Norske kommuner kan potensielt effektivisere driften med 30 milliarder kroner. Det viste en rapport Senter for økonomisk forskning (SØF, som er tilknyttet NTNU i Trondheim) utarbeidet i 2018 på oppdrag fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Det er dobbelt så mye som kommunene tok inn i eiendomsskatt i 2018 (14,1 mrd.).

- Da kunne eiendomsskatten vært fjernet og vi ville likevel hatt 15,9 milliarder til flere lærere eller sykehjemsplasser dersom offentlig sektor var organisert bedre og ressurser ble brukt mer effektivt. Det blir ikke nødvendigvis blir mer velferd av mer skatt, sier Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant og leder i Oslo Høyre, til Nettavisen Økonomi.

Ingen av storkommunene (utenom storbyene) som har høyest score i rapporten fra Senter for økonomisk forskning tar inn eiendomsskatt. Blant de mellomstore kommunene er det også et flertall av de mest effektive i sin kategori som ikke har eiendomsskatt.

Nettavisen har sett på nivået på eiendomsskatt sammenstilt med rangeringen av de kommunene som gjør det best og dårligst i rapporten:

- Mer penger, mer sløsing

Nordby Lunde ønsker ikke å gjøre noe poeng ut av at de tre mest effektive storkommunene alle er Høyre-styrte og uten eiendomsskatt.

- Det viktige er om vi bruker for mye penger på tjenester som kommunene skal levere. Om en Senterparti-styrt kommune driftes effektivt er det bare fint! Men vi kunne latt være ta inn eiendomsskatten og levert like effektive tjenester, sier Heidi Nordby Lunde.

Med gode prioriteringer kreves det ikke økt skattenivå for å levere gode tjenester, mener Nordby Lunde.

- Å bruke mer penger kan fort bety at man sløser med fellesskapets ressurser. Det kan være at pengene går til prosjekter som går dårlig eller at man bygger et nytt litteraturhus, men er for lite bevisst kostnadene på tjenestene man skal levere, sier Heidi Nordby Lunde.

- Høy inntekt, lav effektivitet

Gjennomgående er effektivitetsscoren høyest i de store kommunene. Men forklaringen på dette ligger også i metodikken og dataene i undersøkelsen. Poengscoren er relativ til andre kommuner, forklarer forsker Ole Nyhus ved SØF/NTNU, en av de tre forskerne som står bak rapporten.

- Metoden tar høyde for stordriftsfordeler. Men store kommuner har få å sammenligne seg med. Mange små kommuner gir mer sammenligning, og derfor lavere relativ effektivitet. Sånn sett er undersøkelsen mest relevant for de små kommunene, som det er mange av.

- Er det noen sammenheng mellom tilførsel av inntekter i form av eiendomsskatt og effektivisering av kommunale oppgaver?

- Det store bildet er at kommunene med høye inntekter blir målt relativt lavt på effektivitet. Men årsakssammenhengen er uklar. Forskning viser ellers at eiendomsskatt fører til at innbyggerne følger opp og blir mer interessert i hva som skjer i kommunene. Det er en synlig skatt som ikke er flyttbar, treffer godt og skjerper velgerne, sier Nyhus.

Politisk upopulært

- Er det realistisk at man kan bruke 30 milliarder kroner mindre på ressurser i kommunene og oppnå samme produktivitet?

- I teorien er det et potensial, men verre i praksis. Å bygge opp og ned kapasitet på veldig kort sikt er umulig. Det vil alltid være noe ledig kapasitet i kommunene. Etterspørsel etter tjenester kan svinge gjennom gjennom året og også i løpet av året på grunn av naturlige svingninger.

- Hva er det største hinderet for effektivisering?

- Bosettingsmønsteret er det vanskelig å gjøre noe med. Men man kan gjøre noen valg. Ofte er dette politisk upopulære valg, som å legge ned en distriktsskole eller et sykehjem. Hvis et stort parti foreslår dette, oppstår det straks en utbrytergruppe og lokale lister.

- Mest å hente i pleie og omsorg

Forskeren forklarer at det er lite å hente på å effektivisere mer i barnehage, som her er målt på bemanningsnormen (antall voksne per barn). Siden det er en norm, vil snitt-effektiviteten være høy fordi målet er likt for alle kommuner.

- Potensialet er høyere i skole og pleie og omsorg. Skolesektoren er målt på læringsutbytte og læringsmiljø, så hvis barna lærer mer uten flere ressurser, gir det høyere effektivitet. Men noen kommuner ønsker for eksempel en desentralisert skolestruktur. Det er et ærlig valg, men vil framstå som lite effektivt.

I pleie- og omsorgssektoren går trenden mot mer hjemmebasert omsorg. Nedlegging av sykehjem, mer effektive enheter og organiseringen av bemanning er faktorer som kan påvirke effektiviteten, mener forskeren.

- Får lite igjen

Eiendomsskatten har ikke bidratt til effektivisering, og situasjonen i Oslo illustrerer dette godt, mener Nordby Lunde:

- Storbyene har stordriftsfordeler, sammenliknet med små kommuner hvor det er naturlig at driften blir dyrere. Men før eiendomsskatten ble innført i Oslo, hadde vi også gode barnehager, god helse og omsorg-kvalitet og kollektivtrafikk.

Høyre-politikeren retter skytset mot det sittende byrådet:

- Var det nødvendig å innføre eiendomsskatt som attpåtil er skjevt fordelt? Hva har man fått igjen for det? Flere PR-rådgivere, eiendomskjøp til 200 millioner og sponsing av elsykler til byens rikeste. Og kommunen går med stort overskudd!

- Høyre tar politisk latskap til nye høyder

- Nordby Lunde representerer et parti som har styrt staten i seks år uten at de har klart å effektivisere staten. Det siste jeg hørte var at antallet byråkrater har gått opp. Høyre i regjering foreslår ikke bare å finansiere investeringer utenfor handlingsregelen, de tar politisk latskap til nye høyder ved å til stadighet dyppe ned i oljefondet til ungene våre for å løse sine interne problemer i regjeringen, sier Robert Steen, finansbyråd for Arbeiderpartiet i Oslo.

Det var ingen tegn på Høyre-effektivisering av Oslo kommune da de rødgrønne tok over i 2015, hevder Steen:

- Høyre byrådets foretrukne måte å skaffe seg inntekter på uten eiendomsskatt, var å selge kommunale verdier, som kommunal eiendom. Siden vi overtok styringen av Oslo høsten 2015 har vi ved å innføre en moderat eiendomsskatt klart å gjennomføre store velferdsløft for byens befolkning innenfor klima, miljø, skole, AKS, barnehager, eldreomsorg og idrett, samtidig som vi har betalt ned på gjelden vi skal overlate til våre barn. I min bok er dette et eksempel på effektiv, økonomisk styring til det beste for innbyggerne, som regjeringen burde lære av.