Gå til sidens hovedinnhold

Rapport: To av tre handikappede finner sjelden eller aldri parkeringsplass i Oslo sentrum

To av tre handikappede finner sjelden eller aldri parkeringsplass i Oslo sentrum, viser ny rapport.

En ny evalueringsrapport av Bilfritt byliv i Oslo viser at 46 prosent av handikappede sier de besøker Oslo sentrum sjeldnere enn for to år siden.

«Spørreundersøkelsene viser at brukere stort sett er negative til endringer som har blitt gjort og mener at det bør etableres flere parkeringsplasser» skriver Sweco i rapporten.

– Vi har etterlyst denne rapporten lenge. Dette er skyhøye tall. Jeg tror tallene ville vært enda høyere om undersøkelsen kun gjaldt det mest sentrumsnære kjerneområdet, sier Sven Bugge i Leverandørenes utviklings og kompetansesenter (LUKS).

Rapporten er gjennomført på bestilling for Bymiljøetaten i Oslo kommune, som har ansvar for Bilfritt byliv.

Les også

Søksmål viser at Bilfritt byliv er en skandale

Mange parkerer uten HC-bevis

Rapporten er både gjennomført ved hjelp av å registrere belegg på parkeringsplasser, og spørreundersøkelser med både handikappede og vareleverandører.

Det var totalt 263 personer med HC-bevis som deltok i undersøkelsen.

Ifølge brukernes svar er det 67 prosent av brukerne av HC-parkering som sier de aldri eller sjelden finner ledig parkeringsplasser.

«67 % av brukerne av HC-parkering sier at de aldri eller sjelden finner en ledig parkeringsplass. Noen oppgir at det er vanskeligst å finne plass på dagtid, og at man må være tidlig ute. Registreringene viste at ca. 50 % av de registrerte HC-parkeringsplassene var belagt på dagtid på hverdager.» skriver konsulentene i rapporten.

Samtidig sier rapporten at beleggsprosenten ikke er nødvendigvis høy. Rapporten peker på at mange uten HC-bevis parkerer på handikapparkering.

«Registreringene viste at 39 prosent av alle unike kjøretøy som benyttet HC-parkeringsplasser ikke hadde HC-kort. Dette er høyt, og samsvarer med det respondentene opplever», står det i rapporten.

Les hele rapporten fra Sweco

Manghild Sørbotten som selv bor i Oslo og er regionleder for Norges Handikapforbund reagerer på manglende parkeringsplasser for handikappede.

– Antallet HC-parkeringsplasser er økt fra 87 til 126 i sentrum. Men samtidig er de ordinære plassene fjernet. Vi må minst opp i 174 plasser for å få det dekket. Tidligere har man kunnet parkere på de ordinære plassene når det var langt mellom HC-parkering og hvor man skal, men det er ikke lengre mulig, sier Sørbotten til Nettavisen.

– Det ene problemet er at det er for mye ulovlig bruk av plassene. Det ene vi gjør er å fokusere håndhevelsen innenfor de utvalgte områdene. Spesielt nå i høst 2019 og våren 2020. Det er det ene, kortsiktige tiltaket, sier Bjørnar Sølvik-Jensen som har ansvar for kommunikasjon knyttet til Bilfritt-prosjektet.

Kommunen jobber også med en sensor som allerede er ute i test i deler av byen, for å gi sanntidsinformasjon om hvor det er ledige parkeringsplasser.

– Det vil gjøre at man ikke trenger å kjøre like mye rundt for å lete etter parkeringsplass, sier Sølvik-Jensen.

Les også

Derfor stemmer jeg grønt, og gir Raymond Johansen en avløsning

– Er det aktuelt med flere parkeringsplasser for HC-parkering?

– Antallet har økt fra rundt 80 til ca 130 parkeringsplasser for HC. Vi følger med på bruken av plassene, sier han.

Men handikapforbundet påpeker på sin side at i samme periode er de ordinære parkeringsplassene fjernet. Det gjør det vanskeligere å komme frem de stedene det ikke er HC-parkeringsplass.

– Det må ordnes et kjøremønster som gjør at vi slipper å kjøre rundt hele byen når vi skal fra én HC-plass til en annen, sier Sørbotten.

– Det er et problem med at folk parkerer ulovlig på HC-plass, hva tenker dere om det?

– Det er iallfall litt dårlig stil. Nåløyet for å få HC-parkeringskort er så smalt at de som får det kortet har et behov som er såpass stort at det bør ringe en bjelle hos noen og enhver, sier hun.

Les også

Måling: Oslo-folk er positive til et bilfritt sentrum

8 av 10 vareleverandører finner ikke parkering

Det er ikke bare handikappede som oppgir å ha vanskelig med å finne parkering i Oslo. Også vareleverandørene, som nylig leverte søksmål mot Oslo kommune, oppgir problemer.

80 prosent av brukerne av næringsparkeringsplasser oppgir at de sjelden eller aldri finner plass. Det er på tross av at belegget av parkeringsplassene i sentrum er mellom 50-60 prosent.

– Problemet er at tilgjengeligheten til lovlig oppstillingsplasser er mye dårligere. Dermed må vi nærmest bestemme oss for hvilken lov vi ønsker å bryte. Enten må vi bryte veitrafikkloven og stå ulovlig, eller parkere så langt unna at vi bryter arbeidsmiljøloven, sier Bugge i vareleverandørenes organisasjon.

– Nær sagt alle vil ha færre biler i sentrum, så hvordan skal det løses da?

– Varene må frem. Da Bilfritt Byliv ble lansert kom vi med to løsninger. Den ene er å gjøre hele Bilfritt Byliv til et form for gågatesystem hvor vi kan levere varer frem til et visst tidspunkt. Den andre løsningen var å sammen finne biloppstillingsplasser som ville sørget for at vi ikke bryter arbeidsmiljøloven, sier Bugge til Nettavisen.

Les også

Nettavisens Valgstudio: Følg valget direkte i hele landet

Flere av vareleverandørene oppgir at privatpersoner bruker næringsparkeringen. Registreringene i rapporten viser at 44 prosent av registrerte kjøretøy på næringsparkeringsplassene parkerer ulovlig. På lørdager var andelen ulovlige parkeringer oppe i 74 prosent.

70 prosent av de spurte som leverer varer i Oslo sentrum, oppgir at de ofte må parkere ulovlig.

Nettavisen har vært i kontakt med Bymiljøetaten, men har ikke lyktes med å få en kommentar foreløpig. Saken vil bli oppdatert så fort kommentar foreligger.

Les også

LO, NHO, Ringnes, Coop og Tine Transport saksøker Oslo kommune

Kommentarer til denne saken