Einar Arild Hauge (63) hadde vært rådmann i Voss kommune i over 20 år da kommunen skulle bli sammenslått med kommunen Granvin herad.

Etter over to år med arbeid før sammenslåingen, hvor Hauge var sentral, bestemte den nye kommunen seg for å ansette en helt ny rådmann - og begge rådmennene i både Voss og Granvin herad skulle gå av.

Hauge ble dermed tilbudt en avtale om lønnet permisjon på drøyt 900.000 kroner i året, og skulle fratre rollen 31.12.2019. Den nye kommunen ble stiftet 1.1.2020.

Les mer: Eks-rådmann (61) koster kommunen over en million i pensjon hvert år - samtidig håver han inn millionlønn hos sparebank

Ny rådmannsjobb

Men allerede tre måneder etter han sluttet som rådmann, ble han ansatt i samme rolle et annet sted. Nemlig i Nordkapp kommune. Der fikk han 1,1 millioner kroner i årslønn.

Dermed hadde Hauge på et tidspunkt en årslønn på omtrent to millioner kroner fra det offentlige.

– Det er provoserende, sier Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Det hele kommer av en lukrativ lederavtale Hauge hadde sikret seg allerede i 1998.

– Det er rett at jeg har fått lønn fra Voss kommune frem til 1.11.2020 da jeg formelt gikk av med alderspensjon. Jeg sluttet reelt i Voss 31.12.2019 og lønnen i de 10 påfølgende månedene kan betraktes som uttak av oppsparte permisjonsrettigheter i henhold til min lederavtale fra 1998, skriver Hauge i en e-post til Nettavisen.

Ifølge avtalen, som Nettavisen har fått innsyn i, har også Hauge sikret seg en god servicepensjon frem til han er 65 år. Ordningen sikrer han 909.500 kroner uavhengig av hva han jobber med.

Nettavisen Økonomi har bedt om innsyn i samtlige arbeidsavtaler og sluttavtaler til rådmenn i kommuner som har gjennomført kommunesammenslåing de siste årene.

Har du tips om pengebruk i kommune-Norge? Tips Nettavisens journalist her.

Les mer: Rådmann fikk gullkantet avtale verdt 1,2 millioner for å slutte: – Veldig uheldig for skattemoralen

– Rimelig

På spørsmål fra Nettavisen sier ordføreren i Voss kommune at han mener avtalen er «rimelig».

– Er ikke dette en veldig lukrativ avtale?

– Stillingsvern har en økonomisk verdi. Juridisk risiko knyttet til mulige rettskrav på stilling har en økonomisk verdi. Fartstid som rådmann på ca 20 år og en alder nær pensjon har også en økonomisk verdi, sier ordfører Hans-Erik Ringkjøb (Ap).

– Sluttavtalen som ble inngått reflekterer verdiene på begge sider, og er etter min vurdering rimelig, sier han til Nettavisen.

Jobben i Nordkapp ble imidlertid en kortvarig affære for Einar Hauge. Etter bare seks måneder i jobben, ble han oppsagt.

Les også: Rådmannen ble saksbehandler i den nye kommunen: Beholdt millionlønn

Nå har Hauge sendt advokatbrev til Nordkapp kommune. Der fremkommer det at han vurderer søksmål mot kommunen. Politisk ledelse i kommunen ønsker ikke å kommentere saken.

I brevet er det tydelig at Hauge er villig til å inngå en avtale, men det fordrer både et oppreisningsbeløp og at kommunen offentlig beklager behandling av eks-rådmannen.

Ifølge det Nettavisen får opplyst handler imidlertid krangelen om blant annet en parkeringssak i Nordkapp kommune, og mulig inhabilitet og lovligheten av det som skjedde.

På Nordkapplatået ligger det et Scandic-hotell. De har bedt om mulighet til å kreve betaling for parkeringen. Rådmann Einar Hauge støttet dette, og ønsket at Scandic kunne kreve inn parkeringsgebyr.

Men det satte full fyr i kommunestyret, som overkjørte rådmannen og nektet muligheten for å innføre parkeringsgebyr for hotellet. Kort tid etterpå ble rådmannen bedt om å fratre stillingen. Kommunen hadde en påtroppende rådmann som ville ta over kort tid etterpå, så det var kun snakk om en ukes tid hvor Hauge ville ha overlappet den nye rådmannen.

– På grunn av personalsaken min kan bli gjenstand av rettslig prosess så ønsker jeg ikke å kommentere nærmere per i dag, sier Hauge til Nettavisen.

– Provoserende

Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen blir provosert når han ser slike avtaler.

– Det er provoserende når offentlige etater sløser med fellesskapets midler. I Norge har vi regler om stillingsvern som skal beskytte arbeidstakere og regler om pensjon som skal gi eldre økonomisk trygghet også etter at arbeidslivet er avsluttet. Formålet med disse ordningene er å gi økonomisk trygghet til de det gjelder, sier Hegdahl.

Han mener ordningen er gullkantet.

– Det vi skattebetalere må kunne forvente av offentlig ansatte når de er nødt til å forhandle om sluttavtaler, er at de i det minste inntar et forbehold om at den økonomiske ordningen avsluttes umiddelbart dersom vedkommende får ny jobb. Da bortfaller jo behovet, og en fortsettelse vil primært fremstå som en gullkantet gavepakke som de færreste er forunt.