Gå til sidens hovedinnhold

Raser mot regjeringens forslag: – En hån mot strømkundene

Nå blir det dyrere for strømkunder som har investert i klimavennlige tiltak hjemme.

Fredag vedtok regjeringen en ny forskrift som vil føre til drastiske endringer i prismodellen til nettleien - nemlig «effektbaserte tariffer» i de lokale kraftnettene.

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt, mens effektbaserte tariffer betyr at kunder som bruker mye strøm på en gang og dermed belaster strømnettet mest må betale mer enn før. Målet er å belønne smart strømbruk og redusere behovet for nettutbyggingen.

I en pressemelding skriver departementet at at effektbaserte tariffer kan bidra til å jevne ut strømforbruket slik at kapasiteten i strømnettet utnyttes bedre. Endringen, som trer i kraft fra 1. januar 2022, skal gjøre kundene mer oppmerksomme på hvordan samtidig bruk av strøm påvirker kostnadene i strømnettet.

– Endringen skal gi insentiver til for eksempel å investere i smarte automatiske løsninger, som smarte elbilladere som styrer forbruket ut fra når det er rimeligst for forbrukeren. Med denne endringen i nettleiestrukturen vil smart strømbruk belønnes, sier olje- og energiminister Tina Bru i meldingen.

Ifølge departementet vil det primært være kunder som bruker mye effekt til oppvarming eller bruker effektkrevende apparater som varmtvannstanker og elbilladere som vil merke en økning i nettleien.

Les også: Statnett vil senke nettleien for 2021

- Syltynt kunnskapsgrunnlag

Kort tid etter at forskriften ble vedtatt, sendte forbrukerorganisasjonen Huseierne ut en melding med overskriften «ny nettleiestruktur er et hån mot strømkundene». Organisasjonen mener at effekttariffer vil gjøre det enda mer komplisert å være strømkunde.

– Å gjennomføre så store endringer i prismodellen for et viktig samfunnsgode med et så svakt faktagrunnlag som legges på bordet her, strider mot alle prinsipper for god forvaltning, sier Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Huseierne mener at vi per dags dato ikke har en kunnskapsbasert tariffmodell som gir enkle og forståelige prissignaler til strømkundene. De peker på erfaringer fra pilotstudier som viser at effekttariffer er vanskeligere å forklare til kundene og at tiltaket ikke gir noen merkbar endring i strømforbruket.

– Her vedtar man store endringer i nettleien, selv om man vet at kunnskapsgrunnlaget er syltynt. Dette er sterkt kritikkverdig, og landets strømkunder fortjener bedre enn dette, sier Öberg.

Les også: NBBL og Huseierne slakter nettleie-forslag: - De som bruker minst, rammes hardest

– Straffetariff

Den nye tariffen kan også påvirke Norges mulighet til å nå klimamålene, mener Huseierne-rådgiver Öberg.

– Vi vet at strømkundene vil ha en viktig rolle i det grønne skiftet, og da nytter det ikke å være mer opptatt av straffetariff enn kunnskap, forståelse og opplæring. Vi er helt avhengige av å få med oss forbrukerne på laget, sier Öberg.

I tillegg har tusenvis av norske husstander allerede investert i energiøkonomisering-tiltak som isolering og varmepumpe, eller har lagt solceller på taket. Disse kundene vil få mindre igjen og kan faktisk ende opp med en høyere strømregning, hevder Huseierne.

– Nye nettleiemodeller vil i mindre grad belønne gode energitiltak i egen bolig siden det variable leddet blir mindre og mer av nettleien blir fast. Ensidig fokus på effekt vil svekke motivasjonen for å bruke mindre strøm, noe som er stikk i strid med norske klimamålsettinger, sier Öberg.

Organisasjonen mener regjeringen, olje- og energidepartementet og NVE burde ha ventet til det finnes mer informasjon om forbruksmønsteret til strømkundene. Huseierne påpeker at det jobbes med utprøving av nye nettleiemodeller og piloter for å forbedre kunnskapen om kundeatferd tilknyttet strømforbruk.

– Vi håpet i det lengste at de tok seg tid til å vente på piloter og modellanalyser for å sikre mer kunnskap før de endret hele nettleiestrukturen. Men dessverre for forbrukerne, så fortsetter de å tvinge frem endringer uten å besvare sentrale spørsmål.

Huseierne mener det er komplett uforståelig at myndighetene har tatt avgjørelsen uten all fakta på bordet.

– Det at man ikke tar seg tid til å vente på resultatene og dermed ikke tar hensyn til hva piloter og kartlegginger viser, er dessverre et bevis på at man her har bestemt seg på forhånd, avslutter Öberg.

Les også: Stålsett deg for priseksplosjon: Vibeke-Emilie (36) fikk sjokk da hun så strømregninga