Siden inntektene fra bompengene stuper, fordi stadig flere bytter ut fossilbilen med en elbil, mener Høyre at også elbilene må betale mer i bomstasjonene i Oslo-området.

- Det må være en litt mer rettferdig fordeling mellom elbiler og fossilbiler. Det er ikke noen vei utenom, sa Anette Solli i Viken Høyre til Nettavisen mandag.

Solli foreslår en økning av bompengene som vil bety nesten en dobling av dagens elbiltakster. Men det har NAF lite til overs for, og advarer mot en slik endring.

- Erfaringen fra bompengeopprøret i 2019 tilsier at politikerne bør vokte seg for å skru opp bompengene for mye, og for raskt, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF til Nettavisen.

Les mer her: Vil nesten doble bompengene for elbiler: - Ingen vei utenom

- Det er urimelig

I dag betaler elbiler mellom 5 og 11 kroner i bomstasjonene, mens fossilbiler må ut med mellom 18 og 31 kroner - avhengig av når på døgnet man passerer.

Men til tross for forskjellen, mener Ryste det blir helt feil å øke takstene for elbiler.

- Som Solli sier, stadig færre bilister kan ikke sitte igjen med en stadig større del av regninga. Dette gjelder uansett om de kjører diesel- eller elbil, påpeker hun.

Bakgrunnen for Høyre-politikernes utspill, er forhandlingene som nå pågår om Oslopakke 3, der byrådet i Oslo og Viken fylkeskommune forhandler om finansieringen av de store samferdselsprosjektene i hovedstadsområdet.

I forrige enighet mellom politikerne, ble det lagt inn en inntekt fra bompengene på 4,5 milliarder kroner. Men nå er bompengeinntektene redusert til 3 milliarder kroner, på grunn av elbilboomen på norske veier.

- Skrus bompengene opp, uten at folk opplever bedre kollektivtilbud samtidig, er det i praksis å legge en ekstra kostnad på folk som ikke har andre alternativer. Det er urimelig, sier Ryste, og legger til:

- Så lenge løsningen er økte bompenger, blir det ingen løsning.

Les også: Vil fjerne alle bompenger i Norge: Har pengene stående på konto for å betale regningen

- Årsak til at folk velger

Ryste i NAF advarer samtidig mot konsekvensene for den vellykkede elbilpolitikken.

- Inntektene svikter i bomringene, men å skru opp prisene for elbilister vil slå beina under en viktig årsak til at folk velger elbil, tror hun.

Hun viser til en fersk undersøkelse som Norstad har utført for NAF, der én av fem oppgir at lavere bomtakster er grunnen til at de velger elbil.

Derfor mener hun løsningen er at staten åpner opp lommeboka.

- Målet om at folk skal bytte til elbiler er satt nasjonalt. Politikerne har visst at dette vil koste, og de må nå legge mer penger inn i bypakkene fra statlig hold, i stedet for å skyve enda høyere bomregninger over på vanlige folk, sier Ryste.

Slik det er i dag, så kan norske kommuner kreve inn bompenger fra elbiler som er 50 prosent av fossilbil-takstene.

- Gapet kommer bare til å vokse de neste årene, og å øke prisene vil bare være en midlertidig løsning, tror hun.

Les også: Frp raser mot billigere bompenger bare for elbiler i Oslo

- Staten må betale mer

Ryste mener man uansett ikke vil lykkes med dagens politikk.

- Hele bomsystemet er basert på en indre konflikt. Trafikken må holdes oppe for å gi inntekter, samtidig som målet er å få trafikken ned. Jo mer man lykkes med det ene målet, mislykkes man med det andre, sier hun.

Hun understreker at store vei- og kollektivutbygginger krever et stabilt finansieringsgrunnlag, noe også bompengeutvalget pekte på i sin rapport i 2020.

- Derfor peker NAF på løsninger som kan bidra til at bompengebelastningen holdes nede, samtidig som viktige prosjekter kan gjennomføres. Det viktigste grepet er statlig bidrag som kompenserer for inntekter fra elbilene, sier Ryste.

- Ikke fossilbilene

Anette Solli i Viken Høyre, mener imidlertid at elbilene må få økte takster, ellers må farten for framdriften til de store samferdselsprosjektene bremses.

- Utskiftingen til elbiler har gått mye fortere enn vi hadde trodd, og elbiler passerer mye billigere. Så skal man få gjort noe med inntektene, kan ikke færre og færre fossilbiler betale stadig mer, sa hun til Nettavisen mandag.

Solli deltar nå i forhandlingene om Oslopakke 3, som skal pågå fram mot påske.

- Vi må jo finne et kompromiss, men svaret kan ikke være at det er fossilbilene som skal finansiere dette. For det blir stadig færre av dem, så det løser ikke dette på sikt. Vi må finne en mekanisme så inntektene ligger på et nivå vi kan regne med, sa hun.

Les også: MDG åpner for bensin- og dieselforbud i hele landet

Aps gruppeleder i Oslo bystyre, Andreas Halse, mener de nå må ta seg god tid til å finne de beste løsningene - men også han varslet økte bompenger for elbiler:

- Det kommer nok til å bli høyere takster for elbiler, det tror jeg ligger litt i kortene.