabile rammevilkår.

— Nå settes hele investeringen i fare over natten. Q-Meieriene betaler i sum inn cirka 100 millioner kroner mer i avgifter til den såkalte PU-ordningen enn vi mottar i støtte. Ingen annen aktør betaler inn så mye netto sett i forhold til størrelse.

Les også: Dette grepet fra Tine får forbrukerne til å reagere: – Vi visste at dette var en dårlig løsning

Lover kamp

Styreleder Aasheim sier at Q-Meieriene vil kjempe for å få omgjort vedtaket, som selskapet mener er basert på feil faktagrunnlag og en svak prosess. Dersom klagen til departement ikke når frem, er Q-Meieriene klar til å gå rettens vei, skriver selskapet.

— Dette er urimelig først og fremst fordi det vil svekke konkurransen i norsk meierisektor enormt, i tillegg vil det være helt kritisk for Q-Meierienes eksistens, sier Aasheim.

Q-Meieriene-toppsjef Myrdahl sier at tilskuddene som selskapet mottar i dag er for å sikre konkurranse på like vilkår og lik melkepris. Bare gjennom statlig hjelp kan Q-Meieriene konkurrere med Tine, minner han om. Han sier til Nettavisen at han er vant til å kjempe.

— Dette er nok en motbakke. Det er som å ligge under 2-0 etter første omgang. Men det går an å snu til seier, sier direktøren og fortsetter:

— Hvis vedtaket blir gjennomført, må vi jo forsøke å tilpasse oss. Vi har slåss i 23 år, så vi er klare til å ta opp kampen. Å kjempe ligger i vårt DNA.

- Konkurranse på like vilkår

Ole Martin Buene, kommunikasjonsdirektør i Tine, avviser at de prøver å skvise ut Q-Meieriene.

- Vi vil ha konkurranse på like vilkår. Q-Meieriene har gjort en god jobb i mange år, og de har også skjerpet oss. Konkurranse er bra for bonde, forbruker, Tine og Q-meieriene, sier han til Nettavisen.

- Det er lett å forstå at de ønsker å tegne et fiendtlig bilde av Tine for oppmerksomhetens skyld, men vi er ikke en part i denne saken. De har i flere år mottatt konkurransetilskudd, men det var midlertidig. De har gjort en god jobb, og nå må de stå på egne bein og konkurrere på like vilkår, sier Buene til Nettavisen.

Han mener det er til det beste for forbrukeren og markedet.

Les mer: Dagligvaregigant setter opp prisene: – Skal bli enda verre

Buene avviser også at de har jobbet for å prøve å forverre rammevilkårene til konkurrentene. Tine har ikke bestilt vedtaket Landbruksdirektoratet har fattet.

- Heldigvis er det ikke slik det funker, så vi kan ikke bestille et vedtak, sier han, og forklarer:

- Distribusjonstilskuddet har en klar forskrift som sier at hvis en aktør har høyere kostnader til distribusjon, kvalifiserer man for tilskudd. Nå har vi levert inn tall i 2020, og det har sikkert Q-Meieriene også, og vi er ikke overrasket over at det ikke lenger finnes forskjeller.

Q-Meieriene hevder at Tines frakttilskudd på nærmere 500 millioner kroner ikke er tatt med i direktoratets arbeid.

- Dette tilskuddet på 500 millioner kroner har ikke noe med denne saken å gjøre. Vi får denne støtten fordi vi har lange avstander å kjøre mellom gårdene og meieriene for å få hentet melka, sier Buene.

Han sier også at Q-Meieriene får akkurat samme tilskudd.

- Det er helt likt for oss og for Q, men summen til slutt avhenger av hvor mye som er kjørt. Vi går i minus på dette samfunnsoppdraget, tilskudd til tross. Likevel er det utrolig viktig for å kunne ha landbruk i hele landet, sier han.

Skulle jevne ut prisene

Kommunikasjonsdirektør Robert Rønning i Landbruksdirektoratet har blitt forelagt kritikken fra Q-Meieriene. Han påpeker at deres vedtak gjelder kun stans i utbetaling av særskilt distribusjonstilskudd, ikke noe annet.

- Tilskuddet som ble innført i 2004 er en del av prisutjevningsordningen for melk. Hensikten med tiltaket har vært å redusere kostnadsulemper som konkurrentene til Tine har ved distribusjon av flytende melkeprodukter, sier han.

Han avviser samtidig at vedtaket er fattet på bestilling fra Tine.

- Landbruksdirektoratet har et selvstendig forvaltningsansvar for ordningen, og er ansvarlig for å påse at vilkårene for utbetaling av tilskudd er oppfylt, forklarer han.

Rønning sier at saken ble grundig utredet i fjor, og i februar i år fikk begge de berørte selskapene et forhåndsvarsel om at direktoratet ville vurdere om det fortsatt var grunnlag for å utbetale det særskilte distribusjonstilskuddet til selskapene.

Han legger til at Landbruksdirektoratet benytter oppdaterte og riktige tall i sine vurderinger, noe utredningen i fjor bidro til.

- 5. oktober fattet direktoratet et vedtak om at de to meieriselskapene ikke lenger oppfyller det grunnleggende vilkåret i prisutjevningsforskriften om vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine. I vedtaket fikk selskapene også beskjed om en stans i utbetaling av tilskuddet, sier Rønning.

Både Tine og Q-Meieriene skal ha fått innsyn i alle sakens dokumenter med unntak av taushetsbelagte opplysninger, jamfør forvaltningslovens paragraf 13 om konkurransesensitiv informasjon som gjelder andre bedrifter, opplyser Rønning.

De skal også ha fått anledning til å uttale seg i forkant av direktoratets vedtak, og vedtakene kan påklages til Landbruks- og matdepartementet.