Mandag formiddag la Arbeiderpartiet frem sitt alternative statsbudsjett. I budsjettet er det tre forslag som vil omvelte norsk tobakkspolitikk:

  • Halvere tobakkskvoten på taxfree
  • Øke tobakksavgiften med 5 prosent
  • Fjerne muligheten til å droppe tobakk for mer vin på taxfree

Arbeiderpartiet mener at dette vil bidra til å redusere antallet som dør av tobakksrelaterte sykdommer.

– Gammeldags

– Forslaget er naivt og gammeldags, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun Gundersen (Frp).

Hun mener det vil ramme de fattigste hardest.

– Det er veldig få som røyker i Norge, de kommer bare til å bli fattigere av dette forslaget. Vi har hatt en effektiv tobakkspolitikk, antallet dagligrøykere går ned - da vil ytterligere økninger bare føre til at de som er avhengig blir fattigere, sier Bruun-Gundersen.

Helsepolitikeren viser til flere undersøkelser som viser at røykere jevnt over har dårligere råd enn folk flest.

– Vi må heller legge til rette for at de skal velge mindre helseskadelige produkter ved å gjøre det lovlig med e-sigaretter med nikotin og snus uten tobakk. Det er beviselig mye mindre farlig å snuse enn å røyke.

Hun mener økte avgifter ikke vil få flere til å slutte å røyke. Fordi avgiftene allerede er så høye. I matbutikken koster en 20-pakning med sigaretter fra omtrent 110 til 125 kroner.

– Har de regnet på om dette fører til økte forskjeller? For de som røyker har langt lavere inntekter. Det er spesielt at dette budsjettforslaget skal finansieres av røykere med lav inntekt, sier hun.

Nettavisen har henvendt seg til Arbeiderpartiet for en kommentar om de har gjort slike undersøkelser, og svar på kritikken. De har ikke besvart våre henvendelser.

Bekymret for økt grensehandel

Det er ikke bare politikere som er bekymret for forslaget. Også næringslivsorganisasjonen Virke KBS, som representerer blant annet kiosker og bensinstasjoner mener dette vil gå utover norske arbeidsplasser.

– Vi er bekymret for de senere års sterke vekst i grensehandelen, og tror en økning i tobakksavgiften vil bidra til at enda flere nordmenn velger å samle store deler av sine innkjøp i utlandet, sier leder Iman Winkelman til Nettavisen.