På få år ble 119 kommuner slått sammen til 47 kommuner. En av dem var Sunnfjord kommune, som tidligere besto av Førde, Naustdal, Gaular og Jølster kommune.

En av de viktigste argumentene bak kommunereformen var å effektivisere og sørge for mindre byråkrati. Nettavisen Økonomi har bedt om innsyn i samtlige arbeidsavtaler og sluttavtaler for rådmenn i kommuner som har gjennomført sammenslåinger de siste årene.

Fremover vil det komme flere artikler om funnene.

Har du tips om pengebruk i kommune-Norge? Tips Nettavisens journalist her.

Ellen Jensen kom fra jobben som assisterende daglig leder i en lokal bedrift da hun ble utpekt som rådmann av den lille kommunen Jølster i 2016.

Les mer: Hvert byråkratkontor vil koste 7,8 millioner kroner: – Her må øksa frem

Ble saksbehandler - beholdt millionlønn

Da fire kommuner skulle bli til en fra 1. januar 2020, og samles til en kommune på 22.000 innbyggere, ble det tre overflødige rådmenn. Rådmannen i Gaular kommune, Atle Fasteland forsvant til en annen kommune.

Øyvind Bang-Olsen som jobbet i Naustdal kommune ble kommunalsjef for teknisk og miljø i nye Sunnfjord kommune.

Jølster-rådmann Ellen Jensen gikk fra sjefsrollen til saksbehandler i den nye kommunen. Men likevel fortsetter Jensen å motta lønn på 1.070.000 kroner.

Les også: Flytting av flyplassen i Bodø vil koste samfunnet 5 millioner kroner per meter

Den nye rådmannen, Ole John Østenstad endte opp med en årslønn på 1,5 millioner kroner. Noe som gjør at han tjener omtrent 100.000 kroner mer i året enn en statsråd.

– Er det ikke spesielt at en tidligere rådmann fortsetter å ha lønn tilsvarende ledelsesansvaret for en kommune, når vedkommende blir flyttet over til saksbehandler?

Jensen viser til Østenstad, som svarer på vegne av kommunen:

– Når det gjeld spørsmålet om at Jensen har same lønn i dag som ho hadde som rådmann i Jølster, så har det sin bakgrunn i intensjonsavtalen i samband med kommunesamanslåinga. Her er dei tilsette sikra lønns- og stillingsgaranti, svarer Østenstad.

Han viser også til hovedtariffavtalen:

«Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme kommune/ virksomhet pga. omorganisering, sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning.»

Les mer: Vinner Sløseriprisen etter Norges dyreste ordførerkjede: – Det var et godt kjøp

Byråkratiet har est ut

Partiet Høyre har i mange år ivret etter kommunereform. Og en av de mest sentrale argumentene har vært mindre byråkrati. Som de skrev på egne nettsider:

«Målet med kommunereformen er bedre tjenester til innbyggerne der de bor, med lokaldemokrati og mindre byråkrati.»

Men tallene er tydelige. Byråkratiet i norske kommuner har vokst kraftig i perioden med kommunesammenslåing. Selv om det gikk fra 428 kommuner til 356 kommuner, har antallet byråkrater økt med om lag 5000.

Dermed er det nå 63.500 kommunebyråkrater i 2019, mot 58.000 i 2015.