Sbanken opplevde kundeflukt og mange negative reaksjoner da det i april ble kjent at DNB ville kjøpe opp banken. En stor konkurrent som Nordea har sagt at at de har tatt kunder i Sbanken fra DNB.

Men banksjef Øyvind Thomassen i Sbanken sa i forbindelse med tredjekvartalstallene til banken at de hadde tatt grep for å stoppe kundeflukten.

- Med god utvikling innen boliglån og billån har banken i dette kvartalet snudd trenden for utlånsvekst. Tapene er vedvarende lave, en refleksjon på utlånsporteføljens lave risiko, sa Thomassen i Sbanken i en børsmelding i forrige uke.

Les også: Sbanken-kundene flykter til Bulder Bank: – Eventyrlig

Satte foten ned

16. november kom meldingen om at Konkurransetilsynet stopper DNBs planer for et oppkjøp. På spørsmål om det har vært noen kundereaksjoner på avslaget, svarer Thomassen:

- Det har først og fremst har vært en jevn strøm av hyggelige tilbakemeldinger fra kunder, både over telefon, i sosiale medier og direkte til flere av oss som jobber i banken.

Banksjefen sier at kundeengasjementet det seneste halvåret, har vært stort, og det er stas at det fortsatt er slik.

Les også: Får svi for DNB-misnøye: Sbanken mister milliarder i utlån

Dobling

- Tirsdag, onsdag og torsdag i forrige uke opplevde vi det høyeste antallet kunderegistreringer i Sbanken hittil i år. Forrige rekord ble satt den dagen DNB-budet ble offentliggjort. Sammenliknet med samme periode i fjor ser vi en dobling. Det varmer og skaper engasjement hos alle i Sbanken, sier Thomassen.

Han sier de også ser en dobling i antallet søknader om å flytte boliglån til Sbanken sammenlignet med dagene før vedtaket fra tilsynet.

- En del av disse kundene er de som flyttet boliglånene sine tidligere i år, men som nå ønsker å komme tilbake til Sbanken.

Rentegaranti

- Det hjelper med all sannsynlighet også på at vi er en av få banker som ikke har satt opp renten i 2021, og at vi har rentegaranti for både nye og eksisterende kunder ut 2021. Dette er det fortsatt mulighet for å motta for de som ikke har det.

Sindre Noss i Renteradar.no til Nettavisen Økonomi sier at Sbanken kommer etter renteøkningen fra Norges Bank i september veldig godt ut i konkurrentsammenlikninger. Det skyldes at banken nesten umiddelbart etter DNBs bud i april ga rentegarantien.

- Garantien var til både nye og eksisterende kunder, som nå har veldig gode tilbud i Sbanken. Vi ser at for alle våre brukere, er Sbanken i øyeblikket det beste alternativet på boliglån for 20 prosent av brukerne.

- Så høyt har ikke Sbanken ligget på veldig, veldig lenge. Banken har spesielt gode tilbud de som har mye i lån, sier Noss.

Les også: De andre bankene forstod ikke hva de stod overfor

Handicap

Men, Sbanken har et rentehandicap i forhold til DNB og en rekke andre banker når det gjelder boliglån, som følge av ulike beregningsmodeller. Sbanken må dermed stille mer egenkapital enn mange av konkurrentene for hver boliglånskrone.

Jo mer egenkapital bankene må stille, desto dyrere for banken å låne ut. Egenkapitalen - eiernes midler - har et høyt krav til avkastning, 12 prosent etter skatt i DNB, 13 prosent i Sbanken. Det er skyhøyt over den risikofrie renten i markedet, som for tiden er på ca. 1 prosent.

Et boliglån beregnes til bare 20 prosent av lånet størrelse i DNB, 35 prosent i Sbanken. Det betyr at:

  • Et boliglån i DNB på 1 million kroner teller 200.000 kroner (1*0,2) i bankens risikovektede balanse.
  • Et boliglån i Sbanken på 1 million teller 350.000 kroner (1*0,35) i bankens risikovektede balanse.

Dobbelt så mye

Boliglån har lav risikovektet balanse. Det betyr at bankene ikke trenger å stille så mye egenkapital bak boliglån, som er gunstig for banken. Men Noss har regnet ut av forskjellen i disse kapitalkostnadene for et boliglån utgjør 0,3-0,4 prosentpoeng i disfavør av Sbanken.

- Så da blir det enten dyrere lån for kundene eller lavere lønnsomhet for eierne?

- Ja, men Sbanken har vridd prisingen for å bli mer konkurransedyktig på lån med høyere belåningsgrad og lån med høyere marginer. Sbanken har satset på de litt mer risikofulle kundene.

Noss sier at litt grovt forenklet er et boliglån i DNB nesten dobbelt så mye verdt for DNB som for Sbanken.

Går ikke

- Nettopp denne forskjellen mener jeg er hovedmotivasjonen til Sbankens største eier Altor for å ville selge til DNB. Altor så at denne forskjellen ikke kommer til å gå på lang sikt, Sbanken ville ikke være konkurransedyktige på boliglån, sier han.

- Er det andre banker som klager over dette handicapet?

- Av banker med en viss størrelse er Sparebanken Øst opptatt av det.

Det er fremdeles uvisst om DNB anker avgjørelsen fra Konkurransetilsynet. Noss sier at hvis DNB hadde fått tatt over Sbanken, ville det ha gitt dem boliglån med lavere riskovekting og en kundemasse det ellers er vanskelig å få tak i for DNB.

- I tillegg har Sbanken et innovativt miljø og gode løsninger, og det ville ha vært kostnadssynergier ved en sammenslåing.

Fondsdistribusjon

Men Konkurransetilsynet har ikke hengt seg opp i boliglånene, kun den dominerende posisjonen tilsynet mener de to bankene ville få innenfor fondsdistribusjon.

Innvendingene kommer til tross for at disse inntektene utgjør kun en beskjeden andel for Sbanken. På den annen side har Sbanken hatt suksess her de seneste årene.

Hele 1 av 4 fondskroner, gikk i 2020 ifølge Thomassen til Sbanken, selv om bankens totale markedsandel er mye lavere.

Det stemmer at transaksjonsavtalen har en bestemmelse om kostnadsdekning på inntil 10 millioner til Sbanken dersom transaksjonen ikke blir noe av.