For sjeføkonom Øystein Dørum i NHO er det et todelt bilde som tegner seg av norsk økonomi i en fersk konjunkturrapport.

– Vi venter noen kvartaler fremover med svak eller ingen vekst i økonomien, så vi står foran en vekstpause, sier sjeføkonomen til Nettavisen.

– Men arbeidsledigheten har vært lav lenge, og bedriftene har lenge manglet arbeidskraft. Vi ser at bedriftene er mer tilbakeholdne med å sette folk på porten når de får mindre å gjøre. Nabobedriften mangler kanskje arbeidskraft og er villig til å plukke opp, fortsetter han.

Men 28 prosent av NHO-bedriftene - litt mer enn hver fjerde bedrift - sier de vil redusere antall ansatte i løpet av det neste halvåret.

Strømprisene verst

– Hva er de største bekymringene?

– Her hjemme er det høye strømpriser, som truer marginene til bedriftene. Våre medlemsbedrifter sier at trusselen om en svak inntjening og utvikling, er at den omsettes i større kutt i investeringer og bemanning, og for så vidt også enda høyere priser.

NHO hadde tidligere i høst en medlemsundersøkelse om strøm og fastprisavtaler. Der ga bedriftene tydelig uttrykk for at de ønsket korte kontrakter med lave priser. Ingen av ønskene er oppfylt gjennom de nye fastprisavtalene som ble lansert i forrige uke.

– Vi vet allerede om en del bedrifter der de høye strømprisene setter press på marginene, så NHO har bedt om at strømstøtten videreføres, Det virker som om regjeringen tror at fastprismarkedet løser alle problemer, men da må priser og løpetider være levelige, sier Dørum.

Han sier at bedriftene i høst har fått et kostnadssjokk av historiske proporsjoner. Dette sjokket har de sendt videre til husholdninger og andre bedrifter. Det har gitt en svært høy inflasjon i Norge etter sommeren.

Kan bli verre

– Hvor tøff blir vinteren vi skal igjennom?

– Risikoen er på nedsiden, svarer Dørum. Faren er altså at det kan gå verre enn fryktet. Sjeføkonomen begrunner frykten med energisituasjonen generelt og press på inntjeningen,

– I tillegg kan husholdningene i mer usikre tider kutte mer i sin etterspørsel.

NHOs medlemsundersøkelser viser at vi har gått fra et stort flertall som ville øke bemanningen til et flertall som nå vil redusere den Over halvparten av medlemsbedriftene tror vi er på vei mot et svakere arbeidsmarked.

– Men norsk økonomi går overraskende bra, det viser data for de to seneste kvartalene, sier han. NHOs sjeføkonom er positivt overrasket over den gode veksten i fastlandsøkonomien i tredje kvartal.

Bildet i norsk økonomi er fortsatt en høy kapasitetsutnyttelse inn i neste år. Det er en risiko for at vi så langt ikke har sett den fulle effekten av kostnadsøkninger og at prisveksten har toppet ut.

Tregheter

– Derfor øker prisveksten, og vi vet ikke hvor ferdige bedriftene er med å sende disse kostnadsøkningene videre. Det er tregheter i prissettingen, sier Dørum. Han viser blant annet til at matvarepriser justeres gjennom halvårlige forhandlinger, og for andre næringer er det sesongmessige svingninger.

Dørum opplever derfor en kontrast mellom hva NHO-bedriftene kommuniserer og også undersøkelser om hvor deprimerte husholdningene er rundt forventninger til egen økonomi.

Spådommen er likevel at veksten i fastlandsøkonomien faller fra sterke 3,6 prosent i 2022 til lave 0,9 prosent neste år.

Høyere enn ventet

NHO kom med sin forrige konjunkturrapport i begynnelsen av oktober. Siden den gang har prisveksten for september og oktober vært sterkere enn ventet, mens novembertallene overrasket den andre veien.

NHO spår at prisveksten faller fra 5,7 prosent i 2022 til 4,3 prosent i 2023. I november falt årstakten til 6,5 prosent.

De fleste ekspertmiljøene venter at Norges Bank torsdag setter opp styringsrenten, bankenes innskuddsrenten i Norges Bank, med 0,25 prosentpoeng. Det gjør også NHO, og spådommen er at det kommer en tilsvarende økning i vinter.

Les også

«Jeg gruer meg skikkelig til denne julen»

Liten nedgang

– Etter hvert som aktiviteten i norsk økonomi avtar gjennom neste år, venter vi at renten settes ned mot slutten av året med 0,25 prosentpoeng, er den lille oppmuntringen til låntakerne fra Dørum. Boligprisene ventes i snitt fra 2022 til 2023 å falle med 6 prosent, etter en oppgang på snaue 5 prosent i år.

Eiendoms- og byggebransjen har vært bekymret for et kraftig fall i boligbygging og konsekvenser for økonomien. Boligprisene er klart på vei nedover, vesentlig som følge av høyere renter. NHO spår en nedgang i boliginvesteringene, men Dørum sier de har en mer beskjeden nedgang i boligprisene enn renteoppgangen alene skulle tilsi

NHOs modeller viser at 1 prosentpoeng renteoppgang gir et fall i boligprisene på 5 prosent. Nå ventes rentene å stige med 3 prosent fra bunnen i 2021 til våren 2023. Så da skulle vel boligprisene falle med 15 prosent? Nei.

Les også

Utfordrer det fine med Norge

Stramt

– Mange glemmer at arbeidsmarkedet fortsatt er relativt stramt, og vi kommer fra en situasjon med etterspørselsoverskudd etter boliger. Markedet tåler derfor renteøkningene litt bedre enn man skulle tro, sier sjeføkonomen.

En annen endring for boligmarkedet er en lemping av den såkalte stresstesten i utlånsforskriften. Låntakerne slipper nå unna med å skulle tåle en boliglånsrente på maksimalt 7 prosent.

– Dette er et bidrag i riktig retning for å mildne boligmarkedet. Vi kommer heller ikke fra en situasjon med høy boligbygging de siste årene. Det er snarere tvert imot, til tross for prisutviklingen har boligbyggingen slitt med å komme opp.

Lavere marsjfart

Dørum og NHO konstaterer i rapporten at marsjfarten i global økonomi har avtatt gjennom 2022. Bakteppet er høy prisvekst og økende renter. Det reduserer kjøpekraften blant både forbrukere og bedrifter. Russlands krig i Ukraina har bidratt til ubalanser i energimarkedene og høye energipriser, særlig i Europa.

NHO venter et tøft neste halvår for Norges handelspartnere. Det økonomiske tilbakeslaget vil sette seg i både USA og Europa.