Denne uka legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2023, der det er varslet flere kutt.

Et av områdene som kan bli kuttet, er bistand. I helgen skrev nemlig Vårt Land at regjeringen prioriterer ned målet om å bruke én prosent av Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand, fordi det blir for dyrt.

– Hvis det skulle stemme så er det veldig skuffende. Det er usolidarisk. Man skal huske at det er en forferdelig situasjon internasjonalt akkurat nå, og for verdens fattigste er det dramatiske konsekvenser, sa stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på «Politisk kvarter» på NRK mandag morgen.

Se video fra NRK-debatten:

Ropstad mente det var viktig at Norge opprettholder enprosentmålet.

– Det er desto viktigere i en situasjon der Norge skiller seg ut fra de aller fleste andre land. Vi håver inn penger på grunn av at olje- og gassprisene er så høye, og da skulle det bare mangle at vi er villige til å sette av mer for å kunne nå den prosenten, sa han.

Les også: Forsvarsministeren lover mer penger til Forsvaret i statsbudsjettet

– Rekordhøyt

Ropstad understrekte samtidig at penger som blir brukt i utlandet, ikke vil påvirke den norske renta.

– Hvis det er argumenter for at vi må redusere oljepengebruken på grunn av rentesettingen i Norge, eller økonomien i Norge, så er det feil. Da må man heller argumentere med at bistand ikke virker, for dette virker ikke inn på renta, sa han.

Årlig gir Norge om lag 40 milliarder kroner i bistand. Ifølge beregninger vil det koste 11 milliarder kroner å nå ettprosentmålet neste år.

– Jeg kunne godt gitt enda mer, men vi har sagt at vi i hvert fall skal gi én prosent. Det er rekordhøyt internasjonalt, og så er vi i en veldig gunstid situasjon, så jeg mener vi kunne gitt mer enn det, sa han.

Les også: Budsjettlekkasje: 96 millioner til sportsutstyr og fritidsaktiviteter

Høyre: – Symbolsk verdi

Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde, er imidlertid kritisk til bruken av prosentmålet.

– Høyre har alltid vært mer opptatt av innretning og resultat enn prosent. Så skjønner jeg har det kan ha en symbolsk verdi for noen, sa Lunde i debatten, og påpekte:

– Symbolikk og gode intensjoner setter ikke mat foran de fattigste i verden.

Hun sier Høyre vil se på hva regjeringen legger på bordet i statsbudsjettet, før de kan ta stilling til et mulig kutt i bistanden.

– Uansett hva du setter prosentmålet opp mot, enten det er forsvar eller bistand, så gjør du det helt avhengig av konjunkturene. Det vil si i dårlige tider blir det mindre penger, og i gode tider blir det mer penger. Da får du uforutsigbarhet, sa Lunde, og samtidig la til:

– Det er viktig at Norge opprettholder den støtten vi har gitt.